sau offered là to v hay ving

Khi biểu đạt một tiếng ý kiến đề nghị thực hiện bất kể điều gì vì thế giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta hay được sử dụng cấu hình Offer to tướng V. Hiện ni nhiều chúng ta vẫn không biết không còn được những phần mềm của cấu hình Offer. Tuy nhiên ghi ghi nhớ và thu nhận cấu hình với Offer tiếp tục nâng cao đáng chú ý tài năng tiếp xúc và kết quả điểm số nước ngoài ngữ của doanh nghiệp trong số kỳ ganh đua ở ngôi trường. Vậy hãy nằm trong PREP.VN phát âm nội dung bài viết sau đây nhằm biết phương pháp dùng “offer” sao mang lại trúng nhé. 

Kiến thức cơ bạn dạng về cấu hình Offer
Kiến thức cơ bạn dạng về cấu hình Offer

I. Cấu trúc Offer là gì? 

Cấu trúc Offer nhập vai trò như 2 loại từ: Danh từĐộng từ. Chính bởi vậy, Offer cũng đem những nghĩa không giống nhau Khi nhập vai trò không giống nhau.

Bạn đang xem: sau offered là to v hay ving

Loại kể từ của Offer cấu trúc

Nghĩa

Ví dụ

Danh từ

Lời ý kiến đề nghị, hỗ trợ ai đó

 • I took up his offer of help with my homework. (Tôi đã nhận được tiếng ý kiến đề nghị hỗ trợ của anh ý ấy với bài xích tập dượt về nhà đất của tôi.)
 • He was asking $150,000 for the apartment, so sánh I put in an offer of $130,000 (Anh ấy yêu sách 150.000 đô la mang lại nhà ở, bởi vậy tôi trả giá chỉ 130.000 đô la.)

Lời hứa hẹn

Sự trả giá chỉ xin chào giá

Chương trình hạn chế giá chỉ, khuyến mãi

Động từ

Đưa rời khỏi 1 tiếng đề nghị

 • Can I offer you a milkshake? (Tôi rất có thể mời mọc chúng ta một ly sữa rung lắc không?)
 • Employees of the airline are offered discounted airfare (Nhân viên của hãng sản xuất được hạn chế giá chỉ vé máy cất cánh.)

Đưa rời khỏi tiếng mời

Đem lại tạo nên cơ hội

Trả giá chỉ, xin chào bán

Cung cấp cho sản phẩm

Trình bày thành phầm bên trên những kệ hàng

Tặng, biếu 1 số gì đó

Cấu trúc Offer là gì?
Cấu trúc Offer là gì?

II. Cách người sử dụng cấu hình Offer vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Offer kèm theo với những cơ hội dùng nhiều mẫu mã Khi nhập vai trò danh kể từ và động kể từ giờ đồng hồ Anh. Khi Cấu trúc Offer ở dạng Danh kể từ, tất cả chúng ta sẽ sở hữu 3 cách sử dụng và 3 cấu hình. Còn Khi cấu hình Offer ở dạng động kể từ, tất cả chúng ta sẽ sở hữu 5 dạng cơ bạn dạng. Bây giờ tất cả chúng ta hãy nằm trong PREP.VN mò mẫm hiểu thâm thúy rộng lớn nhé.

Vai trò của cấu hình Offer

Cách người sử dụng cấu hình Offer

Nghĩa

Ví dụ

Danh từ

Offer + of + something 

Chủ thể có được sự ý kiến đề nghị, tiếng mời mọc hỗ trợ từ là một ai đó

I’m so sánh grateful for your kind offer of help.

(Tôi rất rất hàm ân về tiếng ý kiến đề nghị hỗ trợ của bạn)

Offer + for + something

Biểu đạt sự ý kiến đề nghị cho 1 vấn đề/ vấn đề hoặc lời hứa hẹn hứa, rao bán từ là một ai ê. 

The gallery will have an offer for sale by auction on Feb 14.

(Phòng trưng bày sẽ sở hữu một ý kiến đề nghị đấu giá vào trong ngày 14 mon 2.)

Offer + to tướng infinitive (động kể từ vẹn toàn khuôn mẫu đem “to”) 

Lưu ý: Đây ko nên là cấu hình “offer to” với giới kể từ “to” và động kể từ “offer”. Từ “offer” là 1 danh kể từ vô cấu hình này, theo dõi sau là 1 động kể từ vẹn toàn thể với động kể từ “to”.

Biểu đạt tiếng ý kiến đề nghị thao tác làm việc gì ê.

He refused all offers to tướng cooperate.

(Anh kể từ chối từng tiếng ý kiến đề nghị ăn ý tác)

Động từ

Offer (chia thì) + to tướng infinitive

Đề nghị nhằm làm những gì đó

My father offered to tướng take us to tướng the zoo.

(Cha tôi lời khuyên fake Cửa Hàng chúng tôi đi dạo sở thú.)

Offer (chia thì) + noun

Đưa tao tiếng răn dạy, tiếng mời mọc, thời cơ..

Your doctor should be able to tướng offer advice on this serious case of health.

(Bác sĩ của các bạn sẽ rất có thể thể hiện tiếng răn dạy về tình huống sức mạnh nguy hiểm này.)

Offer (chia thì) + someone + something

Đề nghị, lời khuyên ai ê điều gì

They offered bu a key role on the final marketing project.

(Họ ý kiến đề nghị mang lại tôi một tầm quan trọng cần thiết vô dự án công trình tiếp thị sau cùng.)

Offer (chia thì) + something + to tướng + someone

Biểu đạt ý ý kiến đề nghị, mang tới điều gì mang lại ai ê.

I did what I could when I was young to tướng offer comfort to tướng the family. 

(Tôi đã trải những gì rất có thể lúc còn trẻ em nhằm mang đến sự yên ủi mang lại mái ấm gia đình.)

Offer (chia thì) + money + for something

Biểu đạt ý kiến đề nghị, trả giá chỉ mang lại ai đó

We offer $400,000 for this luxurious siêu xe.

(Chúng tôi ý kiến đề nghị 400.000 đô la mang lại con xe quý phái này.)

Cách người sử dụng cấu hình Offer vô giờ đồng hồ Anh
Cách người sử dụng cấu hình Offer vô giờ đồng hồ Anh

III. Những cấu hình tương đương thay cho thế cấu hình Offer

Sau phía trên được xem là một trong những cấu hình tương đương chung không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức về cấu hình Offer vô câu con gián tiếp nhưng mà tất cả chúng ta vừa mới được mò mẫm hiểu.

Mục đích, ý nghĩa

Cấu trúc tương đương cấu hình Offer

Xem thêm: vẽ tranh ước mơ của em làm bác sĩ

Ví dụ

Lời mời mọc, đòi hỏi, nài phép

Would you like…?

Would you lượt thích a cup of tea?

(Bạn vẫn muốn một tách trà không?)

Can / Could / you…?

Could you please quiet? I’m trying to tướng concentrate on studying.

(Bạn rất có thể lạng lẽ một chút ít được không? Tôi đang được nỗ lực triệu tập vô việc học tập.)

Can / Could / May I …?

Could I use your bathroom?

(Tôi rất có thể dùng chống tắm của doanh nghiệp được không?)

Yêu cầu, ý kiến đề nghị làm những gì một cơ hội lịch sự

 • request +  direct object
 • request sth + from someone
 • request + that clause
 • request + to tướng infinitive

Jane repeated her request that we postpone the meeting.

(Jane tái diễn đòi hỏi của cô ý ấy rằng Cửa Hàng chúng tôi ngừng buổi họp.)

Yêu cầu, ý kiến đề nghị làm những gì một cơ hội bắt buộc

 • Require + that
 • Requite + to tướng infinitive

You are required to tướng stop smoking after an accident.

(Bạn được đòi hỏi nên ngừng hút thuốc lá sau vụ tai nạn đáng tiếc.)

Cho. tặng trao mang lại ai ê (tin rằng ai này sẽ nhận)

 • give + noun
 • give + somebody + something
 • give + something + to tướng somebody

He gave bu a box of chocolate.

(Anh ấy fake mang lại tôi một vỏ hộp sô cô la.)

Cung cấp cho những loại bản thân có 

 • provide  + with
 • provide + for
 • provide + that clause

Workers were provided  with

dust visor.

(Người làm việc đang được cung ứng tấm chắn những vết bụi.)

Cung cấp cho, tiếp tế thành phầm với con số rộng lớn.

