tiếng anh 7 unit 5 a closer look 2

Soạn A closer look 2 Unit 5 SGK giờ Anh 7 mới nằm trong cỗ đề Soạn giờ Anh lớp 7 lịch trình mới nhất theo gót từng Unit tự công ty chúng tôi thuế tầm và đăng lên. Đáp án Unit 5 lớp 7 Vietnamese food and drink A closer look 2 bao gồm lời nói giải những phần bài bác tập dượt 1 – 5 trang 51 – 52 SGK giờ Anh lớp 7 mới nhất Unit 5 hùn những em sẵn sàng bài bác hiệu suất cao.

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 2

Soạn giờ Anh 7 Unit 5 A closer look 2

I. Mục xài bài bác học

1. Aims:

By the over of this lesson, students can

– use ‘How much…’ and ‘How many…’

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to tát “Vietnamese food and drink”.

Structures: Countable and uncountable nouns.

A/ An/ Some/ Any

How much; How many

II. Soạn giải giờ Anh lớp 7 Unit 5 A Closer look 2

1. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns? (You may use a dictionary to tát help you.) Những danh kể từ nào là sau đấy là danh kể từ điểm được và danh kể từ nào là ko điểm được? Những cụm kể từ nào là chúng ta cũng có thể dùng với danh kể từ ko điểm được? (Bạn đem thế dùng kể từ diển dế giúp đỡ bạn.)

1 – Spinach – uncountable noun

2 – banana – countable noun

3 – bread – uncountable noun

4 – beef – uncountable noun

5 – pepper – uncountable noun

6 – táo bị cắn – uncountable noun

7 – pork – uncountable noun

8 – turmeric – uncountable noun

Team 2: a potato

Team 1: oliu oil

Team 2: some oliu oil

Team 1: táo bị cắn

Team 2: an apple

Team 1: rice

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Team 2: some rice

Team 1: water

Team 2: some water

3. Fill the blanks with a/an, some, or any in the following conversation. Điền vô khu vực rỗng với a/an, some hoặc any vô bài bác đàm thoại sau.

(1) any (2) some (3) some (4) any (5) a (6) an

Mi: Chúng tao bữa tối nào?

Phong: Ý con kiến hay! Còn chút cơm trắng nào là không?

Mi: Không đem, chỉ mất không nhiều mì thôi.

Phong: Được thôi. Chúng tao hãy ăn mì với thịt trườn hoặc thịt heo.

Mi: À, đem yếu tố rồi.

Phong: Cái gì vậy?

Mi: Không còn thịt trườn hoặc thịt heo gì cả.

Phong: Ồ, bản thân đem một chiếc sandwich phô mai và một trái khoáy táo vào bên trong túi.

Mi: Nhiêu cơ ko đầy đủ cho tất cả nhì tất cả chúng ta rồi Phong à!

4. Fill each blank with How many or How much. Điền vô khu vực rỗng với How much hoặc How many. 5. Work in pairs. Use the suggested words to tát make questions with How many/How much, then interview your partner. Làm theo gót cặp. Sử dụng những kể từ được kiến nghị nhằm thực hiện trở thành thắc mắc với How many! How much, tiếp sau đó phỏng vấn bàn sinh hoạt của em.

1 – How much water tự you drink every day?

Two litres per day.

2. How much rice tự you eat for dinner?

One bowl of rice.

3 – How much vegetables tự you eat every day?

400 grams

4. How many apples tự you eat every day?

Two apples.

Xem thêm: cách bấm máy tính giải hệ phương trình