tiền tố hậu tố trong tiếng anh

Bài viết lách ra mắt cho tới người học tập kỹ năng về những tiền tố và hậu tố nhập giờ Anh và cung ứng bài bác luyện áp dụng rõ ràng.

Bạn đang xem: tiền tố hậu tố trong tiếng anh

Published on

tien to lớn chạm hau to lớn nhập tieng anh cach su dung vi du thuc te

Trong giờ Anh có tầm khoảng rộng lớn một triệu kể từ vựng nhiều chủng loại, đa dạng. Tuy nhiên, con số kể từ vựng giờ Anh quá rộng lại tạo ra trở ngại trong các công việc ghi ghi nhớ và áp dụng.

Trên thực tiễn, phần rộng lớn những kể từ vựng giờ Anh đều sở hữu sự link hoặc đem những quy luật, nhất là nhờ với những chi phí tố hậu tố trong giờ Anh. Nắm được những chi phí tố và hậu tố nhập giờ Anh, người học tập rất có thể bắt được quy luật và ông tơ link của kể từ vựng giờ Anh; nhờ tê liệt người học tập tiếp tục dễ dàng và đơn giản không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ và ghi ghi nhớ, áp dụng bọn chúng một cơ hội hiệu suất cao.

Key Takeaways

 • Tiền tố (prefixes) là 1 group những chữ, ký tự động được thêm nữa phần đầu của kể từ vựng gốc.

 • Hậu tố (suffixes) là 1 group những chữ, ký tự động được thêm nữa phần đuôi của kể từ vựng gốc.

 • Chức năng của chi phí tố và hậu tố: thay cho thay đổi nghĩa của kể từ, thay cho thay đổi kể từ loại của kể từ.

 • Các chi phí tố phổ biến: anti-, dis-, fore-, mis-, pre-, pro-, …

 • Các hậu tố phổ biến: -able, -ful, -acy, -tion, -ism, -ology, …

Tiền tố hậu tố nhập giờ Anh là gì?

Tiền tố là gì?

Tiền tố (Prefixes) là group những ký tự động được thêm nữa phần đầu của một kể từ ngữ, thông thường để thay thế thay đổi nghĩa của kể từ hoặc biểu thị sắc thái, ý nghĩa sâu sắc không giống đối với nghĩa của kể từ vựng gốc.

Ví dụ:

 • Tiền tố anti- + hero (the main male character in a story, novel, film, etc: anh hùng nam giới chủ yếu anh hùng)

—> antihero (noun) the main character in a story, but one who does not have the qualities of a typical hero, and is either more lượt thích an ordinary person or morally bad (nhân vật phản diện)

Hậu tố là gì?

Hậu tố (Suffixes) là group những ký tự động được thêm nữa phần đuôi của một kể từ ngữ, thông thường để thay thế thay đổi loại kể từ hoặc nghĩa của kể từ vựng gốc.

Ví dụ:

 • Hậu tố -able + enjoy (to get pleasure from something: yêu thích, tận hưởng)

—> enjoyable (adjective) giving pleasure (thú vị, mến thú)

Chức năng của chi phí tố và hậu tố nhập giờ Anh

Chức năng của chi phí tố

Tiền tố có công dụng thực hiện thay cho thay đổi ngữ nghĩa của kể từ vựng gốc (chẳng hạn như kể từ tích rất rất sang trọng chi cực) hoặc nhằm biểu đua những ý kiến, …

Ví dụ:

 • moral (có đạo đức) - amoral (phi đạo đức)

 • comfortable (thoải mái) - uncomfortable (không thoải mái)

 • logical (hợp lý) - illogical (không ăn ý lý)

Khi thêm 1 chi phí tố nhập kể từ ngữ, cơ hội trị âm của kể từ ngữ gốc vẫn không thay đổi, không biến thành thay cho thay đổi. Thông thông thường, người tiêu dùng rất có thể dùng vết gạch ốp ngang (-) nhằm link phần chi phí tố và phần kể từ vựng gốc; tuy nhiên sử dụng vết gạch ốp ngang sẽ hỗ trợ tách phát âm khuyết điểm, trị âm khuyết điểm hoặc lầm lẫn với những kể từ ngữ không giống. Hoặc người học tập cũng ko sát sử dụng vết (-) Khi tăng chi phí tố nhập kể từ.

