phương trình điện li nào sau đây không đúng

Câu hỏi: Phương trình năng lượng điện li này tại đây ko đúng?

A. KClO3 → K+ + ClO3-

Bạn đang xem: phương trình điện li nào sau đây không đúng

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

C. H2S ⇄ 2H+ + S2-.

D. CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+.

Đáp án chính A.

Phương trình năng lượng điện li ko chính KClO3 → K+ + ClO3-

Lý giải việc lựa chọn đáp án chính A là do:

– Chất năng lượng điện li mạnh: Chất năng lượng điện li mạnh là hóa học nhưng mà Khi tan nội địa, những phân tử hòa tan đều phân li rời khỏi ion. Chúng tớ nằm trong lần hiểu một vài phương trình năng lượng điện li của những hóa học năng lượng điện li mạnh đặc thù bên dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3 …

HCl → H+ + Cl-

H2SO4 → 2H+ + SO4

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2 …

NaOH → Na+ + OH-

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

+) Muối: NaCl, CaCl2,…..

NaCl → Na+ + Cl-

CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-

– Chất năng lượng điện li yếu: trái lại với hóa học năng lượng điện li mạnh thì hóa học năng lượng điện li yếu đuối là hóa học nhưng mà Khi bọn chúng được hòa tan nội địa, sẽ sở hữu một vài không nhiều phần kể từ hòa tan phân li rời khỏi ion, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng thành phần nhập hỗn hợp.

Các chất điện li yếu thường gặp là: axit yếu, bazo yếu, các muối ko tan, muối dễ bị phân hủy,..

Ví dụ: HF, H2S, H2CO3, CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, AgCl, PbSO4…

Và quan trọng H2O là một chất điện li yếu

H3PO4 ⇄ 3H+ + PO43-

H2S ⇄ 2H+ + S2-.

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+.

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì