trắc nghiệm tâm lý học đại cương

Câu 3. Phản ánh tâm lí là:

Bạn đang xem: trắc nghiệm tâm lý học đại cương

A. Sự phản ánh khinh suất của nhân loại về hiện tượng lạ khách hàng quan tiền.

B. Quá trình hiệu quả tương hỗ thân ái nhân loại và toàn cầu khách hàng quan tiền.

C. Sự gửi hoá toàn cầu khách hàng quan tiền vô khối óc nhân loại.

D. Sự phản ánh của nhân loại trước kích ứng của toàn cầu khách hàng quan tiền.

Câu 9. Tình huống nào là bên dưới đấy là một quy trình tâm lí?

A. Lan luôn luôn cảm nhận thấy lý tưởng nếu như khách hàng em trình diễn chính những kỹ năng vô bài xích.

B. Bình luôn luôn trực tiếp thắn và công khai minh bạch lên án chúng ta sở hữu thái chừng ko chân thực vô thi tuyển.

C. Khi phát âm cuốn “Sống như Anh”, Hoa ghi nhớ lại hình hình ảnh cái cầu Công lí tuy nhiên em vẫn sở hữu khi trải qua.

D. An luôn luôn cảm nhận thấy căng thẳng mệt mỏi mỗi lúc phi vào chống ganh đua.

Câu 12. Để đạt thành phẩm cao vô tiếp thu kiến thức, Hà vẫn tích vô cùng lần tòi, học hỏi và chia sẻ và thay đổi những cách thức tiếp thu kiến thức cho tới phù phù hợp với từng môn học tập. Chức năng của tâm lí thể hiện tại vô tình huống này là:

1. thay đổi hoạt động và sinh hoạt của cá thể.

2. Định phía hoạt động và sinh hoạt.

3. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt.

4. Thúc đẩy hoạt động và sinh hoạt.

5. Kiểm soát hoạt động và sinh hoạt.

Phương án chính là:

A. 1,2,4

B. 1,2,3

C. 2,4,5

Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng

D. 1,3,5

Câu 19. Tâm lí người là:

A. Do một lực lượng siêu tự nhiên nào là ê sinh đi ra.

B. Do óc tạo ra đi ra, tương tự động như gan lì tiết đi ra mật.

C. Sự phản ánh một cách thực tế khách hàng quan tiền vô óc người, trải qua lăng kính khinh suất.

D. Cả A, B, C.

Câu 21. Phản ánh tâm lí là:

A. Sự phản ánh sở hữu đặc thù khinh suất của nhân loại về những sự vật, hiện tượng lạ vô một cách thực tế khách hàng quan tiền.

B. Phản ánh thế tất, hợp ý quy luật của nhân loại trước những hiệu quả, kích ứng của toàn cầu khách hàng quan tiền.

C. Quá trình hiệu quả thân ái nhân loại với toàn cầu khách hàng quan tiền.

D. Sự gửi hoá thẳng toàn cầu khách hàng quan tiền vô trí nhớ nhân loại sẽ tạo trở nên những hiện tượng lạ tâm lí.

Câu 22. Phản ánh là:

A. Sự hiệu quả tương hỗ thân ái khối hệ thống vật hóa học này với khối hệ thống vật hóa học không giống và nhằm lại dấu tích ở cả nhị khối hệ thống ê.

B. Sự hiệu quả tương hỗ của khối hệ thống vật hóa học này lên khối hệ thống vật hóa học không giống.

C. Sự sao chụp khối hệ thống vật hóa học này lên khối hệ thống vật hóa học không giống.

D. Dấu vết của khối hệ thống vật hóa học này nhằm lại bên trên khối hệ thống vật hóa học không giống.

đáp án Trắc nghiệm Tâm lý học tập đại cương - Phần 1 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16B
Câu 2CCâu 17C
Câu 3ACâu 18B
Câu 4ACâu 19C
Câu 5ACâu 20C
Câu 6CCâu 21A
Câu 7ACâu 22A
Câu 8DCâu 23D
Câu 9CCâu 24A
Câu 10CCâu 25C
Câu 11BCâu 26B
Câu 12BCâu 27D
Câu 13BCâu 28B
Câu 14CCâu 29D
Câu 15ACâu 30A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Xem thêm: vẽ tranh ước mơ của em làm bác sĩ