mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề mối quan hệ là phần cần thiết vô ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng. Mệnh đề mối quan hệ vô giờ đồng hồ Anh đem nhị loại là mệnh đề quan hệ không xác định và xác định. Trong số đó, mệnh đề ko xác lập sẽ tiến hành ra mắt qua chuyện nội dung bài viết sau. Cùng mò mẫm hiểu cụ thể tức thì.

null

Bạn đang xem: mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề ko xác lập vô giờ đồng hồ Anh

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập là gì? Mệnh đề ko xác định (Non-defining relative clauses) bổ sung cập nhật, cung ứng thêm thắt vấn đề cho tới danh kể từ đứng trước.

Ví dụ:

My best friend Tom, who is near my house, gave u an early birthday present. (Bạn thân thiện nhất của tôi Tom, người nhưng mà ở ngay gần ngôi nhà tôi, tiếp tục tặng vàng sinh nhật sớm cho tới tôi.)

2. Cách sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định vô giờ đồng hồ Anh

Mệnh đề mối quan hệ ko xác định (Non-defining relative clauses) là mệnh đề cung ứng thêm thắt vấn đề về người, vật hoặc vụ việc đang được xác lập.

Không nhất thiết cần đem mệnh đề ko xác lập vô câu, không tồn tại câu vẫn đầy đủ nghĩa. Khi này sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định? Nó được sử dụng Khi danh kể từ là danh kể từ xác lập. Mệnh đề được ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vì thế một hoặc nhị vệt phẩy (,) hoặc vệt gạch men ngang (-).

Ví dụ: 

  • Tom’s mother, who lives in Poland, has 4 grandchildren.(Mẹ của Tom, sinh sống ở Ba Lan, đem 4 người cháu)
  • My grandfather, who is dead now, came from Viet Nam. (Ông của tôi, hiện nay tiếp tục thất lạc, tới từ Việt Nam)
  • They stopped at the museum, which they had never visited before. (Họ tạm dừng ở kho lưu trữ bảo tàng, điểm bọn họ trước đó chưa từng cho tới thăm hỏi trước đây)
  • I’ve just come back from London, where John lives..

Xem thêm:

=> “ẴM” TRỌN ĐIỂM NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI CÙNG LANGMASTER

=> CHINH PHỤC ĐIỂM NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU TƯỜNG THUẬT CÙNG LANGMASTER

3.  Đại kể từ mối quan hệ vô mệnh đề quan hệ không xác định

Các đại kể từ mối quan hệ được dùng vô mệnh đề quan hệ không xác định. Những đại kể từ này nằm tại chính thức mệnh đề mối quan hệ. Chúng nói đến danh kể từ xuất hiện nay trước nó vô câu.

null

Đại kể từ mối quan hệ vô mệnh đề ko xác định

4. So sánh sự khác lạ thân thiện mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề mối quan hệ xác định 

Trong mệnh đề mối quan hệ xác lập, những đại kể từ như  who, whom, và which thông thường sẽ tiến hành thay vì that và cũng rất có thể lược quăng quật bọn chúng. Còn vô mệnh đề quan hệ không xác định, tất cả chúng ta sẽ không còn thể thay cho thế đại kể từ không giống vì thế that. Hơn không còn, các bạn cũng ko thể rút gọn gàng mệnh đề quan hệ không xác định như vô mệnh đề mối quan hệ xác lập. Trong mệnh đề ko xác lập, cần đem đại kể từ, trong cả là đối tượng người sử dụng của động kể từ vô mệnh đề mối quan hệ. 

Thêm vô cơ, mệnh đề quan hệ không xác định tiếp tục luôn luôn được tách thoát khỏi phần còn sót lại của câu vì thế vệt phẩy. Còn mệnh đề mối quan hệ xác lập, các bạn sẽ ko cần phải có vệt chấm câu.

Xem thêm: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN

Ví dụ: 

He gave u the letter, which was in a red envelope. (Anh ấy trả cho tới tôi lá thư đựng vô một phong suy bì color đỏ)

  • Cách nhận ra mệnh đề quan hệ không xác định: chỉ có một lá thư và lá thư đem phong suy bì đỏ lòe. Ta cần sử dụng đại kể từ mối quan hệ which, trả trở nên câu như sau: He gave u the letter which/that was in a red envelope. 
  • Nếu sử dụng mệnh đề mối quan hệ xác đinh thì có không ít lá thư nhiều sắc tố không giống nhau và trả cho tới tôi lá thư đem phong suy bì red color. Which rất có thể được thay cho that. Dấu phẩy sẽ tiến hành lược quăng quật.

5. Thành ngữ vô mệnh đề quan liêu hệ

Khi dùng Mệnh đề mối quan hệ ko xác định, bạncó thể dùng trở nên ngữ theo gót sau là những đại kể từ mối quan hệ. Các kể từ này là all of, some of, any of, each of, both of, either of, many of, half of, most of, a few of, none of, much of,  one of, … + whom, which.

Ví dụ:

  • There are 30 students in my class, a few of whom live in countryside. (Lớp tôi đem 30 học viên, một vài ba vô số cơ sinh sống ở nông thôn)
  • Tom had hundred of books, most of which are comedy. (Tom đem hàng ngàn cuốn sách, phần rộng lớn vô số này là truyện hài)

null

Thành ngữ vô mệnh đề quan liêu hệ

Xem thêm:

=> BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CÁC CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

=> 5 PHÚT HỌC CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION) ĐẦY ĐỦ, DỄ NHỚ

6. Sử dụng “which” Khi nhắc cho tới mệnh đề khác

Trong tình huống này, đại kể từ mối quan hệ “which” được đặt tại mệnh đề quan hệ không xác định nhắc cho tới toàn bộ vấn đề chứa chấp vô phần trước của tất cả câu. 

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì

Ví dụ:

  • Children gained bad result in the final exam, which made their parents very worry. (Những đứa trẻ em đạt được thành phẩm tệ vô kỳ thi đua thời điểm cuối kỳ, điều này khiến cho cha mẹ nó rất nơm nớp lắng)
  • It will windy tomorrow, which we cancel our tiệc ngọt. (Trời tiếp tục mưa ngày mai, khiến cho Shop chúng tôi cần diệt bữa tiệc)

7. Bài luyện mệnh đề quan hệ không xác định

Cùng thực hiện một số trong những bài luyện mệnh đề quan hệ không xác định sau. quý khách hàng tiếp tục đơn giản hiểu và vận dụng trúng mệnh đề này từng khi.

7.1. Bài luyện 1: Điền đại mối quan hệ kể từ tương thích vô địa điểm trống

1. Do you know the country _____ he was born?

2. A bus is a big siêu xe _____ carries lots of people.

3. The woman _____ he is going to tát marry is very lovely.

4. The girl, _____ short hair I lượt thích very much, studys hard.

5. He wants to tát become a policeman, _____ is very difficult.

Đáp án:

1. where (in which)

2. which

3. whom

4. whose

5. which

7.2. Bài luyện 2: Viết lại câu dùng mệnh đề quan liêu hệ

1. Quang Ninh is the North of Vietnam. It is very peaceful.

2. The food is delicious. Tom cooks the food.

3. They called a police man. He lived nearby.

4. My mother was born in Vung Tau. She was a nurse.

5. He desires he can fly. It is unrealistic.

Đáp án:

1. Quang Ninh, which is very peaceful, is the North of Vietnam.

2. The food Tom cooks is delicious.

3. They called a police man who lived nearby.

4. My mother, who was a nurse, was born in Vung Tau.

5. He desires he can fly, which is unrealistic.

Xem thêm: các danh lam thắng cảnh ở việt nam

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất thế này là mệnh đề quan hệ không xác định, vô giờ đồng hồ Anh. Langmaster chúc bạn làm việc giờ đồng hồ Anh thành công xuất sắc với chỉ dẫn cụ thể bên trên. 

Xem thêm: 

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