portugal là gì

Nhiều các bạn vướng mắc thương hiệu giờ anh của những nước bên trên toàn cầu gọi thế nào. Liên quan tiền cho tới chủ thể này, Vui mỉm cười lên sẽ hỗ trợ chúng ta biết nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì, phiên âm và cơ hội hiểu thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng tiếp tục thể hiện thương hiệu của một số trong những vương quốc phổ cập không giống nhằm chúng ta xem thêm Khi mong muốn gọi thương hiệu.

 • Nước Séc-bi giờ anh là gì
 • Nước Slovenia giờ anh là gì
 • Nước Tây Ba Nha giờ anh là gì
 • Nước Thụy Sĩ giờ anh là gì
 • Nước Hà Lan giờ anh là gì
Nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì
Nước Bồ Đào Nha giờ anh

Nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì

Nước Bồ Đào Nha giờ anh viết lách là Portugal, phiên âm hiểu là /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/

Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/

Bạn đang xem: portugal là gì

https://indonesia-hanoi.org.vn/wp-content/uploads/2022/04/portugal.mp3

Để phân phát âm đích thị kể từ Portugal chúng ta chỉ việc nghe phân phát âm chuẩn chỉnh vài ba chuyến tiếp sau đó kết phù hợp với hiểu phiên âm là rất có thể đơn giản dễ dàng phân phát âm được đích thị kể từ. Nếu các bạn không biết hiểu phiên âm của kể từ Portugal thì rất có thể coi nội dung bài viết Hướng dẫn hiểu phiên âm giờ anh nhằm biết phương pháp hiểu nhé. Trong khi, mang 1 chú ý nhỏ này đó là Portugal là tên gọi vương quốc (tên riêng) nên những lúc viết lách chúng ta hãy viết lách hoa vần âm thứ nhất (P).

Xem thêm: cách đọc ngay thang năm trong tiếng anh

Nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì
Nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì

Phân biệt Portugal và Portuguese

Nhiều các bạn thường bị lầm lẫn đằm thắm Portugal và Portuguese, nhì kể từ này sẽ không rất khác nhau về nghĩa. Portugal là tên gọi của nước Bồ Đào Nha nhập giờ anh, còn Portuguese nhằm chỉ những loại thuộc sở hữu nước Bồ Đào Nha như thể người Bồ Đào Nha, văn hóa truyền thống Bồ Đào Nha, giờ Bồ Đào Nha. Nếu bạn thích nói đến nước Bồ Đào Nha thì nên sử dụng kể từ Portugal chứ không cần nên Portuguese.

Nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì
Nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì

Tên của một số trong những vương quốc không giống bên trên thế giới

 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc nước Bồ Đào Nha giờ anh là gì thì câu vấn đáp là Portugal, phiên âm hiểu là /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/. Khi viết lách kể từ này các bạn luôn luôn nên viết lách hoa vần âm dầu tiên (P) vì thế đó là thương hiệu riêng biệt. Mé cạnh kể từ Portugal còn tồn tại kể từ Portuguese chúng ta thường bị lầm lẫn, Portuguese nghĩa là kẻ Bồ Đào Nha hoặc giờ Bồ Đào Nha chứ không cần nên nước Bồ Đào Nha.