làm thời khóa biểu đẹp

Nếu các bạn đang di chuyển học tập và lơ là nên coi thời khoá biểu hoặc lúng túng lần thời khoá biểu của tôi đang được ở đâu thì tại vì sao ko sử dụng thời khoá biểu thực hiện hình nền nhằm tiện theo đòi dõi từng khi từng điểm nhỉ? Tạo hình nền Thời khoá biểu với nền game đẹp mắt tuy nhiên các bạn yêu thương mến nhằm dùng để làm hình nền điện thoại thông minh.
Hướng dẫn:
- Nhấn lựa chọn nền tuy nhiên các bạn ưa thích
- Nhập những môn học tập theo đòi thời khoá biểu của bạn
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải hình ảnh về hoặc lưu giữ vô hình ảnh 3 giây nhằm lưu hình ảnh.


Your browser does not tư vấn the canvas element.