vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 71

1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 61. Bảng nhân 9

1. Tính nhẩm :

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 71

9 ⨯ 1                                      9 ⨯ 6

9 ⨯ 2                                      9 ⨯ 7

9 ⨯ 3                                      9 ⨯ 8

9 ⨯ 4                                      9 ⨯ 9

9 ⨯ 5                                      9 ⨯ 10

2. Tính :

a. 9 ⨯ 2 + 47

b. 9 ⨯ 4 ⨯ 2

c. 9 ⨯ 9 – 18

d. 9 ⨯ 6 : 3

3. Trong một phòng họp xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 9 ghế. Hỏi trong phòng đó có bao nhiêu ghế ?

4. Đếm thêm 9 rồi điền số thích hợp vào ô trống :

9

36

63

90

5. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

1.

9 ⨯ 1                                        9 ⨯ 6

9 ⨯ 2                                        9 ⨯ 7

9 ⨯ 3                                        9 ⨯ 8

9 ⨯ 4                                        9 ⨯ 9

9 ⨯ 5                                        9 ⨯ 10

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh

2.

a. 9 ⨯ 2 + 47 = 18 + 47                   b. 9 ⨯ 4 ⨯ 2 = 36 ⨯ 2

                    = 65                                              = 72

c. 9 ⨯ 9 – 18 = 81 – 18                    d. 9 ⨯ 6 : 3 = 54 : 3

                    = 63                                             = 18

3.

Tóm tắt

Số ghế có trong phòng họp là :

9 ⨯ 8 = 72 (ghế)

Đáp số : 72 ghế

4.

Ta có: 9 + 9 = 18 ; 18 + 9 = 27 ; 27 + 9 = 36 … 81 + 9 = 90

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

5.

  

Xem thêm: phía đông nhật bản tiếp giáp với