lời bài hát chiếc áo bà ba

Chiếc áo bà thân phụ bên trên giòng sông thăm hỏi thẳm
Thấp thông thoáng con cái xuồng bé xíu nhỏ lướt khao khát manh
Nón lá group nghiêng tóc lâu năm con cái nước đổ
Hậu Giang ơi em vẫn rất đẹp ngàn đời
Nhớ cái xuồng xưa năm nào là bên trên bến cũ
Thương lắm câu hò lôi kéo khách hàng quý phái sông
Áo White xuồng liếc mắt mỉm cười em khẽ gọi
Người thương ơi em vẫn đợi hóng.

Ðẹp vượt lên trước quê nhà thời điểm hôm nay rất đẹp vô ngần
Về Sóc Trăng một ngày ca điệu lâm thôn
Ðàn én chao nghiêng xôn xang mùa lúa nhiều
Về bến Ninh Kiều thấy nường đợi người yêu
Em xinh tươi tỉnh vô cái áo bà ba
Em cút mau kẻo muộn chuyến phả đêm
Qua bến Bắc Cần Thơ

Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng

Bạn đang xem: lời bài hát chiếc áo bà ba

Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng tối trăng tỏ
Em gái Ninh Kiều tóc lâu năm chấm sườn lưng thon
Ðất nước bản thân phía trên dẫu xuồng ghe bé xíu bỏng
Mà ko thôi thương nhớ nên tràn vơị
Dẫu qua quýt phía trên một lần
Nói sao mang lại một vừa hai phải lòng
Nói sao mang lại một vừa hai phải thương.