kê khai thuế thu nhập cá nhân online

Quyết toán thuế thu nhập cá thể (TNCN) là sự thực hiện của những cá thể sở hữu đột biến thu nhập nên Chịu thuế đóng góp mang lại sông núi tính bám theo năm.Tuy nhiên vẫn tồn tại một trong những tình huống chưa chắc chắn tự động quyết toán thuế tncn online như này. Bài ghi chép tại đây của hóa đơn năng lượng điện tử EasyInvoice tiếp tục chỉ dẫn tự động quyết toán thuế TNCN online 2023, chào độc giả nằm trong bám theo dõi.

Bạn đang xem: kê khai thuế thu nhập cá nhân online

huong-dan-tu-quyet-toan-thue-tncn-online-2023

1.Thuế tncn là gì? Quyết toán thuế tncn là gì?

1.1 Thuế tncn là gì?

Thuế thu nhập cá thể (Personal income tax) là khoản chi phí tuy nhiên người dân có thu nhập nên trích nộp nhập 1 phần chi phí lương bổng, hoặc kể từ những thu nhập không giống nhập ngân sách sông núi sau thời điểm đang được hạn chế trừ. Thuế thu nhập cá thể ko tấn công nhập những cá thể sở hữu thu nhập trung bình, vì thế, khoản thu này tiếp tục công bình với từng đối tượng người tiêu dùng nhập, góp thêm phần thực hiện hạn chế khoảng cách chênh chéo Một trong những tầng phần bên trong xã hội.

Có 2 đối tượng người tiêu dùng nên nộp thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân trú ngụ và cá thể ko ngụ tại VN sở hữu thu nhập Chịu thuế. Cụ thể:

 • Với cá thể cư trú: Thu nhập Chịu thuế là khoản đột biến nhập và ngoài bờ cõi VN (không phân biệt điểm trả thu nhập)
 • Với cá thể ko cư trú: Thu nhập Chịu thuế là thu nhập đột biến bên trên VN (không phân biệt điểm trả và nhận thu nhập).

1.2 Quyết toán thuế tncn là gì?

Quyết toán thuế TNCN là sự cá thể tổ chức những việc làm kê khai số thuế nhập 1 năm tính thuế về những yếu tố số thuế rất cần phải nộp tăng, trả trả số chi phí thuế vẫn nộp quá và bù trừ thuế nhập kỳ tiếp theo sau.

>>>>> Tìm hiểu tức thì Hướng Dẫn Nộp Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2023

2.Các đối tượng người tiêu dùng nên quyết toán thuế tncn

Theo quy lăm le của Luật Quản lý thuế và những văn phiên bản chỉ dẫn thì tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công; cá thể sở hữu thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công ủy quyền quyết toán thuế mang lại tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập; cá thể sở hữu thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công thẳng quyết toán thuế với cơ sở thuế sở hữu nhiệm vụ quyết toán thuế TNCN.

cac-doi-tuong-phai-quyet-toan-thue-tncn

2.1. Đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Đối với tình huống cá thể trú ngụ sở hữu thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công ủy quyền quyết toán thuế TNCN mang lại tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập, ví dụ như sau:

Thứ nhất, cá thể sở hữu thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công ký ăn ý đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên bên trên một điểm và thực tiễn đang được thao tác làm việc bên trên cơ nhập thời khắc tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập triển khai việc quyết toán thuế, bao gồm tình huống ko thao tác làm việc đầy đủ 12 mon nhập năm dương lịch.

Thứ nhì, tình huống cá thể là kẻ làm việc được điều gửi kể từ tổ chức triển khai cũ cho tới tổ chức triển khai mới mẻ tự tổ chức triển khai cũ triển khai sáp nhập, thống nhất, phân tách, tách, quy đổi mô hình công ty hoặc tổ chức triển khai cũ và tổ chức triển khai mới mẻ nhập và một khối hệ thống thì cá thể được ủy quyền quyết toán thuế mang lại tổ chức triển khai mới mẻ.

