sau expect là to v hay ving

Khi thực hiện bài xích luyện gặp gỡ động kể từ Expect này nhiều các bạn lưỡng lự ko biết nên người sử dụng to lớn V Hay là V-ing.
Expect to lớn V hoặc Ving có lẽ rằng là thắc mắc do dự của không ít người vô quy trình thực hiện bài xích luyện giờ Anh. Để canh ty chúng ta nắm vững rộng lớn về cấu hình này, Giao tiếp giờ Anh tiếp tục trả lời toàn bộ những uẩn khúc về cấu hình của expect và tất nhiên bài xích luyện áp dụng vô nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: sau expect là to v hay ving

Expect to lớn V hoặc Ving?


Expect là 1 động kể từ vô giờ Anh đem ý tức là trông chờ, chờ mong, kỳ vọng một điều gì này sẽ xẩy ra. Trong khi thực hiện bài xích luyện giờ Anh khi gặp gỡ động kể từ Expect nhiều các bạn lưỡng lự ko biết nên người sử dụng to lớn V hoặc V-ing.


Expect to lớn V hoặc V-ing
Thật rời khỏi Expect là 1 động kể từ đem ấn định bám theo sau vẫn là một động kể từ vẹn toàn kiểu to lớn V tuy nhiên ko nên là Ving.
Eg:

My family expects to lớn move into a new house (Gia đình tôi ước mong sẽ tiến hành gửi vào trong 1 mái nhà mới).
She confidently expects to lớn win (Anh ấy thỏa sức tự tin chờ mong chiến thắng).
You can’t expect to lớn learn a foreign language in a few months (Bạn ko thể chờ mong nhằm học tập nước ngoài ngữ vô vài ba tháng).
They never expected to lớn find their dream home page (Họ ko lúc nào chờ mong nhằm nhìn thấy mái nhà ước mơ của họ).

Cấu trúc Expect vô giờ Anh


Expect to lớn V hoặc V-ing
4 cấu hình với Expect vô giờ Anh:

Cấu trúc 1: S + expect(s) + something


Eg:
I expects she will agree to lớn marry mạ (Tôi kỳ vọng cô ấy tiếp tục đồng ý cưới tôi).
The company is expecting record sales this year (Công ty đang được kỳ vọng lệch giá kỷ lục vô năm nay).

Cấu trúc 2: S + expect(s) + something + from + somebody/something

Xem thêm: phong trào cách mạng 1930 đến 1931

Eg:
Don’t expect sympathy from me! (Đừng chờ mong sự thông cảm kể từ tôi).
The people are expecting help from the government. (Người dân đang được chờ mong sự hỗ trợ kể từ chủ yếu phủ).

Cấu trúc 3: S + expect(s) + to lớn V(nguyên mẫu) + something


Eg:
We can expect to lớn see an improvement in the weather over the next few days (Chúng tôi hoàn toàn có thể chờ mong sự nâng cấp về khí hậu vô vài ba ngày tới).
He expects to lớn become a good teacher (Anh ấy ước muốn phát triển thành một nghề giáo giỏi).

Cấu trúc 4: S + expect(s) + (that) + S + V


Eg:
It is widely expected that interest rates will rise (Nhiều người Dự kiến rằng lãi suất vay tiếp tục tăng).

Ms Lan expects all her students will pass college (Cô Lan kỳ vọng rằng toàn bộ học viên của cô ấy ấy tiếp tục đậu đại học).

Bài luyện áp dụng và đáp án

Bài luyện 1: Viết dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

 • Son is expecting ……… (have) another chance.
 • We are expecting your team ………. (join) this competition.
 • I expect her ……….. (pass) the test.
 • I expect that he’ll ………… (wear) that bright xanh xao shirt.
 • Lisa is expected ……….. (be) a good doctor.
 • Sue and Susan ……… (expect) their wedding now.
 • Students are expected ……… (do) their homework before going to lớn the class.
 • Do you really expect mạ ……… (believe) you?

Đáp án bài xích luyện 1

 • To have
 • To join.
 • To pass.
 • Wear.
 • To be.
 • Are expecting.
 • To vì thế.
 • To believe.

Bài luyện 2: Chọn expect/hope/look forward to lớn điền vô khu vực rỗng sẽ tạo trở nên câu phù hợp lý

 • I …………that they aren’t late.
 • I ………… them to lớn pass their exam.
 • She doesn’t ………to the holiday – She still has to lớn work .
 • I am ……………. to lớn a day off.
 • I ………. that there is no war.
 • My brother doesn’t ………… to lớn going on a holiday this month because he must work.
 • I ………that they will arrive on time.
 • They ………. ví much for mạ that I am a little bit stressed now.
 • Although I don’t really lượt thích them, I still ……….. them to lớn get another chance.
 • His parents ……… that he does well tomorrow on her exam.
 • We……….to lớn see you this weekend. We will have a lot of fun.
 • Daniel ……….. that his children will be stronger.
 • I am …………………to our first meeting.
 • I ………….. to lớn see my family next week.(hope)
 • We ……….. good results from our employees. (expect)

Đáp án bài xích 2

 • Hope.
 • Expect.
 • Look forward.
 • Looking forward.
 • Hope.
 • Look forward.
 • Expect.
 • Expect.
 • Expect.
 • Hope.
 • Look forward.
 • Hopes.
 • Looking forward.
 • Hope.
 • Expect.

Bài luyện 3: Chọn đáp án đúng


1. I ____ she does well tomorrow on her outcome exam.
A. expect
B. hope
C. look forward to
D. wish
2. She and her family are ____ a baby.
A. expecting
B. hoping
C. expect
D. hope
3. I ____ him to lớn arrive at nine o’clock, but he didn’t show up.
A. expected
B. hoped
C. looked forward
D. waited
4. I’m ____ Susie to lớn Gọi any minute now.
A. expecting
B. hoping
C. looking forward
D. waiting
5. I ____ to lớn meeting you soon.
A. expect
B. look forward
C. wait
D. hope
6. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.
A. be
B. being
C. to lớn be
D. will be

Đáp án bài xích 3

 • B
 • A
 • A
 • A
 • B
 • C

Kết luận


Bài ghi chép bên trên Giao tiếp giờ Anh vẫn share cho tới chúng ta kỹ năng và kiến thức cụ thể về cấu hình, cách sử dụng và bài xích luyện thực hành thực tế đem đáp án về Expect to lớn V hoặc Ving. Đây là cấu hình giờ Anh cực kỳ thịnh hành trong những kỳ thi đua Toeic, IELTS vì như thế vậy cho nên người học tập rất cần phải làm rõ nhằm dùng hoạt bát và chuẩn chỉnh xác trong những lúc thực hiện bài xích luyện. Chúc chúng ta học tập tốt!
Nguồn: https://giaotieptienganh.vn/expect-to-v-hay-ving/

Xem thêm: các danh lam thắng cảnh ở việt nam