toán lớp 4 luyện tập

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 4: bên trên đây

Sách giáo khoa toán lớp 4

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Bạn đang xem: toán lớp 4 luyện tập

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 4 bao gồm những bài bác sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

 • Ôn tập luyện những số cho tới 100 000
 • Ôn tập luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức với có một chữ
 • Luyện tập
 • Các số với sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng Và lớp
 • So sánh những số có rất nhiều chữ số
 • Triệu Và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Dãy số tự động nhiên
 • Viết số bất ngờ nhập hệ thập phân
 • So sánh và xếp trật tự những số tự động nhiên
 • Luyện tập
 • Yên, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập
 • Tìm số tầm cộng
 • Luyện tập
 • Biểu đồ
 • Biểu vật (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Biểu thức với chứa chấp nhì chữ
 • Tính hóa học uỷ thác hoán của luật lệ cộng
 • Biểu thức với chúa phụ vương chữ
 • Tính hóa học phối hợp của luật lệ cộng
 • Luyện tập
 • Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc
 • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song
 • Thực hành Vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành Vẽ hình vuông
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Nhân với số với 1 chữ số
 • Tính hóa học uỷ thác hoán của luật lệ nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho tới 10, 100, 1000
 • Tính hóa học phối hợp của luật lệ nhân
 • Nhân với số với tận nằm trong là chữ số 0
 • Đề-Xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một vài với 1 tổng
 • Nhân một vài với 1 hiệu
 • Luyện tập
 • Nhân với số với nhì chữ số
 • Luyện tập
 • Giới thiệu nhân nhẩm số với nhì chữ số với 11
 • Nhân với số với phụ vương chữ số
 • Nhân với số với phụ vương chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Chia một tổng cho 1 số
 • Chia cho tới số với 1 chữ số
 • Luyện tập
 • Chia một vài cho 1 tích
 • Chia một tích cho 1 số
 • Chia nhì số với tận nằm trong là những chữ số 0
 • Chia cho tới số với nhì chữ số
 • Chia cho tới số với nhì chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia cho tới số với nhì chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Thương với chữ số 0
 • Chia cho tới số với phụ vương chữ số
 • Luyện tập
 • Chia cho tới số với phụ vương chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 5
 • Luyện tập
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 9
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập
 • Phân số
 • Phân số và luật lệ phân chia số tự động nhiên
 • Phân số và luật lệ phân chia số bất ngờ (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Phân số vì chưng nhau
 • Rút gọn gàng phân số
 • Luyện tập
 • Quy đồng khuôn số những phân số
 • Quy đồng khuôn số những phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • So sánh nhì phân số nằm trong khuôn số
 • Luyện tập
 • So sánh nhì phân số không giống khuôn số
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Phép nằm trong phân số
 • Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tìm phân số của một số
 • Phép phân chia phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Tìm nhì số lúc biết hiệu Và tỉ số của nhì số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Τỉ lệ phiên bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản vật (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Ôn tập luyện về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về biểu đồ
 • Ôn tập luyện về phân số
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về đại lượng
 • Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về hình học
 • Ôn tập luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về mò mẫm số tầm cộng
 • Ôn tập luyện về mò mẫm nhì số lúc biết tổng Và hiệu của nhì số đó
 • Ôn tập luyện về mò mẫm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung

Xem thêm thắt những sách tìm hiểu thêm liên quan:

Xem thêm: đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Toán Lớp 4
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2