 • Supply somebody/something
 • supply sth + to tướng somebody/sth
 • supply somebody/sth + with sth

People on Earth have an unlimited supply of air to tướng breathe.

(Con người bên trên Trái khu đất đem mối cung cấp cung ứng bầu không khí vô vàn nhằm thở.)

Đề xuất một plan, phát minh sẽ được duyệt

 • propose + to tướng infinitive
 • propose + verb-ing
 • propose + noun

I propose we cook something at trang chủ for dinner.

(Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nấu nướng số gì ê ở trong nhà mang lại bữa tối.)

Gợi ý phát minh, lời khuyên chủ kiến cho những người khác 

 • suggest + noun/phrase noun
 • suggest + that clause
 • suggest + verb-ing

I suggest we order some food.

(Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta gọi một không nhiều thực phẩm.)

IV. Thành ngữ đem chứa chấp cấu hình Offer

Hãy nằm trong nghiên cứu và phân tích một trong những trở nên ngữ dùng cấu hình “offer” thông thường được dùng vô văn thưa vô phần này:

Thành ngữ đem vác chứa chấp cấu hình Offer  

Nghĩa

Ví dụ

Offer one’s hand

Bắt tay, xin chào hỏi

I offered my hand and she shook it gladly. 

(Tôi fake tay rời khỏi và cô ấy sung sướng hợp tác.) 

On special offer

Gái khuyễn mãi thêm, công tác hạn chế giá

Victoria Secret Body mist offered it last week on a special offer for $7.50.

(Victoria Secret Body mist đã mang rời khỏi một ưu đãi quan trọng với giá chỉ 7,50 đô la.)

Make an offer

Trả giá chỉ một số đồ

They made an offer on our clothes. 

(Họ đã mang rời khỏi một ý kiến đề nghị về ăn mặc quần áo của Cửa Hàng chúng tôi.)

Take up an offer

Nhận tiếng mời mọc hoặc tiếng ý kiến đề nghị hỗ trợ của ai

The professor agreed to tướng take up the offer.

(Giáo sư đồng ý nhận tiếng đề nghị)

Open to tướng offers

Sẵn sàng đánh giá ngân sách ai ê thể hiện, nấc giá chỉ ăn ý lý

We have no certain plans to tướng sell our store but we are open to tướng offers.

(Chúng tôi không tồn tại plan chắc chắn nhằm buôn bán siêu thị tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi sẵn sàng cung cấp)

Thành ngữ đem chứa chấp cấu hình Offer
Thành ngữ đem chứa chấp cấu hình Offer

V. Bài tập dượt áp dụng cấu hình Offer đem đáp án chi tiết

Để rất có thể ghi ghi nhớ cấu hình Offer được dùng ra làm sao nhằm chúng ta không nhất thiết phải vướng mắc Offer to tướng V hoặc Ving, Offer + gì, Offer lên đường với giới kể từ gì tất cả chúng ta nằm trong ôn luyện vì thế một trong những thắc mắc bài xích tập dượt sau đây nhé.

Xem thêm: dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

Bài tập: Dịch những câu sau quý phái giờ đồng hồ Anh và dùng cấu hình Offer

  1. Khuyến mãi của thành phầm này tiếp tục quá hạn vào trong ngày 10 mon 2. 
  2. Jane đã mang rời khỏi một tiếng mời mọc nhưng mà tôi khó khăn rất có thể kể từ chối.
  3. Tom tự nguyện lên đường mua sắm món ăn mang lại tôi.
  4. Quý Khách tiếp tục đồng ý với tiếng lời khuyên của tôi nên không?
  5. Tôi trả giá chỉ trăng tròn ngàn đô mang lại con xe khá này. Thật tiêu tốn lãng phí.

Đáp án:

  1. The offer of this product will expire on February 10.
  2. Jane made an offer that I can hardly turn down.
  3. Tom offers to tướng buy bu food.
  4. Will you agree with my offer?
  5. I offered trăng tròn thousand dollars for the siêu xe. It is a waste of money.

Trên đó là những vấn đề share của PREP.VN về cấu hình Offer nhưng mà PREP.VN ham muốn truyền đạt mang lại chúng ta. Dường như những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tăng những cấu hình thông thườn không giống để sở hữu kỹ năng và kiến thức nền tảng thiệt chất lượng vô tiếp thu kiến thức rưa rứa tiếp xúc nhé.