Chức năng của hậu tố

Hậu tố có công dụng thực hiện thay cho thay đổi loại kể từ của kể từ vựng gốc, ví dụ như vươn lên là danh kể từ trở thành động kể từ hoặc tính kể từ.

Ví dụ:

 • relate (verb) - relation (noun) - relatable (adjective)

 • continue (verb) - continuity (noun) - continuous (adjective)

 • happy (adjective) - happiness (noun)

Khi thêm 1 hậu tố nhập kể từ ngữ, cơ hội trị âm của kể từ ngữ gốc vẫn không thay đổi, không biến thành thay cho thay đổi. Tuy nhiên, không như chi phí tố, người học tập ko dùng vết gạch ốp ngang (-) nhằm nối kể từ ngữ gốc với hậu tố, nhưng mà hậu tố được nối liền nhập kể từ gốc.

Danh sách những chi phí tố phổ cập nhập giờ Anh

Anti-

Tiền tố “anti-“ thông thường đem ý nghĩa: in opposition to lớn, opposite of, against (đối lập, đối nhau, chống lại)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “anti-“:

 • antibiotic

  • anti- + biotic

   —> antibiotic (a substance that can destroy or prevent the growth of bacteria and cure infections: dung dịch kháng sinh)

 • anticlimax

  • anti- + climax

   —> anticlimax (a situation that is disappointing because it happens at the kết thúc of something that was much more exciting, or because it is not as exciting as you expected: sự rơi rụng hào hứng)

 • antisocial

  • anti- + social

   —> antisocial (harmful or annoying to lớn other people, or to lớn society in general / not wanting to lớn spend time with other people: chống đối xã hội)

Dis-

Tiền tố “dis-“ thông thường đem ý nghĩa: not, opposite of (không thực hiện / ko cần việc gì tê liệt, trái chiều với đồ vật gi đó)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “dis-“:

 • disagree

  • dis- + agree

   —> disagree (verb) to lớn have a different opinion from somebody (không đồng ý)

 • dishonest

  • dis- + honest

   —> dishonest (adjective) not honest; intending to lớn trick people (không chân thực, bất chính)

Fore-

Tiền tố “fore-“ thông thường đem ý nghĩa: before (trước)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “fore-“:

 • foreground

  • fore- + ground

   —> foreground (noun) an important position that is noticed by people (vị trí cần thiết, nổi trội nhất)

 • forerunner

  • fore- + runner

   —> forerunner (noun) a person or thing that came before and influenced somebody/something else that is similar (người ngỏ đàng, người tiên phong)

 • foreword

  • fore- + word

   —> foreword (noun) a short introduction at the beginning of a book, usually by a person other than thở the author (lời rằng đàu của cuốn sách)

Mis-

Tiền tố “mis-“ thông thường đem ý nghĩa: hatred, incorrectly (lòng ghét bỏ hoặc một cơ hội sai lầm).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “mis-“:

 • misfortune

  • mis- + fortune

   —> misfortune (bad luck: điều ko may)

 • misconception

  • mis- + conception

   —> misconception (a belief or an idea that is not based on correct information, or that is not understood by people: trí tuệ sai, ý niệm sai lệch)

Pre-

Tiền tố “pre-“ thông thường đem nghĩa: before, in advanced (trước).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “pre-“:

 • precaution

  • pre- + caution

   —> precaution (something that is done in advance in order to lớn prevent problems or to lớn avoid danger: phương án chống ngừa)

 • premeditated

  • pre- + meditated

   —> premeditated (planned in advance: được tinh anh toán trước)

 • prerequisite

  • pre- + requisite

   —> prerequisite (that must exist or happen before something else can happen or be done: quan trọng trước không còn, ĐK trước hết)

Danh sách những chi phí tố phổ cập nhập giờ Anh

Pro-

Tiền tố “pre-“ đem ý nghĩa: to lớn go foward, put forth (về phía đằng trước, tiến bộ lên).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “pre-“:

 • proclaim

  • pro- + claim

   —> proclaim (to publicly and officially tell people about something important: tuyên phụ thân, công bố)

 • proffer

  • pro- + offer

   —> proffer (to offer something to lớn somebody, by holding it out to lớn them: biếu, dâng)

Inter-

Tiền tố “inter-“ đem ý nghĩa: between (ở thân thiết, bên nhau, qua quýt lại).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “inter-“:

 • interaction

  • inter- + action

   —> interaction (the act of communicating with somebody: tương tác)

