nhạc chuông báo thức quân đội

Xem thêm: phong trào cách mạng 1930 đến 1931