modifiers là gì

Modifiers, thông thường gọi bổ ngữ, là những kể từ hoặc cụm kể từ được dùng để thay cho thay đổi hoặc thực hiện rõ rệt ý nghĩa của một kể từ, một cụm kể từ hoặc một câu nhập giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: modifiers là gì

Chúng được dùng sẽ tạo rời khỏi những câu văn đa dạng, truyền đạt vấn đề một cơ hội đúng mực và tăng tính khác biệt của văn bạn dạng.

Có nhị loại modifier chủ yếu nhập giờ đồng hồ Anh: adjectives và adverbs.

Adjective (tính từ) là một trong những kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả đặc điểm của một danh kể từ hoặc một đại kể từ.

Ví dụ: “The beautiful flower” (Hoa đẹp). Trong câu này, kể từ “beautiful” là một trong những adjective được dùng nhằm tế bào miêu tả đặc điểm của danh kể từ “flower”.

Adverb (trạng từ) là một trong những kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả phương thức hoặc cường độ của một động kể từ, một tính kể từ hoặc một adverb không giống.

Ví dụ: “He spoke softly” (Anh tao thưa nhẹ nhõm nhàng). Trong câu này, kể từ “softly” là một trong những adverb được dùng nhằm tế bào miêu tả phương thức nhưng mà “he” đang được thưa.

Modifiers cũng hoàn toàn có thể được dùng bên dưới dạng cụm kể từ nhằm hỗ trợ vấn đề cụ thể rộng lớn.

Ví dụ: “The man with the red hat” (Người con trai group nón đỏ). Trong câu này, cụm kể từ “with the red hat” là một trong những modifier được dùng nhằm tế bào miêu tả người con trai.

Dưới đấy là trình làng về từng loại modifier nhập giờ đồng hồ Anh và ví dụ ví dụ lên đường kèm:

Adjectives (tính từ)

Xem thêm: bác hồ sinh vào ngày tháng năm nào

Adjectives là những kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả, mô tả đặc điểm của một danh kể từ hoặc đại kể từ nhập câu. Adjectives thông thường được bịa trước danh kể từ nhưng mà nó tế bào miêu tả. Ví dụ:

 • The big dog barked loudly. (Con chó rộng lớn sủa vĩ đại.)
 • She wore a beautiful dress vĩ đại the buổi tiệc ngọt. (Cô ấy mang trong mình một cái váy đẹp mắt cho tới buổi tiệc.)

Adverbs (trạng từ)

Adverbs là những kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả, mô tả phương thức hoặc cường độ của một động kể từ, tính kể từ hoặc adverb không giống nhập câu. Adverbs thông thường được bịa trước hoặc sau động kể từ hoặc tính kể từ nhưng mà nó tế bào miêu tả. Ví dụ:

 • She sings beautifully. (Cô ấy hát hoặc.)
 • He runs quickly. (Anh tao chạy nhanh chóng.)

Adverbial phrases (cụm trạng từ)

Adverbial phrases là những cụm kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả phương thức, thời hạn, vị trí, yếu tố hoàn cảnh của một hành vi nhập câu. Adverbial phrases thông thường được đặt tại cuối câu. Ví dụ:

 • He drove vĩ đại work in a hurry. (Anh tao tài xế cho tới điểm thao tác vội vàng.)
 • She reads every night before bed. (Cô ấy xem sách từng tối trước lúc lên đường ngủ.)

Prepositional phrases (cụm giới từ)

Prepositional phrases là những cụm kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả địa điểm, thời hạn, yếu tố hoàn cảnh của một hành vi nhập câu. Prepositional phrases chính thức vì thế một giới kể từ và kết đốc vì thế một danh kể từ hoặc đại kể từ. Ví dụ:

 • The book on the table is mine. (Quyển sách bên trên bàn là của tôi.)
 • She went vĩ đại the park with her friends. (Cô ấy tiếp cận khu vui chơi công viên với bạn hữu của tôi.)

Participial phrases (cụm động kể từ phân từ)

Participial phrases là những cụm kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả một hành vi đang được ra mắt nhập câu. Participial phrases chính thức vì thế một tính kể từ hoặc vượt lên khứ của động kể từ và kết đốc vì thế một danh kể từ hoặc đại kể từ. Ví dụ:

 • Walking down the street, she saw a strange man. (Đi cỗ dọc lối, cô ấy thấy một người con trai kỳ lạ.)
 • Frustrated with the situation, he decided vĩ đại quit his job. (Bực bội với tình hình, ông tao đưa ra quyết định nghỉ ngơi việc)

✥ Cold feet và những trở nên ngữ với cold
✥ Vài mẹo phân biệt Gerund và Infinitive
✥ Độc fake và mục tiêu khi viết lách Essay giờ đồng hồ Anh

Infinitive phrases (cụm động kể từ vẹn toàn mẫu)

Infinitive phrases là những cụm kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả một mục tiêu hoặc một hành vi tiềm năng nhập câu. Infinitive phrases chính thức vì thế động kể từ vẹn toàn hình mẫu và kết đốc vì thế một danh kể từ hoặc đại kể từ. Ví dụ:

 • She wants to travel the world. (Cô ấy mong muốn phượt toàn cầu.)
 • He decided to study abroad. (Anh tao đưa ra quyết định lên đường du học tập.)

Relative clauses (mệnh đề quan liêu hệ)

Relative clauses là những cụm kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả một danh kể từ hoặc đại kể từ nhập câu. Relative clauses thông thường được chính thức vì thế một đại kể từ mối liên hệ (who, whom, whose, that, which) và kết đốc vì thế một động kể từ hoặc tính kể từ. Ví dụ:

 • The woman who lives next door is a doctor. (Người phụ nữ giới sinh sống lân cận là chưng sĩ.)
 • The book that I read yesterday was very interesting. (Cuốn sách nhưng mà tôi gọi ngày trong ngày hôm qua vô cùng thú vị.)

Các loại modifier nhập giờ đồng hồ Anh là những dụng cụ hữu ích nhằm thực hiện đa dạng hóa văn bạn dạng và truyền đạt vấn đề một cơ hội đúng mực. Tuy nhiên, khi dùng những modifier, rất cần được đảm nói rằng bọn chúng được dùng chính địa điểm và phù phù hợp với ý nghĩa sâu sắc của câu.

Xem thêm: lợi ích của internet bằng tiếng anh

4.7/5 - (7 votes)