thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì vượt lên khứ hoàn thiện tiếp nối nằm trong chuỗi bài học kinh nghiệm các thì vô giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng nhưng mà bất kể người nào cũng cần được nắm rõ để sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chãi. Bài học tập thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu cụ thể về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé!

Bạn đang xem: thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa

Thì vượt lên khứ hoàn thiện tiếp diễn (Past Perfect Continuous) là thì người sử dụng để diễn tả một hành động đang được và đang được xẩy ra vô vượt lên khứ tuy nhiên kết đôn đốc trước một hành vi khác, hành vi này cũng kết đôn đốc vô vượt lên khứ. Quá khứ hoàn thiện tiếp nối tế bào mô tả tính đúng đắn của những hành vi đang được xẩy ra.

Ví dụ thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Câu khẳng định

Công thức

S + had + been + V-ing

Ví dụ

- I had been jogging for 2 hours before it rained. (Tôi vận hành cỗ được 2 giờ đồng hồ trước lúc trời sập mưa.)

- They had been playing chess before the quarrel. (Họ đang được đùa cờ trước lúc tranh cãi.)

*Chú ý: "been" luôn luôn đứng sau "had".

2. Câu phủ định

Công thức

S + had + not + been + V-ing

Chú ý

(Viết tắt)

had not = hadn’t

Ví dụ

- I hadn't been doing my homework until my teacher reminded bủ. (Tôi dường như không thực hiện bài xích tập luyện về ngôi nhà cho tới Lúc nhà giáo của tôi nhắc nhở.)

- She hadn't been playing sports for 2 months due vĩ đại a leg injury. (Cô ấy dường như không đùa thể thao vô 2 mon trước tê liệt do một gặp chấn thương ở chân.)

*Chú ý: Ta chỉ việc thêm thắt "not" tức thì sau trợ động kể từ "had" và hoàn toàn có thể ghi chép "had not" trở thành "hadn't".

3. Câu nghi kị vấn

Câu nghi kị vấn dùng trợ động kể từ (Câu căn vặn Yes/ No)

Công thức

Q: Had + S + been + V-ing?

A: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ

- Had they been playing sports before I get home? (Họ sở hữu đùa thể thao trước lúc tôi về ngôi nhà không?)

- Had you been going somewhere before returning home? (Có cần các bạn đang được đi loanh quanh đâu đó trước lúc về nhà?)

 Câu nghi kị vấn dùng kể từ căn vặn chính thức tự Wh-

Công thức

Wh- + had + S + been + V-ing?

Ví dụ

What had you been doing for 1 hour before you went vĩ đại sleep last night? (Bạn đã trải gì vô trong cả 1 giờ trước lúc chuồn ngủ tối qua?)

Cách người sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Diễn mô tả một hành vi đang được chính thức vô vượt lên khứ, xẩy ra liên tiếp kéo dãn vô một khoảng tầm thời hạn, và kết đôn đốc bên trên 1 thời điểm rõ ràng vô vượt lên khứ.

Ví dụ: I had been doing my homework from the morning vĩ đại noon yesterday. (Tôi đã trải bài xích tập luyện liên tiếp kể từ sáng sủa cho tới trưa ngày ngày qua.) 

Sự việc “làm bài xích tập” chính thức kể từ “sáng hôm qua”, kéo dãn cho tới “trưa hôm qua” thì kết đôn đốc. → Toàn cỗ quy trình ra mắt vô vượt lên khứ.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra kéo dãn liên tiếp cho tới Lúc sở hữu một hành vi không giống vô vượt lên khứ chen vào

Ví dụ: I had been playing games until my brother asked bủ vĩ đại go vĩ đại the market. (Tôi đang được chơi trò chơi cho tới Lúc anh trai tôi rủ tôi chuồn chợ.)

Hành động "chơi game" đang được ra mắt cho tới Lúc sở hữu hành vi "đi chợ" chen vô.

- Diễn mô tả thành phẩm tự một hành vi tạo nên vô vượt lên khứ

Ví dụ: John was ví tired because he had been working all day long. (John vô cùng mệt nhọc vì thế anh ấy đang được thao tác làm việc liên tiếp một ngày dài.)

"mệt" là thành phẩm của hành vi "làm việc cả ngày". Việc John cảm nhận thấy “mệt” xẩy ra sau vấn đề "làm việc cả ngày" → “was ví tired” được dùng ở thì vượt lên khứ đơn, còn “had been working” được dùng ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra liên tiếp trước 1 mốc thời hạn rõ ràng vô vượt lên khứ

Ví dụ: I had been walking for 2 hours by 8p.m last night. (Tôi đang được đi dạo được 2 giờ đồng hồ tính cho tới 8 giờ tối qua chuyện.)

Hành động "đi bộ" được tiến hành trước một mốc thời khắc rõ ràng là "8 giờ tối".

Lưu ý:

Thì Quá khứ hoàn thiện tiếp nối hoàn toàn có thể dùng câu ĐK loại III nhằm trình diễn mô tả một vấn đề không tồn tại thiệt vô vượt lên khứ và giả thiết thành phẩm nế như đó xẩy ra.

Ví dụ: If I had been paying more attention in the classroom, I would have passed the test. (Nếu khi tê liệt tôi triệu tập rộng lớn vô lớp học tập, tôi đang được hoàn toàn có thể qua chuyện được bài xích ganh đua.)

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, tự IELTS Fighter biên soạn, sở hữu đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 khả năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua chuyện trên đây ĐK nhận nhé: https://quatang.indonesia-hanoi.org.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Dấu hiệu nhận biết

Thì Quá khứ hoàn thiện tiếp nối hoàn toàn có thể được nhận thấy qua chuyện một số trong những tín hiệu như sau:

- until then: cho tới khi đó

Ví dụ: Until then, I had been cooking. (Cho đến thời điểm tê liệt, tôi vẫn đang được nấu bếp.)

Xem thêm: truyền thống quân đội nhân dân việt nam

- by the time: trước khi, vô thời điểm

- by+ mốc thời gian: từ xưa cho tới khi đó

Ví dụ: By the time my mom arrived, I had been watching TV. (Trước khi u về, tôi vẫn đang được coi TV.)

- prior vĩ đại that time: thời khắc trước đó

Ví dụ: Prior vĩ đại that time, the situation had always been under control. (Trước thời gian đó, tình hình vẫn luôn luôn nằm trong tầm trấn áp.

Bài tập luyện thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Exercise 1. Cho dạng trúng của động kể từ vô ngoặc.

1.I (work) ……………………………….. all day, ví I didn't want vĩ đại go out.

2.She (sleep) ……………………………….. for ten hours when I woke her up.

3.They (live) ……………………………….. in Beijing for three years when he lost his job.

4.By the time we met, he (work) ……………………………….. at that company for six months.

5.We (eat) ……………………………….. all day, ví we were full.

6.He was red in the face because he (run) ………………………………..

7.It (rain) ……………………………….. and the road was covered in water.

8.I was really tired because I (study) ………………………………..

9.We (date) ……………………………….. three years before we got married.

10.It (snow) ……………………………….. for three days.

Exercise 2. Cho dạng trúng của động kể từ vô ngoặc.

1.We (sleep) ……………………………….. for 12 hours when he woke us up.

2.They (wait) ……………………………….. at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

3.By 9 p.m yesterday, we (chat) ……………………………….. for two hours.

4.I (not/walk) ……………………………….. for a long time when the tốc độ walking contest was organized.

5.How long (learn/she) ……………………………….. English before she went vĩ đại London?

6.Frank caught the flu because he (sing) ……………………………….. in the rain for too long.

7.He (drive) ……………………………….. for less than thở an hour by the time his xế hộp ran out of petrol.

8.They were very tired in the evening because they (help) ……………………………….. on the farm all day.

9.I (not/work) ……………………………….. all day; ví I wasn't tired and went vĩ đại the disco at night.

10.They (cycle) ……………………………….. all day ví their legs were sore in the evening.

Hãy kiểm tra đáp án nhé:

Ex1:

1. had been working

2. had been sleeping

3. had been living

4. had been working

5. had been eating

6. had been running

7. had been raining

8. had been studying

9. had been dating

10. had been snowing

Ex2:

1. had been sleeping

2. had been waiting

3. had been chatting

4. had not been walking

5. had she been learning

6. had been walking

7. had been driving

8. had been helping

Xem thêm: công thức thì hiện tại tiếp diễn

9. had not been working

10. had been cycling

Thế là tất cả chúng ta đang được học tập và luyện xong xuôi về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn rồi, chúng ta còn vướng mắc gì, hãy cmt thêm thắt bên dưới nhằm IELTS Fighter trả lời nha.