một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng nhập trên đây, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Nguyễn Thu Thuỷ

Nguyễn Văn Thi

24 mon 12 năm trước khi 19:26

Để anh này canh ty em cho

Dạng toán : tổng hiệu

                                                                       Giải

Chiều lâu năm miếng vườn là:(94+16):2=55(m)

Chiều rộng lớn miếng vườn là:94-55=39(m)

Diện tích miếng vườn là:55 x 39 =2145(m2)

                                   Đáp số:2145 m2

Trần Thị Xuân Hoa

24 mon 12 năm trước khi 20:04

Ta có: a= b+16 ( Vì chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 16m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 94m => a+b=94

Mà a= b+16 => b+16+b=94 => 16+2b=94

=> b= 39; a=55

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là

S=a*b=55*39= 2145 (m2)

Vậy diện tích S hình chữ nhật là 2145 m2

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

31 mon 12 2021 khi 16:41

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật : \(\left(94+26\right)\div2=60\left(m\right)\)

Chiều rộng lớn miếng vườn hình chữ nhật : \(60-26=34\left(m\right)\)

Diện tích miếng vườn : \(60\times34=2040\left(m^2\right)\)

Đáp số : .......

Phạm Quỳnh Anh

31 mon 12 2021 khi 16:47

chiều rộng lớn là ( 94-26):2=34( m

chiều lâu năm là (94-34)= 60( m)

diện tích là:

34x60=2040 (m)

nhớ thả tym cho bản thân mình nha 

chúc thực hiện bài xích tốt

nữ hoàng băng giá chỉ elsa

Băng Dii~

24 mon 12 năm 2016 khi 19:23

Chiều lâu năm miếng vườn :

 ( 94 + 16 ) : 2 = 55 ( m )

Chiều rộng lớn miếng vườn :

 55 - 16 = 39 ( m )

Smảnh vườn đó :

 55 x 39 = 2145 ( m)

đ/s : ...

Người giá thành lùng

24 mon 12 năm 2016 khi 19:22

tôi biết thực hiện tê liệt cho tới điểm thực hiện cho

Nguyễn Minh Hương

Sun Trần

11 mon 12 2021 khi 20:13

Chiều rộng lớn miếng vườn : \(\left(96-16\right):2=40\left(m\right)\)

Chiều dài mảnh vườn : \(96-40=56\left(m\right)\)

DT miếng vườn : \(56\) x \(40=2240\left(m^2\right)\)

✰๖ۣۜNσNαмε๖ۣۜ✰

11 mon 12 2021 khi 20:15

 chiều dài mảnh vườn là : 

      ( 96 + 16 ) : 2 = 56 ( m )

chiều rộng mảnh vườn là :

        96 - 55 = 41 ( m )

diện tích miếng vườn này là :

        56 x 41 = 2296 ( m)

             Đ/S : 2296 m2

Rose Nguyễn

Phạm Nguyễn Gia Bảo

20 mon 3 2020 khi 10:25

chiều lâu năm là : (188 + 16 ):2 = 102 (m)

chiều rộng lớn là : 188 - 102 = 86 ( m)

diện tích miếng vườn là : 102 x 86 = 8772 (m2)

                                                       đáp số : 8772 m2

Nguyễn Tạ Thiên Kim

20 mon 3 2020 khi 10:30

Bài giải 

nửa chu vi hình chữ nhật tê liệt là

188: 2 = 94 m

chiều rộng lớn HCN là

(94 - 16) : 2 = 39 m

chiều lâu năm HCN là

94-39=55 m

Diện tích HCN là

39 x 55 = 2145 m2

ds 2145 m2 

Strawberry

I am➻Minh

20 mon 3 2020 khi 8:47

Chiều lâu năm miếng vườn là:

(188+16):2=102(m)

Chiều rộng lớn miếng vườn là:

102-16=86(m)

Diện tích miếng vườn là:

102x86=8772(m2)

ĐS: ...

Phượng Thiên Hoàng Y ( Team ~ Thiên...

Xem thêm: dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

20 mon 3 2020 khi 8:51

= 8772 m2

Nguyễn Báo Ngân

Pain Pain

23 mon 12 2018 khi 11:36

Chiều lâu năm của miếng vườn là:

    ( 94 + 16 ) : 2 = 50 ( m )

Chiều rộng lớn miếng vườn là :

    94 - 50 = 44 ( m )

Diện tích của miếng vườn là :

    50 x 44 = 2200 ( m2)

                 Đáp số : 2200 m2.

Mk ko lưu giữ rõ rệt công thức. Ko bt sở hữu đích thị ko ????

Nguyễn Quốc Khánh

23 mon 12 2018 khi 11:37

chiều lâu năm miếng vườn HCN là :

(94+16):2 = 55 (m)

chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

94-55=39 (m)

diện tích miếng vườn HCN là :

55x39=2145 (m2)

Đ/S : 2145m2

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

7 mon 1 2019 khi 2:11

Chiều lâu năm của miếng vườn là:

(90 + 22) : 2 = 56 ( m )

Chiều rộng lớn miếng vườn là:

56 – 22 = 34 ( m )

Diện tích của miếng vườn hình chữ nhật là:

56 x 34 = 1904 ( m 2 )

Đáp số: 1904  m 2

Mạnh Đào Duy

13 mon 5 khi 20:54

không phải

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

26 mon 5 2019 khi 11:04

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật là :

       (90 + 22) : 2 = 56 (m)

Chiều rộng lớn miếng vườn hình chữ nhật là :

        90 – 56 = 34 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

      56 x 34 = 1904 ( m 2 )

                    Đáp số:  1904 ( m 2 )

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

23 mon 1 2018 khi 10:02

Chiều lâu năm của miếng vườn là:                 

   (90 + 22) : 2 = 56 (m)                         

 Chiều rộng lớn miếng vườn là:                    

   56 – 22 = 34 (m)                             

Diện tích của miếng vườn hình chữ nhật là:    

   56 x 34 = 1904 ( m 2 )                      

               Đáp số: 1904 m 2