 • international

  • inter- + national

   —> international (connected with or involving two or more countries: Một trong những vương quốc, quốc tế)

Re-

Tiền tố “re-“ đem ý nghĩa: again, back (tái lại, tái diễn, đem trở lại)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “re-“:

 • reaffirm

  • re- + affirm —> reaffirm (to state something again in order to lớn emphasize that it is still true: xác minh lại)

 • reiterate

  • re- + iterate —> reiterate (to repeat something that you have already said, especially to lớn emphasize it: tái diễn nhằm nhấn mạnh)

Sub-

Tiền tố “sub-“ đem ý nghĩa: below, under (dưới, thấp cấp hơn).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “sub-“:

 • subconscious

  • sub- + conscious —> subconscious (connected with feelings that influence your behaviour even though you are not aware of them: nằm trong tiềm thức)

 • subordinate

Tham khảo thêm: Phân biệt một vài cặp chi phí tố ngược nghĩa nhau nhập giờ Anh

Danh sách những hậu tố phổ cập nhập giờ Anh

Danh sách những hậu tố phổ cập nhập giờ Anh

-able (-ible)

Hậu tố “-able“ (hoặc “-ible“) đem ý nghĩa: able to lớn be (có thể là, rất có thể làm… )

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-able / -ible“:

 • curable

  • cure + -able —> curable (able to lớn be treated and healed: rất có thể trị trị)

 • collectible

  • collect + -ible —> collectible (an object that is worth collecting because it is beautiful or may become valuable: mặt hàng thuế tầm)

 • admissible

  • admit + -ible —> admissible (that can be allowed or accepted: rất có thể được được chấp nhận, chấp nhận)

-acy

Hậu tố “-acy“ đem ý nghĩa: the state / quality / condition of (trạng thái, ĐK, đặc thù của loại gì)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-acy“:

 • accuracy

  • accurate + -cy —> accuracy (the state of being exact or correct: sự chủ yếu xác)

 • legitimacy

  • legitimate + -acy —> legitimacy (the quality of being based on a fair or acceptable reason: tính quang minh chính đại, tính ăn ý lý)

-arian

Hậu tố “-arian“ đem ý nghĩa: a person (người làm cái gi đó…)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-arian“:

 • libertarian

  • liberty + -arian —> libertarian (an advocate of freedom of thought and speech: người cỗ vũ sự tự động cho)

 • vegetarian

  • vegetable + -arian —> vegetarian (a person who does not eat meat or fish: người ăn chay)

-ful và -less

Hậu tố “-ful“ đem ý nghĩa: characterized by, full of (đầy); trong những khi tê liệt, hậu tố “-less“ đem ý nghĩa: without (không có).

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-ful“ và “-less“:

 • blissful

  • bliss + -ful —> blissful (extremely happy; showing happiness: niềm hạnh phúc, úng sướng)

 • boundless

  • bound + -less —> boundless (without limits; seeming to lớn have no end: ko giới hạn)

 • worthless

  • worth + -les —> worthless (having no practical or financial value: không tồn tại độ quý hiếm, vô dụng)

-fy

Hậu tố “-ful“ đem ý nghĩa: to lớn make into (trở thành). Trong một vài tình huống, Khi gắn hậu tố “-fy“ cần tăng hoặc loại bỏ đi một / vài ba ký tự động nhập kể từ gốc.

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-fy“:

 • personify

  • person + -ify —> personify (to show or think of an object, quality, etc. as a person: nhân cơ hội hóa)

 • pacify

  • pacific + -fy —> pacify (to make somebody who is angry or upset become calm and quiet: thực hiện nguôi giận)

-ism

Hậu tố “-ism“ đem ý nghĩa: the process, action, principle, system or theory of something (thuyết, khối hệ thống, tiến bộ trình của loại gì)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-ism“:

 • criticism

  • criticize + -ism —> criticism (the act of expressing disapproval of somebody/something and opinions about their faults and qualities: sự phê bình)

 • journal

  • journal + -ism —> journalism (the work of collecting and writing news stories for newspapers, magazines, radio, television or online news sites; the news stories that are written: nghề nghiệp báo chí)

-ology

Hậu tố “-ology“ đem ý nghĩa: the science or the study of something (môn nghiên cứu và phân tích / khoa học tập về loại gì)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-ology“:

 • zoology

  • zoo + -ology —> zoology (the scientific study of animals and their behaviour: động vật hoang dã học)

