việc đấu sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào

hint-header

Cập nhật ngày: 08-10-2022

Bạn đang xem: việc đấu sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào


Chia sẻ bởi: la minh khoa


Việc đấu sao hoặc tam giác của vận tải tía trộn tùy theo :

B

Điện áp của mối cung cấp và vận tải.

Chủ đề liên quan

Khi vận tải nối sao đem thừng trung tính, nếu như một thừng trộn bị đứt thì năng lượng điện áp để lên trên vận tải của 2 trộn sót lại như vậy nào:

Nếu vận tải nối tam giác vướng nhập mối cung cấp nối hình sao 4 thừng thì dùng:

Một mối cung cấp năng lượng điện tía trộn đem ghi kí hiệu sau 220V/380 V. Vậy 380V là năng lượng điện áp nào là sau đây:

A

Điện áp thân ái thừng trộn và thừng trung tính

B

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm trung tính O

D

Điện áp thân ái nhì thừng pha

Máy biến hóa áp là:

A

Máy năng lượng điện người sử dụng chuyển đổi năng lượng điện áp tuy nhiên không thay đổi tần số dòng sản phẩm năng lượng điện.

B

Máy năng lượng điện người sử dụng chuyển đổi năng lượng điện áp và tần số dòng sản phẩm năng lượng điện.

C

Máy chuyển đổi tần số tuy nhiên không thay đổi năng lượng điện áp

Lõi thép của dòng sản phẩm biến hóa áp bao gồm nhiều lá thép chuyên môn năng lượng điện mỏng manh, tô cơ hội năng lượng điện, ghép chặt lại nhằm mục đích.

A

Giảm dòng sản phẩm năng lượng điện phu cô nhập lõi thép.

B

Đảm bảo độ tốt cho những lá thép

C

Chống rò năng lượng điện kể từ lõi rời khỏi vỏ máy

Điểm giống như nhau đa phần của dòng sản phẩm biến hóa áp và máy phân phát năng lượng điện là:

A

Cùng là máy năng lượng điện xoay chiều đem lõi thép và thừng quấn.

D

Khi sinh hoạt dựa vào hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ và lực năng lượng điện kể từ.

Máy biến hóa áp ko thực hiện chuyển đổi đại lượng nào là sau đây:

D

Điện áp và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện.

Cách nối thừng của biến hóa áp tía trộn nào là thực hiện mang đến thông số biến hóa áp thừng rộng lớn nhất:

Khi dùng biến hóa áp ko cần thiết quan hoài cho tới đại lượng nào là ?

A

Tần số dòng sản phẩm năng lượng điện của mối cung cấp.

C

Công suất tấp tểnh nút của biến hóa áp

Một máy biến hóa áp 3 trộn, từng trộn thừng quấn sơ cung cấp của dòng sản phẩm biến hóa áp đem 1500 vòng, thừng quấn loại cung cấp 50 vòng. Dây quấn của dòng sản phẩm biến hóa áp được nối theo phong cách ∆/Yo, và được cung cấp vị mối cung cấp năng lượng điện 3 trộn 4 thừng đem năng lượng điện áp 380/220V. Hệ số biến hóa áp thừng và thông số biến hóa áp trộn là độ quý hiếm nào là sau đây:

Một máy biến hóa áp 3 trộn đấu Y / Yo, Kp và Kd đem mối quan hệ như vậy nào:

B

Kd = Kp

D

Kd = Kp

Một máy biến hóa áp 3 trộn đấu Yo /∆, Kp và Kd đem mối quan hệ như vậy nào:

C

Kd = Kp

Một máy biến hóa áp 3 trộn đấu ∆/Yo, Kp và Kd đem mối quan hệ như vậy nào:

B

Kd = Kp

D

Kd = Kp

Động cơ ko đồng hóa tía trộn khi sinh hoạt có:

A

Tốc chừng tảo của rôto nhỏ rộng lớn vận tốc tảo của kể từ ngôi trường.

B

Tốc chừng tảo của Rôto to hơn vận tốc tảo của kể từ trường

C

Tốc chừng tảo của rôto vị vận tốc tảo của kể từ trường

D

Tốc chừng tảo của rôto ko tùy theo vận tốc tảo của kể từ ngôi trường.

Trong mô tơ ko đồng hóa tía trộn, vận tốc tảo của rôto luôn luôn nhỏ rộng lớn vận tốc tảo của kể từ ngôi trường tảo là vì:

A

Để tạo nên sự biến hóa thiên của kể từ ngôi trường tảo bên trên thừng quấn rôto

B

Để tạo nên sự biến hóa thiên của kể từ ngôi trường tảo bên trên thừng quân stato.

C

Có sự tổn hao năng lượng điện năng nhập thừng stato.

D

Có sự tổn hao năng lượng điện năng nhập thừng rôto.

Động cơ năng lượng điện rất có thể bị cháy lúc nào ?

A

Điện áp của mối cung cấp năng lượng điện quá cao hoặc quá thấp đối với năng lượng điện áp tấp tểnh nút của mô tơ.

B

Điện áp của mối cung cấp vị năng lượng điện áp tấp tểnh nút của mô tơ.

C

Điện áp của mối cung cấp to hơn năng lượng điện áp tấp tểnh nút của mô tơ 10V

D

Điện áp của mối cung cấp nhỏ rộng lớn năng lượng điện áp tấp tểnh nút của mô tơ 10V

Các máy năng lượng điện nào là rất có thể người sử dụng thay cho thế lẫn nhau ?

A

Máy phân phát năng lượng điện và mô tơ năng lượng điện.

B

Động cơ năng lượng điện và máy biến hóa áp.

C

Máy phân phát năng lượng điện và máy biến hóa áp.

D

Không thể thay cho thế lẫn nhau được.

Trên nhãn mô tơ ko đồng hóa tía trộn đem ghi /Y; 220V/380V; 3000 vòng/phút; cos = 1,2 đại lượng nào là ghi sai:

D

Không đem đại lượng nào là ghi sai

Động cơ ko đồng hóa tía trộn là loại động mà lại khi thực hiện việc:

A

Tốc chừng tảo của roto nhỏ rộng lớn vận tốc tảo của kể từ trường

B

Tốc chừng tảo của roto to hơn vận tốc tảo của kể từ trường

C

Tốc chừng tảo của roto vị vận tốc tảo của kể từ trường

Xem thêm: công thức tính chiều cao hình thang

D

Tốc chừng tảo của roto ko tương quan cho tới vận tốc tảo của kể từ trường

Với tần số f = 50 Hz nếu như P.. = 2 thì vận tốc kể từ ngôi trường là: