số 13 tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số điểm là phần nhưng mà những bạn phải lưu giữ hao hao cần học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, thỉnh thoảng các bạn lại quên thất lạc cơ hội ghi chép, cơ hội phát âm của những số điểm vô giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kiến thức và kỹ năng về số điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 13 tiếng anh là gì và cơ hội phát âm số 13 vô giờ đồng hồ anh ra sao.

 • Số 12 giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 11 giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 10 giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 9 giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái cửa ngõ giờ đồng hồ anh là gì
Số 13 giờ đồng hồ anh là gì
Số 13 giờ đồng hồ anh là gì

Số 13 giờ đồng hồ anh là gì

Số 13 giờ đồng hồ anh là thirteen, phiên âm phát âm là /θɜːˈtiːn/

Bạn đang xem: số 13 tiếng anh là gì

Thirteen /θɜːˈtiːn/

https://indonesia-hanoi.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Thirteen.mp3

Số điểm vô giờ đồng hồ anh khá dễ nhìn đọc nên các bạn chỉ việc coi cơ hội phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ thirteen phía trên rồi phát âm theo đòi là được. Nếu mình thích phát âm kể từ thirteen chuẩn chỉnh hơn vậy thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 13 kết phù hợp với cơ hội phát âm chuẩn chỉnh nhằm phát âm. Cách phát âm phiên âm bạn cũng có thể xem thêm nội dung bài viết Cách phát âm phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Lưu ý: Có một cảnh báo nhỏ vô cơ hội dùng số 13, đó là số điểm nên ko sử dụng Khi nói tới loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 13 sẽ sở hữu được cơ hội ghi chép và cơ hội phát âm không giống. Các các bạn xem thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội phát âm số trật tự vô giờ đồng hồ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng

Số 13 giờ đồng hồ anh là gì
Số 13 giờ đồng hồ anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống vô giờ đồng hồ anh

Sau Khi tiếp tục biết số 13 tiếng anh là gì, bạn cũng có thể xem thêm một vài ba số điểm không giống vô giờ đồng hồ anh nhé. hiểu đâu cũng đều có số các bạn đang được ham muốn thăm dò thì sao.

 • One /wʌn/: số 1
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Five /faɪv/: số 5
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Ten /ten/: số 10
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Three /θriː/: số 3
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc số 13 tiếng anh là gì thì câu vấn đáp cực kỳ đơn giản và giản dị, số 13 vô giờ đồng hồ anh ghi chép là thirteen, phiên âm phát âm là /θɜːˈtiːn/. Cách phát âm của số này khá đơn giản và giản dị tuy vậy về phong thái dùng thì các bạn cũng nên cảnh báo một chút ít. Khi nói tới loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu được cơ hội ghi chép và phát âm không giống, ko sử dụng là thirteen hoặc number thirteen.

Xem thêm: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn