tìm giá trị phân số của một số cho trước

Sau đó là những bài xích luyện TOÁN về GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ giành riêng cho học sinh lớp 6. Trước Lúc thực hiện bài xích luyện, nên xem xét lại lý thuyết trong số bài xích liên quan:

Bạn đang xem: tìm giá trị phân số của một số cho trước

Nên xem:

✨ Bài học tập GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ.

Các dạng bài xích luyện thông thường gặp:

🤔 Muốn lần $\Large \frac{m}{n}$ của một vài $a$ cho tới trước, tớ tính:

$$\frac{m}{n} \cdot a$$

🤔 Muốn lần một vài lúc biết $\Large \frac{m}{n}$ của chính nó vì như thế $b$, tớ tính:

$$b : \frac{m}{n}$$

Trong đó: $m \in \mathbb{N}$ và $n \in \mathbb{N}^*$

Bài luyện 1: Tính:

a) $\Large \frac{3}{7}$ của 140;

b) $\Large \frac{2}{5}$ của 32;

Bài luyện 2: An với 215 ngàn đồng. An sử dụng $\Large \frac{3}{5}$ số chi phí ê để sở hữ khí cụ học hành.

a) An tiếp tục sử dụng từng nào chi phí để sở hữ khí cụ học tập tập?

b) Số chi phí An còn sót lại là bao nhiêu?

Bài luyện 3: Tuấn với 21 viên bi. Tuấn cho tới Dũng $\Large \frac{3}{7}$ số bi của tôi. Hỏi Tuấn còn sót lại từng nào viên bi?

Bài luyện 4: Đoạn đường tàu TP. hà Nội – Hải Phòng Đất Cảng nhiều năm 102 km. Một xe pháo lửa bắt nguồn từ TP. hà Nội đã từng đi được $\Large \frac{3}{5}$ quãng đàng. Hỏi xe pháo lửa còn cơ hội Hải Phòng Đất Cảng từng nào ki-lô-mét?

Bài luyện 5: Trên đĩa với 25 ngược táo. Mai ăn $\Large \frac{1}{5}$ số táo ê. Lan ăn tiếp $\Large \frac{1}{4}$ số táo còn sót lại. Hỏi bên trên đĩa còn bao nhiêu ngược táo?

Bài luyện 6: Một ngôi trường học tập với 1200 học viên. Số học viên với học tập lực tầm rung rinh $\Large \frac{5}{8}$ tổng số, số học viên khá rung rinh $\Large \frac{1}{3}$ tổng số, còn sót lại là học viên xuất sắc. Tính số học viên xuất sắc của ngôi trường này.

Bài luyện 7: Một ngôi trường học tập với 1200 học viên. Số học viên với học tập lực tầm rung rinh $\Large \frac{5}{8}$ tổng số, số học viên khá vì như thế $\Large \frac{2}{3}$ số học viên tầm, còn sót lại là học viên xuất sắc. Tính số học viên xuất sắc của ngôi trường này.

Bài luyện 8: Tìm một vài, biết:

a) $\Large \frac{2}{3}$ của số này là 120;

b) $\Large \frac{1}{5}$ của số này là $\Large \frac{7}{10}$.

Bài luyện 9: Tìm lượng của một ngược dưa, hiểu được $\Large \frac{3}{4}$ ngược dưa ê nặng nề 3 kilogam.

Bài luyện 10: An, Bình và Cường gom chi phí mua sắm công cộng một cái máy tính đuc rút. Số chi phí Bình gom nhập là 160 ngàn đồng và vì như thế $\Large \frac{2}{3}$ số chi phí nhưng mà An tiếp tục gom nhập. Còn số chi phí Cường gom nhập vì như thế $\Large \frac{1}{3}$ số chi phí An tiếp tục gom. Hỏi cái máy tính có mức giá từng nào tiền?

Bài luyện 11: Một nhà máy tiếp tục tiến hành được $\Large \frac{4}{7}$ plan và còn nên phát triển tăng 360 thành phầm nữa mới nhất hoàn thiện plan ê. Tính số thành phầm nhà máy được gửi gắm theo dõi plan.

Bài luyện 12: Một tổ người công nhân nên trồng một vài cây nhập 3 mùa. Đợt loại nhất tổ ê trồng $\Large \frac{1}{3}$ số lượng kilomet. Đợt loại nhị tổ trồng $\Large \frac{3}{7}$ số lượng kilomet còn sót lại nên trồng. Đợt loại phụ vương tổ trồng không còn 160 cây. Tính tổng số lượng kilomet nhưng mà tổ người công nhân ê nên trồng.

Bài luyện 13: Một bể với nước chứa chấp cho tới $\Large \frac{2}{5}$ dung tích bể. Cần cho tới chảy tiếp nhập bể 600 lít nước nữa thì chan chứa bể. Tính dung tích của bể.

Bài luyện 14: Khối 6 của một ngôi trường trung học cơ sở với 3 lớp, bao gồm tổng số 120 học viên. Số học viên lớp 6A vì như thế $\Large \frac{1}{2}$ tổng số học viên nhị lớp 6B và 6C. Lớp 6B với thấp hơn lớp 6C 6 học viên. Tính số học viên từng lớp.

Đáp án những bài xích tập:

Bài luyện 1:

a) $\Large \frac{3}{7}$ của 140 bằng:

$$\frac{3}{7} \cdot 140 = 3 \cdot trăng tròn = 60$$

b) $\Large \frac{2}{5}$ của 32 bằng:

$$\frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{64}{5}$$

Bài luyện 2:

a) Theo đề bài xích, An tiếp tục sử dụng $\Large \frac{3}{5}$ của 215 ngàn đồng để sở hữ khí cụ học hành.

Ta có:

$$\frac{3}{5} \cdot 215 = 3 \cdot 43 = 129$$

Vậy An tiếp tục sử dụng 129 ngàn đồng để sở hữ khí cụ học hành.

b) Số chi phí An còn sót lại là:

215 – 129 = 86 (nghìn đồng)

Bài luyện 3: Số bi Tuấn cho tới Dũng là $\Large \frac{3}{7}$ của 21 viên bi.

Ta có:

$$\frac{3}{7} \cdot 21 = 3 \cdot 3 = 9$$

Vậy Tuấn tiếp tục cho tới Dũng 9 viên bi.

Do ê, số bi Tuấn còn sót lại là:

21 – 9 = 12 (viên bi)

Bài luyện 4:Quãng đàng xe pháo lửa đã từng đi được là $\Large \frac{3}{5}$ của 102 km.

Ta có:

$$\frac{3}{5} \cdot 102 = \frac{306}{5}$$

Vậy xe pháo lửa đã từng đi được $\Large \frac{306}{5}$ km.

Do ê, xe pháo lửa còn cơ hội Hải Phòng Đất Cảng một khoảng cách là:

102 – $\Large \frac{306}{5}$ = $\Large \frac{510}{5}$ – $\Large \frac{306}{5}$ = $\Large \frac{204}{5}$ (km).

Bài luyện 5: Số táo Mai tiếp tục ăn là $\Large \frac{1}{5}$ của 25 ngược táo.

Ta có:

$$\frac{1}{5} \cdot 25 = 5$$

Vậy Mai tiếp tục ăn 5 ngược táo.

Do ê số táo còn sót lại sau khoản thời gian Mai tiếp tục ăn là: $25 – 5 = 20$ (quả táo).

Suy đi ra số táo Lan tiếp tục ăn là $\Large \frac{1}{4}$ của trăng tròn ngược táo.

Ta có;

$$\frac{1}{4} \cdot trăng tròn = 5$$

Vậy Lan tiếp tục ăn 5 ngược táo.

Do ê, số táo còn sót lại bên trên dĩa là:

25 – 5 – 5 = 15 (quả táo)

Bài luyện 6: Số học viên tầm là $\Large \frac{5}{8}$ của 1200 học viên.

Ta có:

$$\frac{5}{8} \cdot 1200 = 750$$

Vậy với 750 học viên tầm.

Số học viên khá là $\Large \frac{1}{3}$ của 1200 học viên.

Ta có:

$$\frac{1}{3} \cdot 1200 = 400$$

Vậy với 400 học viên khá.

Suy đi ra số học viên xuất sắc là:

1200 – 750 – 400 = 50 (học sinh)

Bài luyện 7:

Ta có:

$$\frac{5}{8} \cdot 1200 = 750$$

Vậy số học viên tầm là 750 học viên.

Suy đi ra, số học viên khá vì như thế $\Large \frac{2}{3}$ của 750 học viên.

Ta có:

$$\frac{2}{3} \cdot 750 = 500$$

Vậy với 500 học viên khá.

Xem thêm: bằng chữ số la mã từ 1 đến 100

Suy đi ra số học viên xuất sắc là:

1200 – 750 – 500 = 50 (học sinh).

Bài luyện 8:

a) $\Large \frac{2}{3}$ của số này là 120

Số cần thiết lần là:

$$120 : \frac{2}{3} = 180$$

b) $\Large \frac{1}{5}$ của số này là $\Large \frac{7}{10}$

Số cần thiết lần là:

$$\frac{7}{10} : \frac{1}{5} = \frac{7}{2}$$

Bài luyện 9: Ta có:

$$3 : \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{4}{3} = 4$$

Vậy ngược dưa ê nặng nề 4 kilogam.

Bài luyện 10: Theo đề bài xích, $\Large \frac{2}{3}$ số chi phí An tiếp tục gom nhập vì như thế 160 ngàn đồng.

Ta có:

$$160 : \frac{2}{3} = 240$$

Vậy An tiếp tục gom nhập 240 ngàn đồng.

Suy đi ra, số chi phí Cường gom vì như thế $\Large \frac{1}{3}$ của 240 ngàn đồng.

Ta có:

$$\frac{1}{3} \cdot 240 = 80$$

Vậy Cường tiếp tục gom 80 ngàn đồng.

Giá tài chính cái máy tính vì như thế với số chi phí cả phụ vương chúng ta tiếp tục gom nhập, ê là:

240 + 160 + 80 = 480 (nghìn đồng).

Bài luyện 11:

Cách 1:

Số phần plan ko hoàn thiện là:

$$1 – \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$$

Suy đi ra $\Large \frac{3}{7}$ plan vì như thế với 360 thành phầm.

Ta có:

$$360 : \frac{3}{7} = 840$$

Vậy số thành phầm nhà máy được gửi gắm theo dõi plan là 840 thành phầm.

Cách 2:

Gọi x là số thành phầm nhà máy được gửi gắm theo dõi plan.

Khi ê, số thành phầm nhà máy tiếp tục tiến hành là:

$$\frac{4}{7} \cdot x$$

Suy đi ra số thành phầm ko tiến hành là:

$$x – \frac{4}{7}\cdot x = x \cdot \left(1 – \frac{4}{7}\right)$$

$$= x \cdot \frac{3}{7}$$

Theo đề bài xích thì với 360 thành phầm ko hoàn thiện, nên tớ có:

$$x \cdot \frac{3}{7} = 360$$

Suy ra:

$$x = 360 : \frac{3}{7} = 840$$

Vậy số thành phầm nhà máy được gửi gắm theo dõi plan là 840 thành phầm.

Bài luyện 12: Gọi x là tổng số lượng kilomet nhưng mà tổ ê nên trồng.

Khi ê, số cây cỏ ở lần thứ nhất là:

$$\frac{1}{3} \cdot x$$

Suy đi ra số lượng kilomet còn sót lại sau lần thứ nhất là:

$$x – \frac{1}{3}\cdot x = \frac{2}{3} \cdot x$$

Số cây cỏ ở lần thứ nhị là:

$$\frac{3}{7} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot x\right) = \frac{2}{7}\cdot x$$

Suy đi ra số cây cỏ ở lần thứ phụ vương là:

$$x – \frac{1}{3} \cdot x – \frac{2}{7} \cdot x = \frac{8}{21} \cdot x$$

Theo đề bài xích thì số cây cỏ ở lần thứ phụ vương là 160 cây nên tớ có:

$$\frac{8}{21} \cdot x = 160$$

Suy ra:

$$x = 160 : \frac{8}{21} = 420$$

Vậy tổng số lượng kilomet nhưng mà tổ người công nhân ê nên trồng là 420 cây.

Bài luyện 13:

Số phần dung tích bể chưa xuất hiện nước là:

$$1 – \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Vậy $\Large \frac{3}{5}$ dung tích bể là 600 lít nước.

Ta có:

$$600 : \frac{3}{5} = 1000$$

Vậy dung tích bể là 1000 lít nước.

Bài luyện 14: Gọi $x$ là số học viên lớp 6B.

Vì lớp 6B với thấp hơn lớp 6C 6 học viên nên số học viên lớp 6C là: $x + 6$

Do ê tổng số học viên nhị lớp 6B và 6C là: $x + (x + 6) = 2x + 6$

Số học viên lớp 6A vì như thế $\Large \frac{1}{2}$ tổng số học viên nhị lớp 6B và 6C nên số học viên lớp 6A là:

$$\frac{1}{2}\cdot (2x + 6)$$

Vậy tổng số học viên khối 6 của ngôi trường ê (tính theo dõi x) là:

$$\frac{1}{2}\cdot(2x + 6) + (2x + 6) = \frac{3}{2}\cdot (2x + 6)$$

Theo đề thì tổng số học viên khối 6 của ngôi trường này là 120 học viên nên tớ có:

$$\frac{3}{2}\cdot (2x + 6) = 120$$

Suy ra:

$$2x + 6 = 120 : \frac{3}{2} = 80$$

Vì $2x +6 = 80$ nên $2x = 80 – 6 = 74$

Vì $2x = 74$ nên $x = 74 : 2 = 37$$

Vậy lớp 6B với 37 học viên.

Suy đi ra số học viên lớp 6C là: $37 + 6 = 43$ (học sinh)

Số học viên lớp 6A là: $120 – 37 – 43 = 40$ (học sinh).

Chú ý: Các em rất có thể giải bài xích luyện này vì như thế cách thức “số phần vì như thế nhau” và cách thức “tổng – hiệu” và đã được học tập ở đái học tập. Tuy nhiên, cơ hội “đặt x” như bên trên cho tới tớ một câu nói. giải “sáng sủa” và với hạ tầng rộng lớn là chỉ vận dụng một cách thức này ê.

Xem thêm: dân số việt nam đứng thứ mấy thế giới