not là gì

Bài này được viết lách từ thời điểm cách đây hai năm (18th May, 2013), ngày hôm nay (9th June, 2015) bản thân tiếp tục sửa lại vì thế bản thân thấy sở hữu một vài ba thiếu sót (không hiểu tại vì sao khi cơ bản thân lại thiếu hụt cảnh giác như vậy)

Bạn đang xem: not là gì

1 tiếng khuyên răn trước tiên là chúng ta nên tránh sử dụng “if not”, vì thế có khá nhiều tình huống nghĩa của cụm kể từ này vô cùng tối (ambiguous)

Thông thông thường những các bạn sẽ dịch “if not” = nếu như không
It’s a beautiful flower, if not the prettiest .
Đây là hoa lá đẹp nhất, nếu như không trình bày là đẹp nhất nhất

Trong tình huống này chúng ta còn hoàn toàn có thể dịch “if not” = perhaps = có lẽ rằng, tuy nhiên nghĩa của câu ko đổi:
Đây là bông họa đẹp nhất, có lẽ rằng là bông đẹp tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, cơ hội dịch nghĩa của “if not” vì vậy là chưa đầy đủ. Theo GrammarPhobia [1], thì “if not” sở hữu 2 nghĩa:
1. if not = perhaps, maybe even
2. if not = but not

và 2 nghĩa này trái ngược nhau trọn vẹn. Mình hoàn toàn có thể dịch lại ví dụ bên trên thành:
Đây là hoa lá đẹp nhất, tuy nhiên ko nên là (bông) đẹp nhất nhất

Xem thêm: phong trào cách mạng 1930 đến 1931

Do cơ, thay cho người sử dụng “if not” nhằm phủ toan, hãy người sử dụng otherwise, but not:
I have vĩ đại write her a letter, otherwise she will never see bủ again
It’s a beautiful flower, but not the prettiest .

what if


Còn 1 ngôi trường hợp tương tự động, vô cùng dễ gây nên hiểu sai sót của “if not” là vô ví dụ của tờ The Economist[2]:
I’m a good tennis player, if not a great one.
Nếu người nghe biết người trình bày là một trong những người từ tốn thì tiếp tục hiểu “if not” = “but not”
Nếu người nghe biết người trình bày là một trong những người ngạo mạn thì tiếp tục hiểu “if not” = “perhaps”

Vì vậy, van nhắc nhở lại, try vĩ đại avoid using “if not” as much as possible. 
[1] http://www.grammarphobia.com/blog/2013/10/if-not.html
[2] http://www.economist.com/blogs/johnson/2012/10/ambiguity

Xem thêm: điều ước mong manh luôn có anh dang cánh tay