life span là gì

Trong thời hạn rảnh rỗi Huyền thông thường hiểu những bài xích báo tương quan cho tới những chủ thể vô IELTS Writing Task 2. Thường từng thứ tự lướt web là Huyền tiếp tục sẵn sàng một quyển vở và 1 cây cây bút chì nhằm chú thích lại những cụm kể từ, cấu tạo Huyền cho rằng hữu ích. Sau cơ Huyền tiếp tục bố trí và ghi chép lại cảnh giác những cụm kể từ, cấu tạo cơ vô quyển vở kể từ vựng (thật đi ra nó là những tờ giấy má A4, Huyền tiếp tục bấm lỗ và sử dụng bìa còng sẽ tạo trở nên một quyển vở). Cạnh bên dưới đó là hình trang vở H ghi chép mang lại chủ thể này.

tu-vung-ielts-chu-de-average-life-expectancy
Vở Ideas and Vocab của Huyền

Bạn đang xem: life span là gì

Trong nội dung bài viết thời điểm hôm nay Huyền van share những cụm kể từ Huyền chú thích được mang lại chủ thể Average life expectancy.

Một số đề IELTS về chủ thể này:

 • In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken đồ sộ reduce the impact of ageing populations.
 • One of the consequences of improved medical care is that people are living longer and life expectancy is increasing. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Từ vựng IELTS chủ thể Average life expectancy

CAUSES

 • improvements in life expectancy/ preventative health care: những sự nâng cấp vô tuổi hạc thọ/ bảo vệ sức mạnh chống bệnh
 • a decrease in fertility and mortality rates: một sự sút giảm vô tỷ trọng sinh và tỷ trọng tử
 • declining mortality rates: tỷ lệ tử vong giảm

PROBLEMS

 • increase pressure on public finances: tăng áp lực đè nén lên tài chủ yếu công
 • place an increasing burden on health care and social services: đặt áp lực đè nén càng ngày càng tạo thêm bảo vệ sức mạnh và những cty xã hội
 • face greater funding demands: đương đầu với nhu yếu trợ cấp cho rộng lớn hơn
 • pressure on social care increases: áp lực đè nén lên bảo vệ xã hội gia tăng
 • struggle đồ sộ meet an ever increasing number of retired workers & pension commitments: trở ngại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày phổ thông người làm việc về hưu & khẳng định lộc hưu
 • place a higher burden on the shrinking working population: bịa đặt một trọng trách cao hơn nữa so với dân sinh thao tác làm việc hiện giờ đang bị thu hẹp dần
 • more people claim pension benefits: nhiều tình nhân cầu trợ cấp cho hưu trí
 • face significant challenges đồ sộ meet the needs of an ageing population: đương đầu với những thử thách đáng chú ý nhằm đáp ứng nhu cầu nhu yếu của dân sinh già
 • struggle đồ sộ live independent lives: trở ngại nhằm sinh sống cuộc sống đời thường độc lập
 • have limited access đồ sộ health care professionals: tiếp cận giới hạn với những Chuyên Viên bảo vệ mức độ khỏe
 • unaffordable medical treatment for chronic conditions: chữa trị hắn tế vướng đỏ ối cho những bệnh dịch mãn tính
 • socially isolated and developmental and physical health issues: những yếu tố sức mạnh thể hóa học và trở nên tân tiến và xa lánh về mặt mày xã hội
 • require high tax rates on the current, shrinking workforce: đòi hỏi nấc thuế cao so với nhân lực hiện tại vẫn đang tách dần
 • a fall in productivity & growth: 1 sự tách vô năng suất và tăng trưởng
 • a shortage of workers → push up wages → wage inflation: thiếu vắng người công nhân → đẩy chi phí lộc lên → lạm phát kinh tế chi phí lương
 • present many challenges đồ sộ labour markets, government tax, government spending & the wider economy: thể hiện nhiều thử thách so với thị ngôi trường làm việc, thuế chính phủ nước nhà, đầu tư chính phủ nước nhà và nền kinh tế
 • declining quality of life: quality cuộc sống đời thường tách sút

SOLUTIONS

 • force people đồ sộ save a proportion of their income: buộc người xem nên tiết kiệm chi phí 1 phần thu nhập của họ
 • build age friendly cities & housing: xây đắp nhà tại và TP.HCM mến phù hợp với già cả hóa dân số
 • study the economic & social implication of …: nghiên cứu và phân tích ý nghĩa sâu sắc tài chính & xã hội của …
 • plan decades ahead: lên plan cho những thập kỷ tới
 • increase the retirement age from … to…: tăng tuổi hạc về hưu kể từ … lên …
 • increase the role of the private sector ∼ increase the importance of the private sector: tăng tầm quan trọng của điểm tư nhân
 • increase tax đồ sộ pay for pension costs: tăng thuế nhằm trả ngân sách lộc hưu
 • encourage young migrants of working age ∼ encourage the immigration of young working adults: khuyến nghị người thiên di trẻ con vô giới hạn tuổi lao động
 • reform pension systems: cải tân khối hệ thống hưu trí

OTHER USEFUL VOCABULARY

 • the changing and ageing structure of our population: cấu tạo già cả lên đường và thay cho thay đổi của dân sinh bọn chúng ta
 • be primarily driven by …: bị xúc tiến đa phần vị …
 • bring both opportunities & challenges: tạo nên cả những thời cơ và demo thách
 • healthy retirees: những người dân về hưu khỏe mạnh mạnh
 • increases in life expectancy: những sự tăng thêm vô tuổi hạc thọ
 • government intervention: sự can thiệp của chủ yếu phủ
 • live longer: sinh sống lâu hơn
 • be a source of concern for…: là một trong ông tơ quan hoài so với …
 • changing demographic patterns: thay cho thay đổi quy mô nhân khẩu học
 • the aging of the baby boomer generation: sự già cả hóa của mới baby boomer
 • both embrace these opportunities and prepare for any challenges ahead: bắt lấy cả những thời cơ này và sẵn sàng mang lại từng thách thức phía trước
 • meet age-related spending needs: đáp ứng nhu cầu nhu yếu đầu tư tương quan cho tới tuổi hạc già
 • provide great opportunities for…: mang tới thời cơ rộng lớn mang lại …
 • increased involvement in voluntary & community activities: đẩy mạnh sự nhập cuộc vô những hoạt động và sinh hoạt tự nguyện và hoạt động và sinh hoạt nằm trong đồng
 • more likely đồ sộ involved in community activities: có không ít kĩ năng nhập cuộc vô những hoạt động và sinh hoạt nằm trong đồng

EXAMPLES

Đây là những ví dụ Huyền lôi ra vô bài xích kiểu Huyền ghi chép mang lại chủ thể này:

One of the major challenges of the growing population of elderly people is that it puts a heavy burden on the healthcare system.

There will be an increase in the proportion of retired people claiming pension benefits, and a decline in the percentage of people of working age who pay income taxes.

Xem thêm: phong trào cách mạng 1930 đến 1931

The first solution would be đồ sộ increase the importance of the private sector in providing healthcare and pensions.

Another measure would be đồ sộ encourage the immigration of young working adults, which could help increase tax revenues for the government.

Tải phiên bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Ebook Từ vựng và ý tưởng

Xem thêm: truyền thống quân đội nhân dân việt nam

5/5 - (2 bình chọn)