tính từ ngắn và tính từ dài

Khi tất cả chúng ta nói đến 2 điều giống như hoặc không giống nhau, tao tiếp tục dùng tính kể từ nhằm đối chiếu. Như hoa Hồng thơm ngát rộng lớn hoa cúc, hoặc A lùn rộng lớn B. Trong giờ Anh, tính kể từ sẽ sở hữu từ là 1 âm tiết, nhị âm tiết, hoặc nhiều hơn thế. Khi này được rời khỏi tính từ ngắn và tính từ dài: short adjectives và long adjectives.  Tương ứng với từng loại tính kể từ thì cấu trúc vô câu ví sánh tiếp tục không giống nhau. Cùng Step Up lần hiểu cụ thể về tính chất kể từ ngắn ngủn, tính kể từ nhiều năm vô nội dung bài viết này nhé!

1. Tính kể từ ngắn

Định nghĩa

Tính kể từ ngắn ngủn là những tính kể từ với cùng 1 âm tiết hoàn toàn có thể vạc âm vô một nốt nhạc.

Bạn đang xem: tính từ ngắn và tính từ dài

Ví dụ:

Big /big/: To, lớn

Short – /ʃɔːrt/: gNắn

Fast – /fæst/: Nhanh

Một số tính kể từ với 2 âm tiết được kết thúc giục bằng: –y, –le,–ow, –er, và –et cũng rất được xem như là tính kể từ ngắn ngủn.

Ví dụ:

Heavy /ˈhev.i/: Nặng

Slow /sloʊ/: Chậm rãi

Sweet /swiːt/: Ngọt ngào

Cách dùng tính kể từ ngắn 

Trong những loại câu đối chiếu, tính kể từ ngắn ngủn sẽ tiến hành dùng với tương đối nhiều kiểu dáng không giống nhau nhằm đích thị cấu hình câu.

1. Trong câu đối chiếu rộng lớn, tính kể từ ngắn ngủn được thêm thắt đuôi -er, theo đuổi sau vị giới kể từ than vãn.

Trong đối chiếu rộng lớn nhất, tính kể từ ngắn ngủn được thêm thắt đuôi -est và phần bên trước với mạo kể từ the.

Ví dụ:

I’m taller than my younger sister (tôi cao hơn nữa em của tôi đấy)

You are reading the thickest book in the world (Bạn đang được phát âm cuốn sách dày nhất toàn cầu đây).

Xem thêm Tính từ và những mái ấm điểm ngữ pháp thông thường bắt gặp vô thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể vô cặp đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO

2. Với tính kể từ ngắn ngủn kết thúc giục vị -y: Trong câu đối chiếu rộng lớn tao quăng quật -y thay cho vị -ier, vô câu đối chiếu nhất tao quăng quật -y thay cho vị – iest.

Ví dụ:

You are look happier than your husband. What’s happen? (Bạn coi sung sướng rộng lớn anh ck nhiều đấy. Có chuyện gì thế?)

You are reading the funniest example in the world (Bạn đang được phát âm ví dụ khôi hài nhất toàn cầu đây)

3. Với tính kể từ ngắn ngủn kết thúc giục vị -e: Trong câu đối chiếu hơn: Thêm -r vào sau cùng nằm trong, Trong câu đối chiếu nhất, thêm thắt -st vào sau cùng cùng

Ví dụ:

Your crush looks nicer than your ex. (Crush lúc này của khách hàng coi ấn tượng rộng lớn tình cũ đó)

My crush is always the nicest on my heart (Crush của tôi khi nào thì cũng là ấn tượng nhất vô tim tôi rồi)

4. Với tính kể từ ngắn ngủn với vẹn toàn âm đứng trước phụ âm sau cùng: Trong câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất tiếp tục cần thiết gấp hai phụ âm và thêm thắt theo đuổi quy tắc như thường thì.

Ví dụ:

My thumb is bigger than my pinky (Ngón tay cái của tôi to thêm ngón út)

My house is the biggest in this town (Ngôi mái ấm tôi lớn nhất ở TP. Hồ Chí Minh này)

Xem thêm: Các loại tính kể từ vô giờ Anh

2. Tính kể từ dài

Định nghĩa

Tính kể từ nhiều năm là tính kể từ có kể từ 2 âm tiết trở lên trên. (Bỏ qua loa tình huống kể từ với 2 âm tiết được gọi là tính kể từ ngắn ngủn nhé).

Ví dụ:

Useful /ˈjuːs.fəl/: Hữu ích

Intelligent /ɪnˈtel.ə.dʒənt/: Thông minh

Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: Xinh đẹp

Xem thêm: 4 cách xỏ dây giày 6 lỗ đơn giản

Cách dùng tính kể từ dài

Với tính kể từ nhiều năm, tao tiếp tục không tồn tại vô số cách thức phân chia như tính kể từ ngắn ngủn. Chỉ giản dị và đơn giản như sau:

Trong câu so sánh hơn, phía trước tính kể từ nhiều năm có morephía sau với than. Trong câu so sánh nhất phía trước tính kể từ nhiều năm cần thêm thắt the most.

Ví dụ:

You are more beautiful than yesterday. (Bạn xinh đẹp tuyệt vời hơn ngày ngày qua cơ nha)

The most beautiful way is the way into your heart. (Con đàng đẹp tuyệt vời nhất là tuyến phố vô tim cậu)

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm có thể 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên tiếp tục mạnh mẽ và tự tin hé mồm vạc âm nhờ giành giật thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.

3. Các tình huống quan trọng đặc biệt không giống của tính từ ngắn và tính từ dài

1. Các tính kể từ với 2 âm tiết với đuôi -y, -ie, -ow, -et,  -er như happy, simple, narrow,… có thể xem như là tính kể từ ngắn ngủn hoặc nhiều năm cũng được. Lúc cơ hoàn toàn có thể một vừa hai phải thêm thắt -er, -iest vào sau cùng hoặc thêm thắt more, the most vô trước tính kể từ.

Ta hoàn toàn có thể dùng 2 cách: 

Happy – happier/ more happy – the happiest/ the most happy: Hạnh phúc

Simple – simpler/ more simple – the simplest/ the most simple: Đơn giản

2. Những tính kể từ ngắn ngủn kết thúc giục vị –ed vẫn người sử dụng more hoặc most trước tính kể từ vô câu đối chiếu.

Ví dụ: 

Pleased – more pleased – the most pleased: hài lòng

Tired – more tired – the most tired: mệt mỏi mỏi

3. Tính kể từ bất quy tắc

Với động kể từ tao với động kể từ bất quy tắc. Với tính kể từ vô câu đối chiếu cũng vậy. Có một số trong những tính kể từ quan trọng đặc biệt, với dạng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất riêng rẽ, không tuân theo quy tắc cộng đồng của tính kể từ ngắn ngủn hoặc nhiều năm. Cùng điểm qua loa một số trong những tình huống hoặc bắt gặp nhất nhé:

Tính kể từ gốc

Dạng rộng lớn kém

Dạng rộng lớn nhất

good

better than

the best

bad

worse than

the worst

little

less than

the least

much/many

more than

the most

far

further than

the furthest

Xem thêm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn

4. Bài luyện phân biệt tính từ ngắn và tính từ dài

Sau Lúc tiếp tục với kỹ năng và kiến thức tổng quan tiền về kiểu cách phân chia của tính kể từ ngắn ngủn và nhiều năm vô câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, nằm trong triển khai một số trong những bài xích luyện ví dụ tiếp sau đây nhằm gia tăng lại kỹ năng và kiến thức nhé.

  1. Turtles are ….. than vãn rabbits (intelligent)
  2. You own… money than vãn I vì thế (much)
  3. Nobody is …. about football than vãn mạ (crazy)
  4. This skirt is too big. I need a … size (small)
  5. For mạ, English is thought lớn be …. than vãn Maths (hard)
  6. I’ve never seen a … waterfall than vãn that. (gorgeous)
  7. The quality of this product is … than vãn the last time I bought it. (bad)
  8. To mạ, you are … than vãn không tính tiền wifi (important)

Vậy là vô bài xích này, Step Up tiếp tục tổ hợp lại toàn cỗ những dùng của tính từ ngắn và tính từ dài với câu đối chiếu vô giờ Anh. Sẽ với những tình huống với quy tắc, những tình huống bất quy tắc. Vậy nên bạn phải thực hành thực tế và rèn luyện nhiều nhằm gia tăng vững chãi kỹ năng và kiến thức này nhé. Bên cạnh đó, kỹ năng và kiến thức về câu đối chiếu và cơ hội phân chia những tính kể từ ngắn ngủn, tính kể từ nhiều năm được trình diễn cụ thể vô sách Hack Não Ngữ Pháp – Sở song sách và App khiến cho bạn nắm rõ không chỉ có câu đối chiếu tuy nhiên còn là một 90% mái ấm điểm ngữ pháp thông thường bắt gặp vô tiếp xúc và thi tuyển. Xem tức thì sách Hack Não Ngữ Pháp nhằm nâng lên ngữ pháp giờ Anh nào!

Comments