tiếng anh lớp 3 unit 1 hello


Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và hiểu lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin kính chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin kính chào Mai. Mình là Nam.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 3 unit 1 hello

Bài 1

Bài 1: Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và hiểu lại).

Lời giải chi tiết:

a)   A: Hello. I’m Mai.

      B: Hi/Mai. I'm Nam.

b)   A: Hello. I'm Miss Hien.

      B: Hello, Miss Hien. Nice đồ sộ meet you.

Tạm dịch:

a) A: Xin kính chào. Mình là Mai.

   B: Xin kính chào Mai. Mình là Nam.

b) A: Xin kính chào những em. Cô thương hiệu là Hiền.

   B: Xin kính chào cô Hiền. Chúng em vô cùng sung sướng được bắt gặp cô.

Bài 2

Bài 2: Point and say

(Chỉ và nói).

Lời giải chi tiết:

Hello. I'm Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I'm Nam.

Hi, Mai. I'm Quan.

Hi, Quan. I'm Mai.

Tạm dịch:

Xin kính chào. Cô là cô Hiền.

Xin kính chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin kính chào Mai. Mình là Quân.

Xin kính chào Quân. Mình là Mai.

Bài 3

Bài 3: Let’s talk. 

(Chúng tớ nằm trong nói).

a) Hello. I'm Nam.

Hello. I'm Quan.

Hello. I'm Phong.

b) Hello. I'm Miss Hien.

Hello. I'm Hoa.

Hello. I'm Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin kính chào. Mình là Nam.

Xin kính chào. Mình là Quân.

Xin kính chào. Mình là Phong.

b) Xin kính chào những em. Cô là cô Hiền.

Xin kính chào cô. Em là Hoa.

Xin kính chào cô. Em là Mai.

Bài 4

Bài 4: Listen and tick. 

(Nghe và lưu lại chọn).

Phương pháp giải:

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh

Bài nghe:

1. Nam: Hello. I'm Nam.

    Quan: Hello, Nam. I'm Quan. Nice đồ sộ meet you.

2. Miss Hien: Hello. I'm Miss Hien.

   Class: Hello, Miss Hien. Nice đồ sộ meet you.

Lời giải chi tiết:

1. b            2. a

Bài 5

Bài 5: Let’s write. 

(Chúng tớ nằm trong viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

    Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

    Class: Hello, Miss Hien. Nice đồ sộ meet you.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mai: Xin kính chào. Mình là Mai.

    Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin kính chào. Cô thương hiệu là Hiền.

    Lớp học: Xin kính chào cô Hiền. Rất sung sướng được bắt gặp cô.

Bài 6

Bài 6: Let’s sing. 

(Chúng tớ nằm trong hát).

Hello

Hello. I'm Mai.

Hello. I'm Mai.

Hello. I'm Nam.

Hello. I'm Nam.

Hello. I'm Miss Hien.

Hello. I'm Miss Hien.

Nice đồ sộ meet you.

Nice đồ sộ meet you

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 Xin chào

Xin kính chào. Mình là Mai.

Xin kính chào. Mình là Mai.

Xin kính chào. Mình là Nam.

Xin kính chào. Mình là Nam.

Xin kính chào. Cô là cô Hiền.

Xin kính chào. Cô là cô Hiền.

Rất sung sướng được bắt gặp cô.

Rất sung sướng được bắt gặp cô. 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 3 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: lý tưởng sống của thanh niên hiện nay