thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai triển khai xong tiếp diễn được coi như là một trong những trong mỗi thì phức tạp số 1 vô ngữ pháp giờ Anh. Đây là một trong những thì cực kỳ hoặc xuất hiện nay trong mỗi đề ganh đua giờ Anh, vậy nên chúng ta nên ôn luyện thiệt kỹ loại thì này. TOPICA Native đang được tổ hợp những con kiến thức căn phiên bản nhất chúng ta cần phải biết nhằm tóm chắc hẳn thì sau này triển khai xong ở nội dung bài viết sau đây.

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Thì sau này đơn (Simple Future) Cấu trúc, cách sử dụng và bài xích tập
 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục (Present Perfect Continuous) Cấu trúc, cách sử dụng và bài xích tập

1. Khái niệm thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai triển khai xong tiếp diễn

Tương lai triển khai xong tiếp tục là gì?

Thì sau này triển khai xong tiếp diễn (Future perfect continuous tense) dùng để làm biểu diễn mô tả một hành vi, vụ việc tiếp tục xẩy ra và xẩy ra liên tiếp trước 1 thời điểm này ê vô sau này.

Ví dụ:  I will have been working for this company for 19 years

(Đến ngày 28 mon Tư, tôi tiếp tục thao tác cho doanh nghiệp này được 19 năm rồi)

By November, we ‘ll been living in this house for 10 years

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2. Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + will + have + been + V-ing

Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

will/ have: trợ động từ

been: phân kể từ nhì của động kể từ “to be”

V-ing: động kể từ tăng “-ing

Ví dụ:

 • By the over of this year, James will have been working in National Bank for 5 years.

Tính cho tới cuối trong năm này, James tiếp tục thao tác mang đến ngân hàng vương quốc được 5 năm.

 • I will have been learning English by 8 p.m tomorrow

Tôi tiếp tục đang được học tập giờ Anh trước 8 giờ tối mai.

2.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + will not + have + been + V-ing

Lưu ý: will not = won’t

Ví dụ:

 • They won’t have been living in Hanoi for 10 days by next week.

Họ sẽ không còn sinh sống ở Hà Nội Thủ Đô được 10 ngày tính cho tới tuần sau.

 •  I won’t have been reading books for 2 months by the over of Octorber.

Tôi sẽ không còn xem sách được 2 mon tính cho tới thời điểm cuối tháng chục.

2.3. Thể ngờ vực vấn

Câu căn vặn Yes/No question 

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời: Yes, S + will.

           /No, S + won’t.

Ví dụ: 

 • Will Mr. Smith have been teaching for đôi mươi years when he retires? (Có nên ông Smith tiếp tục dạy dỗ học tập được hai mươi năm Khi ông ấy về hưu không?)

Yes, he will./ No, he won’t.

 • Will you have been staying here for 2 weeks by April 14th? (Có nên các bạn sẽ ở phía trên được 2 tuần tính cho tới ngày 14 tháng bốn không?)

Câu căn vặn WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?

Ví dụ:

 • How long will you have been playing football by next year? (Bạn tiếp tục đùa bóng được bao lâu tính cho tới năm sau?)
 • How long will they have been owning that xế hộp by the over of next month? (Họ tiếp tục chiếm hữu con xe này được bao lâu tính không còn thời điểm cuối tháng sau?)

3. Cách người sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn vô giờ Anh

Thì sau này triển khai xong tiếp diễn là một trong những trong mỗi thì khiến cho người học tập giờ Anh “đau đầu” nhất vì thế tất cả chúng ta thường bị lầm lẫn về lúc nào thì hoàn toàn có thể dùng loại thì này. Nếu chúng ta cũng đang sẵn có nằm trong vướng mắc tương tự động thì nên nằm trong coi bảng cách sử dụng sau này triển khai xong tiếp tục sau đây nhằm nắm vững cụ thể nhất nhé!

Cách sử dụng  Ví dụ
Nhấn mạnh tính liên tục của hành vi đối với một hành vi không giống vô sau này.
 • I will have been playing đoạn phim games for 6 years when I am 18 years old.

(Tôi tiếp tục đùa trò đùa năng lượng điện tử vô 6 năm Khi tôi 18 tuổi tác.)

 • My children will have been hanging out for an hour by the time I get trang chính.

(Các con cái của tôi tiếp tục đi dạo được một giờ tính đến thời điểm tôi về ngôi nhà.)

Diễn mô tả một hành vi xẩy ra và kéo dãn dài liên tiếp cho tới 1 thời điểm ví dụ vô sau này.
 • John will have been travelling abroad for 2 months by the over of next week.

(John tiếp tục phượt quốc tế được 2 mon tính cho tới vào buổi tối cuối tuần sau.)

 • By September 13th, we will have been working for this factory for 10 years.

(Đến ngày 13 mon 9, tất cả chúng ta tiếp tục thao tác mang đến xí nghiệp sản xuất này được 10 năm.)

4. Dấu hiệu phân biệt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn vô giờ Anh

Thì sau này triển khai xong tiếp diễn

Thì sau này triển khai xong tiếp diễn thông thường người sử dụng những trạng ngữ với “by”:

 • by then: tính đến thời điểm đó
 • by this June,…: tính cho tới mon 6 năm nay
 • by the over of this week/ month/ year: tính cho tới vào buổi tối cuối tuần này/ mon này/ năm này.
 • by the time + 1 mệnh đề ở thì thời điểm hiện tại đơn (by the time he comes back)

Ngoài đi ra “When” cũng thường được sử dụng vô mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn.

Ví dụ: 

 • When I am 24 years old, I will have been playing tennis for 2 years.

(Khi tôi 24 tuổi tác, tôi tiếp tục đánh tennis được hai năm.)

 • By this July, Jack will have been staying with bầm for 3 months.

(Cho cho tới mon Bảy này, Jack tiếp tục ở với tôi được 3 mon.)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

5. Những lưu ý Khi dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì sau này triển khai xong tiếp tục ko dùng với những mệnh đề chính thức vì thế những kể từ chỉ thời hạn như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… Thay vô ê, chúng ta cũng có thể dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục.

Ví dụ:

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim (sai)

=> You won’t get a promotion until you have been working here as long as Nad. (đúng)

(Bạn sẽ không còn được thăng chức cho tới khi chúng ta thao tác nhiều năm như Nad.)

Lưu ý:

Lưu ý 1: Một số kể từ ngữ ko người sử dụng ở dạng tiếp tục rưa rứa thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • state: be, cost, fit, mean, suit
 • possession: belong, have
 • senses: feel, hear, see, smell, taste, touch
 • feelings: hate, hope, lượt thích, love, prefer, regret, want, wish
 • brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Linda will have been having his driver’s license for over two years (sai)

=> Linda will have had his driver’s license for over two years. (đúng)

Lưu ý 2: cũng có thể người sử dụng “be going to” thay cho thế mang đến “will” vô cấu hình sau này triển khai xong tiếp tục nhằm biểu thị và một nội dung

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Ví dụ:

You are going vĩ đại have been waiting for more than vãn three hours when his plane finally arrives.

(Bạn chắc hẳn tiếp tục nên đợi rộng lớn 3 giờ thì máy cất cánh anh ấy mới nhất đến)

Lưu ý 3: Dạng tiêu cực của cấu hình sau này triển khai xong tiếp diễn

Will have been being + V3/ed

The famous artist will have been painting the mural for over seven months by the time it is finished. (chủ động)

=> The mural will have been being painted by the famous artist for over seven months by the time it is finished. (bị động)

6. Phân biệt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và sau này triển khai xong vô giờ Anh

Để hoàn toàn có thể nhận ra sự khác lạ thân thích thì sau này triển khai xong và tương lai triển khai xong tiếp diễn, Topica đang được tổ hợp một cơ hội ngắn ngủi gọn gàng nhất qua loa bảng bên dưới. Cùng với này là 3 cảnh báo ví dụ giúp cho bạn tránh khỏi sơ sót Khi thực hiện bài xích.

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúc: S + will have + PII 1. Cấu trúc: S + will have been + V-ing
2. Cách sử dụng: 

Dùng nhằm biểu diễn mô tả 1 hành vi tiếp tục triển khai xong vô một thời điểm mang đến trước ở sau này, trước lúc hành vi hoặc vụ việc không giống xẩy ra.

Ex:

I’ll have finished my work by noon.

+ They’ll have built that house by March next year.

+ When you come back trang chính, I’ll have written this letter.

2. Cách sử dụng: 

Dùng nhằm biểu diễn mô tả 1 hành vi chính thức kể từ vượt lên trên khứ và kéo dãn dài cho tới một thời điểm mang đến trước ở sau này và vẫn ko triển khai xong.

Ex:

+ By July, we’ll have been living in this house for 7 years.

+ By March 20th, I’ll have been working for this company for 6 years.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các cụm kể từ chỉ thời hạn chuồn kèm:

By + mốc thời hạn (by the over of, by tomorrow)

– By then

– By the time + mốc thời gian

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các cụm kể từ chỉ thời hạn chuồn kèm:

By … for (+ khoảng tầm thời gian)

– By then

– By the time

Chú ý 1: Không người sử dụng thì sau này trong mỗi mệnh đề thời hạn.

Cũng như thể như các thì sau này không giống, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ko thể được dùng trong số mệnh đề được chính thức vì thế những kể từ chỉ thời hạn như là: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless,… Thay vô ê chúng ta cũng có thể người sử dụng thì hiện bên trên triển khai xong tiếp tục.

Ex:

 • You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Anna. (sai)

 => You won’t get a promotion until you have been working here as long as Anna. (đúng)

Phân biệt sau này triển khai xong và sau này triển khai xong tiếp tục vô giờ Anh

Phân biệt sau này triển khai xong và sau này triển khai xong tiếp tục vô giờ Anh

Chú ý 2: một số ít kể từ không tồn tại dạng tiếp tục cũng ko được sử dụng vô thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Thay vì thế dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn với những động kể từ này, chúng ta nên dùng thì sau này triển khai xong.

 •   state: be, mean, suit, cost, fit
 •   possession: have, belong
 •   senses: feel, smell, taste, touch, hear, see
 •   feelings: hate, hope, regret, want, wish, lượt thích, love, prefer
 •   brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ:

Emmily will have been having his driver’s license for over four years. (Sai)

=> Emmily will have had his driver’s license for over four years. (Đúng)

Chú ý 3: Cách bịa Adverb always, only, never, ever, still, just trong số câu ở thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn.

Ví dụ:

 • You will only have been waiting for a few hours when his plane arrives.
 • Will you only have been waiting for a few hours when his plane arrives?

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

7. Bài luyện sau này triển khai xong tiếp diễn

Để ghi lưu giữ trọn vẹn những kiến thức và kỹ năng phía bên trên, giờ đây tất cả chúng ta hãy nằm trong áp dụng kiến thức và kỹ năng nhằm thực hiện một bài xích luyện nho nhỏ về phân tách động kể từ ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhé. Bài luyện sở hữu cấu hình cực kỳ cơ phiên bản nên chắc hẳn rằng là các bạn sẽ đơn giản và dễ dàng triển khai xong thôi.

Bài tập

Bài 1. Chia đích thị dạng của động từ

 1. By this time next month, we (go) _____ vĩ đại school for 8  years.
 2. By Christmas, I (work) _____ in this company for 6 years.
 3. They (build) _____ a supermarket by November next year.
 4. By the over of next year, Hannah (work) _____ as an French teacher for 5 years.
 5. She (not, do) _____ gymnastics when she gets married vĩ đại Frank.
 6. How long you (study) _____ when you graduate?
 7. He (work) _____ for this office for 15 years by the over of this year.
 8. My grandmother (cook) _____ dinner for 3 hours by the time we come trang chính.

Bài 2. Chia dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

1. By January, I _____ (work) for this company for 22 years.

 • will have worked
 • will have been working

2. By May 19, I ______ (be) here for one month.

 • will have been
 • will have been being

3. By this time next week, he ______ (write) his book  for 3 months.

 • will have written
 • will have been writing

4. You _______ (finish) your homework by 8 tonight?

 • Will you have finished
 • Will you have been finishing

5. By 2023 we ______ (live) in London for 24 years.

 • will have lived
 • will have been living

6. She _____ (write) a novel by the over of the week.

 • will have written
 • will have been writing

7. Henry ______ (write) this book for 2 months by the over of this week.

 • will have written
 • will have been writing

Bài 3. Hoàn trở nên những thắc mắc sau

 1. (How long/we/wait/for her) ____ by now?
 2. (How long/they/run) ____
 3. (How long/she/learn/English) ____
 4. (How long/they/go out together) ____
 5. (How long/he/do/this) ____

Bài luyện thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài 4. Điền vô địa điểm trống

 1. I (work) ____ all weekend ví I won’t be energetic on Sunday night.
 2. How long (you/wait) ____ when you finally get your exam results?
 3. Julie (not/eat) ____ much, ví we’ll need vĩ đại make sure she has a good meal when she arrives.
 4. How long (she/plan) ____ vĩ đại move house when she finally moves?
 5. (She/wait) ____ long by the time we get there?
 6. (He/play) ____ computer games for ten hours when he finally stops?
 7. (study) ____ all day, ví they’ll want vĩ đại go out in the evening.
 8. They (not/stay) ____ in the khách sạn for long when she arrives.
 9. She (play) ____ squash, ví she won’t be dressed up.
 10. We (look) ____ at houses for four months next Tuesday.
 11. We (not/do) ____ this project for long when the inspector arrives.
 12. How long (you/work) ____ on this project when it is finished?
 13. (you/buy) ____ clothes when I see you?
 14. He (not/do) ____ much work, ví he’ll be happy vĩ đại start a new project.
 15. How long (the children/sleep) ____ in the living room when their new bedroom is ready?
 16. How long (he/train) ____ when he enters the competition?
 17. (You/take) ____ exams the day we meet?
 18. I (answer) ____ students’ questions all morning, ví I’ll want a quiet lunch.
 19. (They/travel) ____ for long when they arrive?

Đáp án

Bài luyện 1

 1. will have been going
 2. will have been working
 3. will have been building
 4. will have been working
 5. won’t have been doing
 6. will you have been studying
 7. will have been working
 8. will have been cooking

Bài luyện 2

 1. will have been working
 2. will have been being
 3. will have been writing
 4. Will you have finished
 5. will have been living
 6. will have written
 7. will have been writing

Bài luyện 3

 1. How long will we have been waiting for her
 2. How long will they have been running?
 3. How long will she have been learning English?
 4. How long will they have been going out together?
 5. How long will he have been doing this?

Bài luyện 4

 1. ‘ll have been working
 2. will you have been waiting
 3. won’t have been eating
 4. will she have been planning
 5. Will she have been waiting
 6. Will he have been playing
 7. ‘ll have been studying
 8. won’t have been staying
 9. ‘ll have been playing
 10. ‘ll have been looking
 11. won’t have been doing
 12. will you have been working
 13. Will you have been buying
 14. won’t have been doing
 15. will the children have been sleeping
 16. will he have been training
 17. Will you have been taking
 18. ‘ll have been answering\will have been answering
 19. Will they have been travelling

Xem tăng về: bài xích luyện thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trên đó là nội dung bài viết tổ hợp về thì tương lai triển khai xong tiếp diễn, kỳ vọng đang được hỗ trợ cho chính mình hiểu những vấn đề hữu ích nhất, giúp cho bạn nắm vững phần ngữ pháp. Cùng mò mẫm hiểu những cách thức tự động học tập giờ Anh hiệu suất cao không giống rưa rứa kiến thức và kỹ năng qua loa những nội dung bài viết tiếp theo sau của TOPICA Native nhé! Chúc chúng ta học tập tốt! Nếu sở hữu bất kì vướng mắc này, chúng ta hãy nhằm lại comment nhằm TOPICA Native hoàn toàn có thể tương hỗ nha.

TOPICA Native hỗ trợ biện pháp học tập giờ Anh trực tuyến tương tác 2 chiều với nhà giáo phiên bản ngữ số 1 Khu vực Đông Nam Á. Tích hợp ý technology AI tương hỗ huấn luyện và giảng dạy, ứng dụng luyện phân phát âm chuẩn chỉnh mỹ Native Talk, giúp cho bạn phát biểu giờ Anh thuần thục chỉ với sau 6 mon kể từ số lượng 0.

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự va “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX