self directed là gì

self-directed tức thị gì, khái niệm, những dùng và ví dụ vô Tiếng Anh. Cách phân phát âm self-directed giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa của self-directed.

Bạn đang xem: self directed là gì

Từ điển Anh Anh – Wordnet

self-directed

Similar:

autonomous: (of persons) không lấy phí from external control and constraint in e.g. action and judgment

Xem thêm: lãi suất tái chiết khấu là gì

Synonyms: self-reliant

Chưa đem Tiếng Việt mang lại kể từ này, các bạn sướng lòng xem thêm phiên bản Tiếng Anh. Đóng chung nội dung sướng lòng gửi cho tới [email protected] (chúng tôi sẽ sở hữu được 1 phần đá quý nhỏ giành riêng cho bạn).

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề ươc mơ của em

Rate this post