Thứ phụ vương, cá thể sở hữu thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công ký ăn ý đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên bên trên một điểm và thực tiễn đang được thao tác làm việc bên trên cơ nhập thời khắc tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập quyết toán thuế, bao gồm tình huống ko thao tác làm việc đầy đủ 12 mon nhập năm dương lịch; mặt khác sở hữu thu nhập vãng lai ở những điểm không giống trung bình mon nhập năm không thực sự 10 triệu đồng và được khấu trừ thuế bám theo tỷ trọng 10% nếu như không tồn tại đòi hỏi quyết toán thuế so với phần thu nhập này.

Thứ tư, cá thể sau thời điểm vẫn ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn triển khai quyết toán thuế thay cho mang lại cá thể, nếu như trừng trị hiện nay cá thể nằm trong diện thẳng quyết toán thuế với cơ sở thuế thì tổ chức triển khai trả thu nhập ko kiểm soát và điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức triển khai trả thu nhập, chỉ cấp giấy khấu trừ thuế mang lại cá thể bám theo số quyết toán và ghi nhập góc bên dưới phía trái của triệu chứng kể từ khấu trừ thuế nội dung như sau: “Công ty … vẫn quyết toán thuế TNCN thay cho mang lại Ông/Bà …. (theo ủy quyền) bên trên loại (số loại tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” nhằm cá thể thẳng quyết toán với cơ sở thuế.

>>>>> Tìm hiểu tăng Hướng Dẫn Lập Phụ Lục 05-3/BK-QTT-TNCN

2.2. Đối với tổ chức triển khai trả thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công

Cụ thể, những tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công sở hữu trách cứ nhiệm khai quyết toán thuế TNCN ko phân biệt sở hữu đột biến khấu trừ thuế hay là không đột biến khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho mang lại cá thể sở hữu ủy quyền.

Trường ăn ý cá thể sở hữu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập mang lại tổ chức triển khai và sở hữu số thuế nên nộp tăng sau quyết toán kể từ 50.000 đồng trở xuống nằm trong diện được miễn thuế thì tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn kê khai vấn đề cá thể được trả thu nhập cơ bên trên làm hồ sơ khai quyết toán thuế của tổ chức triển khai và ko tổ hợp số thuế nên nộp tăng của những cá thể sở hữu số thuế nên nộp tăng sau quyết toán kể từ 50.000 đồng trở xuống.

Trường ăn ý cá thể là kẻ làm việc được điều gửi kể từ tổ chức triển khai cũ cho tới tổ chức triển khai mới mẻ tự tổ chức triển khai cũ triển khai thống nhất, sáp nhập, phân tách, tách, quy đổi mô hình công ty hoặc tổ chức triển khai cũ và tổ chức triển khai mới mẻ nhập và một khối hệ thống thì tổ chức triển khai mới mẻ sở hữu trách cứ nhiệm quyết toán bám theo ủy quyền của cá thể đối với tất cả phần thu nhập tự tổ chức triển khai cũ chi trả và tổ chức triển khai trả thu nhập mới mẻ thu lại triệu chứng kể từ khấu trừ thuế TNCN tự tổ chức triển khai trả thu nhập cũ vẫn cung cấp cho tất cả những người làm việc (nếu có).

2.3. Đối với cá thể thẳng quyết toán với cơ sở Thuế

Với tình huống cá thể thẳng quyết toán với cơ sở thuế, thì cá thể trú ngụ sở hữu thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công thẳng khai quyết toán thuế TNCN với cơ sở thuế nếu như sở hữu số thuế nên nộp tăng hoặc sở hữu số thuế nộp quá ý kiến đề nghị trả hoặc bù trừ nhập kỳ khai thuế tiếp theo sau.

Cá nhân xuất hiện bên trên VN tính nhập năm dương lịch thứ nhất bên dưới 183 ngày, tuy nhiên tính nhập 12 mon liên tiếp Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện bên trên VN là kể từ 183 ngày trở lên trên thì năm quyết toán thứ nhất là 12 mon liên tiếp Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện bên trên VN.

Cá nhân là kẻ quốc tế kết đốc ăn ý đồng thao tác làm việc bên trên VN khai quyết toán thuế với cơ sở thuế trước lúc xuất cảnh. Trường ăn ý cá thể ko thực hiện giấy tờ thủ tục quyết toán thuế với cơ sở thuế thì triển khai ủy quyền mang lại tổ chức triển khai trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, cá thể không giống quyết toán thuế bám theo quy lăm le về quyết toán thuế so với cá thể.

Đối với tổ chức triển khai trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, cá thể không giống nhận ủy quyền quyết toán thì nên phụ trách về số thuế TNCN nên nộp tăng hoặc được trả trả số thuế nộp quá của cá thể.

Cá nhân trú ngụ sở hữu thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công mặt khác nằm trong diện xét hạn chế thuế tự thiên tai, hỏa hoán vị, tai nạn đáng tiếc, căn bệnh hiểm bần hàn tác động cho tới kĩ năng nộp thuế thì ko ủy quyền mang lại tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập quyết toán thuế thay cho tuy nhiên nên thẳng khai quyết toán với cơ sở thuế bám theo quy lăm le.

3. Thời hạn quyết toán thuế tncn năm 2023

thoi-han-quyet-toan-thue-tncn-nam-2023

Quyết toán thuế thu nhập cá thể là nhiệm vụ của tổ chức triển khai, cá thể trả chi phí lương bổng, chi phí công nhập cơ thời hạn triển khai xong việc nộp làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN là:

 • Chậm nhất 31/03/2023 so với làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 của tổ chức triển khai.
 • Chậm nhất 30/04/2023 (Thường sẽ tiến hành tính bù trở nên ngày 02/05/2023) với làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá thể của cá thể thẳng quyết toán thuế;

(Chi tiết bên trên khoản 2 Điều 44 Luật quản lý và vận hành thuế 2019)

4. Hướng dẫn quá trình tự động quyết toán thuế tncn online 2023

Bước 1: Truy cập Cổng vấn đề năng lượng điện tử của Tổng viên Thuếhttps://canhan.gdt.gov.vn/.

Trường ăn ý cá thể chưa xuất hiện thông tin tài khoản singin thì rất cần phải ĐK thông tin tài khoản nhằm singin nhập khối hệ thống.

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-1

Bước 2: Đăng nhập khối hệ thống nộp thuế cá nhân

Trường ăn ý bạn đã sở hữu thông tin tài khoản singin các bạn lựa chọn mục “Đăng nhập” và điền những ngôi trường vấn đề thích hợp bên trên bảng (2) bao gồm “Mã số thuế và “Mã kiểm tra”. Sau cơ các bạn nhấn lựa chọn “tiếp tục”

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-2

Hệ thống sẽ  kế tiếp gửi cho tới trang singin. quý khách hàng kế tiếp nhập không hề thiếu vấn đề cá thể bám theo những ngôi trường vấn đề ứng gồm:

– Mã số thuế

– Ngày cung cấp mã số thuế

– Cơ quan lại thuế  tỉnh/Thành phố

– Cơ quan lại quản lý và vận hành thuế

Sau Lúc kết thúc những vấn đề các bạn nhấn lựa chọn nhập dù “đăng nhập” nhằm kế tiếp.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” -> Chọn “Kê khai thuế trực tuyến”

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-3.1

Hệ thống tiếp tục gửi về bảng lựa chọn vấn đề tờ khai. Tại trên đây bạn phải điền không hề thiếu nhập những ngôi trường vấn đề bám theo đòi hỏi.

Lưu ý (*) là ngôi trường vấn đề sẽ phải điền.

Các vấn đề các bạn nên nhập bao gồm:

– Tên người gửi*: Hệ thống điền tự động hóa bám theo vấn đề ĐK.

– Địa chỉ liên hệ*: Hệ thống điền tự động hóa bám theo vấn đề ĐK.

– Điện thoại liên lạc*: Tự động bám theo vấn đề ĐK thuế.

– Địa chỉ email*: Tự động bám theo vấn đề ĐK thuế.

– Chọn tờ khai: quý khách hàng lựa chọn tờ khai phù phù hợp với tình huống của tôi.

Xem thêm: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

– Cục Thuế: Hệ thống điền tự động hóa bám theo vấn đề ĐK.

– Chi viên Thuế: Hệ thống điền tự động hóa bám theo vấn đề ĐK.

– Loại tờ khai: Tùy tình huống chúng ta có thể lựa chọn tờ khai đầu tiên hoặc tờ khai bổ sung cập nhật.

– Năm kê khai: Hệ thống điền tự động hóa bám theo vấn đề ĐK (có thể sửa).

Tại mục lựa chọn tờ khai, nhập tình huống các bạn tự động quyết toán thuế TNCN các bạn sẽ lựa chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN ( Thông tư 80/2021/TT-BTC)

 

 

Tiếp tục tích lựa chọn nhập dù ứng với tình huống quyết toán thuế của tôi bám theo 03 tình huống sau:

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-3.2

Các tình huống cá thể tự động quyết toán thuế TNCN

Trường ăn ý 1: Người nộp thuế sở hữu độc nhất 01 mối cung cấp thẳng khai thuế nhập năm tự thao tác làm việc bên trên những tổ chức triển khai quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán bên trên VN hoặc mối cung cấp kể từ quốc tế (không khấu trừ bên trên nguồn). Sau cơ, người nộp thuế lựa lựa chọn cơ sở thuế vẫn khai thẳng nhập năm bên trên dù “Cục thuế” thẳng khai thuế nhập năm. (Trường ăn ý cá thể sở hữu độc nhất 1 thu nhập nhập trực tiếp)

Trường ăn ý 2: Người nộp thuế thẳng khai thuế nhập năm sở hữu kể từ 02 mối cung cấp trở lên trên bao hàm cả tình huống vừa vặn sở hữu thu nhập nằm trong diện khai thẳng nhập năm, vừa vặn sở hữu thu nhập tự tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn khấu trừ. Sau cơ, người nộp thuế tự động kê khai những thu nhập nhập và vấn đề tương quan (Trường ăn ý quyết toán thuế thu nhập cá thể sở hữu thu nhập 2 nơi)

Trường ăn ý 3: Người nộp thuế ko thẳng khai thuế nhập năm chỉ mất thu nhập nhập nằm trong diện khấu trừ qua quýt tổ chức triển khai trả thu nhập. Sau cơ khai vấn đề về sự việc thay cho thay đổi điểm thao tác làm việc. (Trường ăn ý người nộp thuế sở hữu thay cho thay đổi điểm thao tác làm việc hay là không sở hữu thay cho thay đổi điểm thực hiện việc)

Trường ăn ý quyết toán Thuế: quý khách hàng lựa chọn “Quyết toán bám theo năm dương lịch”

Loại tờ khai: quý khách hàng lựa chọn “Tờ khai chủ yếu thức”

Sau Lúc kết thúc những vấn đề bên trên các bạn nhấn lựa chọn “Tiếp tục”.

Bước 4: Điền nội dung kê khai trực tuyến

Tiếp bám theo triển khai việc khai những vấn đề nộp thuế bên trên tờ khai thuế bám theo kiểu.

Lưu ý điền không hề thiếu và đúng mực những mục vấn đề. Sau Lúc điền kết thúc vấn đề các bạn nhấn lựa chọn “Hoàn trở nên kê khai”.

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-4

Bước 5: Chọn kết xuất XML

Bạn nhấn lựa chọn “kết xuất XML” nhằm chuyển vận tệp tin tờ khai kiểu vẫn điền vấn đề về PC.

Bước 6: Chọn “Nộp tờ khai”

Bạn lựa chọn “Nộp tờ khai” tiếp sau đó nhập “Mã kiểm tra” nhằm xác thực nộp tờ khai và nhấn lựa chọn “Tiếp tục”.

Sau Lúc triển khai xong khối hệ thống sẽ sở hữu được thông tin nộp tờ khai thành công xuất sắc.

Bước 7: In tờ khai

Tại bước lựa chọn “Kết xuất XML”, khối hệ thống tiếp tục gửi về tệp tin tờ khai bám theo định hình XML. Người nộp nên triển khai “In tờ khai” nhằm nộp mang lại cơ sở thuế nhằm thực hiện làm hồ sơ khấu trừ.

Mở tệp tin “Kết xuất XML” tiếp sau đó lựa chọn in 02 phiên bản, tiếp theo sau ký thương hiệu người nộp thuế.

Bước 8: Nộp triệu chứng kể từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế bên trên phần tử 1 cửa

Người nộp thuế đem CMND/CCCD, triệu chứng kể từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa vặn in (có chữ ký) cho tới nộp bên trên Sở phận một của của Cơ quan lại Thuế vẫn nộp tờ khai online nhằm kết thúc.

>>>>> Xem tức thì Kho Tệ Bạc Khấu Trừ Tiền Thuế GTGT

Trên trên đây Hóa đơn năng lượng điện tử EasyInvoice vẫn hỗ trợ vấn đề về phía dẫn tự động quyết toán thuế tncn online 2023. Hy vọng những vấn đề bên trên hữu ích với quý độc giả. Nếu còn thắc mắc không giống cần phải tư vấn, tương hỗ sung sướng lòng tương tác với Shop chúng tôi qua quýt Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của Shop chúng tôi tiếp tục trả lời nhanh gọn và cụ thể nhất.

==========

Theo quy lăm le bên trên Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 mon 6 năm 2019, Điều 11 Nghị lăm le 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị lăm le số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy lăm le việc dùng hóa đơn năng lượng điện tử khởi tạo ra kể từ PC chi phí sở hữu mã của cơ sở thuế 

SoftDreams trình làng Phần mượt quản lý và vận hành bán sản phẩm EasyPos tương hỗ Quý quý khách hàng nhập nhiệm vụ dùng hóa đơn năng lượng điện tử khởi tạo ra kể từ PC chi phí. Nếu Quý quý khách hàng cần phải tư vấn và tương hỗ tăng, hãy tương tác tức thì mang lại lực lượng có tính chuyên nghiệp của SoftDreams, Shop chúng tôi khẳng định tương hỗ quý khách hàng kịp lúc 24/7 nhập trong cả quy trình dùng ứng dụng.

EASYPOS – Phần mượt Quản lý bán sản phẩm đáp ứng đủ nhiệm vụ như:

 • Liên kết thẳng với cơ sở thuế
 • Tự động đồng nhất lô hàng trở nên hoá đơn, gửi tài liệu lên cơ sở thuế bám theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật nhanh nhất có thể những quyết sách mới mẻ của cơ sở thuế
 • Tạo và in lô hàng trong cả Lúc sở hữu hoặc không tồn tại liên kết mạng. 
 • Thiết lập kiểu vé in bám theo mong ước của Doanh Nghiệp & HKD.
 • Tích ăn ý hệ sinh thái xanh nhiều kênh như: Hóa đơn năng lượng điện tử EasyInvoice, Phần mượt kế toán tài chính EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động đo đếm report cụ thể về lợi nhuận, lợi tức đầu tư, chi phí… từng ngày
 • Tự động hóa nhiệm vụ nhập liệu và tàng trữ vấn đề đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video chỉ dẫn dùng Phần mượt quản lý và vận hành bán sản phẩm EasyPos

Để được tư vấn và tương hỗ thẳng sung sướng lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://indonesia-hanoi.org.vn/

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/indonesia-hanoi.org.vn

 

Xem thêm: những danh lam thắng cảnh ở việt nam