 • methodology

  • method + -ology —> methodology (a mix of methods and principles used to lớn perform a particular activity: cách thức học)

Bài luyện chi phí tố và hậu tố cụ thể

Bài luyện 1: Điền dạng đích của kể từ nhập ngoặc

 1. Her disease worsened due to lớn the … (diagnosis) of the doctor.

 2. Countries are getting increasingly … (dependent).

 3. They admire her … (remark) career.

 4. As an artist, he pursues … (perfection) in his work.

 5. Can you … (simple) your process? We bởi not have much time for it.

Bài luyện 2: Chọn câu đáp án đích cho những khu vực rỗng tuếch trong số câu sau

Câu 1: First and …, we need to lớn find the water source.

A. foremost

B. premost

C. remost

D. submost

Câu 2: Having … the situation, they decided to lớn keep on going.

A. pre-assessed

B. mis-assessed

C. re-assessed

D. dis-assessed

Câu 3: I look forward to lớn a … discussion.

A. fruitable

B. fruitless

C. fruitful

D. fruitive

Câu 4: The attack … last night but the soldiers still persisted.

A. intense

B. intensified

C. intensity

D. intensive

Câu 5: She received … for tax evasion.

A. criticize

B. critic

C. criticism

D. critical

Đáp án

Bài 1:

Câu 1: misdiagnosis (sự chẩn đoán sai)

Dịch nghĩa: Bệnh tình của cô ấy ấy trở nặng trĩu vì thế chẩn đoán sai của bác bỏ sĩ.

Câu 2: interdependent (phụ nằm trong lộn nhau)

Dịch nghĩa: Các vương quốc nên càng ngày càng trở thành dựa vào cho nhau.

Câu 3: remarkable (xuất sắc)

Dịch nghĩa: Họ ngưỡng mộ sự nghiệp chất lượng của cô ấy ấy.

Câu 4: perfectionism (chủ nghĩa trả hảo)

Dịch nghĩa: Là một người người nghệ sỹ, anh ấy theo dõi xua công ty nghĩa tuyệt đối trong số kiệt tác của mình.

Câu 5: simplify (đơn giản hóa)

Dịch nghĩa: Bạn rất có thể giản dị và đơn giản hóa tiến độ được không? Chúng tớ không tồn tại nhiều thời hạn đâu.

Bài 2:

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Đáp án

A

C

C

B

C

Hướng dẫn

Câu 1: first and foremost: trước không còn, trước nhất

Dịch nghĩa: Trước không còn, tất cả chúng ta cần thiết lần mối cung cấp nước —> lựa chọn A

Câu 2: re-assess: Reviews lại

Dịch nghĩa: Sau Khi tiếp tục Reviews lại tình hình, bọn họ ra quyết định chuồn tiếp —> lựa chọn C

Câu 3: fruitful: thành công xuất sắc, với kết quả

Dịch nghĩa: Tôi mong đợi cho tới một cuộc thảo luận mang đến kết quả —> lựa chọn C

Câu 4: intensify: trở thành nguy hiểm, mạnh hơn

Dịch nghĩa: Cuộc tiến công trở thành mạnh mẽ và uy lực rộng lớn tuy nhiên những đấu sĩ vẫn kiên cường. —> lựa chọn B

Câu 5: criticism: câu nói. chỉ trích

Dịch nghĩa: Cô ấy nhận chỉ trích vì thế trốn thuế. —> lựa chọn C

Tổng kết

Bài viết lách bên trên phía trên tiếp tục cung ứng các chi phí tố hậu tố nhập giờ Anh thường bắt gặp cũng như các bài bác luyện nhằm người học tập rèn luyện. Việc học tập và ghi ghi nhớ những chi phí tố và hậu tố nhập giờ Anh sẽ hỗ trợ người học tập dễ dàng và đơn giản không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng của tớ. Mong rằng người học tập tiếp tục áp dụng chất lượng kỹ năng nhằm tiếp thu kiến thức hiệu suất cao.

Nguồn tư liệu tham ô khảo

"How To Use Common Prefixes And Suffixes." Thesaurus.com, 19 Feb. 2021, www.thesaurus.com/e/grammar/what-are-prefixes-and-suffixes/.

Vocabulary.com, www.vocabulary.com/.

Xem thêm: học viện kỹ thuật mật mã điểm chuẩn