job market là gì

Dưới đấy là kể từ vựng IELTS Job Satisfaction kèm cặp phần ví dụ cụ thể, bạn cũng có thể chú thích lại nhằm dùng cho những bài xích IELTS Writing hoặc IELTS Speaking với chủ thể tương tự động nhé.

Từ vựng IELTS Job Satisfaction

 1. job security: sự ổn định quyết định nhập công việc
 2. to have a stable income: với thu nhập ổn định định
 3. today’s cut-throat labour market: thị ngôi trường làm việc tuyên chiến và cạnh tranh nóng bức ngày nay
 4. the increasingly competitive job market: thị ngôi trường việc thực hiện càng ngày càng cạnh tranh
 5. to face unemployment: đương đầu với thất nghiệp
 6. to switch jobs frequently: quy đổi việc làm thông thường xuyên
 7. job seekers: người dò la việc
 8. to experience temporary unemployment: trải qua quýt thất nghiệp tạm thời thời
 9. a higher level of job satisfaction: cường độ lý tưởng cao hơn nữa nhập công việc
 10. a rewarding job: một việc làm tạo nên cho chính bản thân cảm xúc hài lòng/hạnh phúc
 11. a stable monthly paycheck: chi phí lương bổng mỗi tháng ổn định định
 12. to keep employees engaged and satisfied: lưu giữ mang lại nhân viên cấp dưới khăng khít với doanh nghiệp lớn và hài lòng
 13. to provide a sense of security: tạo nên cảm xúc an toàn
 14. to create a positive and healthy environment for …: dẫn đến một môi trường xung quanh tích cực kỳ và thanh khiết mang lại …
 15. a dead-end job: một việc làm không tồn tại triển vọng thăng tiến
 16. to earn a higher wage: tìm được một nút lương bổng cao hơn
 17. to work in a safe environment: thao tác làm việc nhập một môi trường xung quanh an toàn
 18. to demonstrate respect toward others: thể hiện nay sự tôn trọng so với người khác
 19. to feel overworked and overwhelmed: cảm nhận thấy quá mức độ và quá tải

Ví dụ kể từ vựng IELTS Job Satisfaction

 • Some people believe that job security is not as important as how satisfied we feel with what we are doing.

Bạn đang xem: job market là gì

Một số người nhận định rằng sự ổn định quyết định nhập việc làm ko cần thiết bằng sự việc tất cả chúng ta cảm nhận thấy lý tưởng với những gì tất cả chúng ta đang khiến.

 • In my opinion, we should vì thế a job that frees us from unemployment stress and ensures we have a stable income.

Theo tôi, tất cả chúng ta nên thực hiện một việc làm nhưng mà hóa giải tất cả chúng ta ngoài mệt mỏi của sự việc thất nghiệp và đáp ứng mang lại tất cả chúng ta với thu nhập ổn định quyết định.

 • In today’s cut-throat labour market where thousands of new graduates face unemployment annually, staying in the same job is a much safer choice than switching jobs to find job satisfaction.

Trong thị ngôi trường làm việc tuyên chiến và cạnh tranh nóng bức ngày này, điểm mặt hàng ngàn SV mới nhất đảm bảo chất lượng nghiệp nên đương đầu với biểu hiện thất nghiệp thường niên, thực hiện việc làm lúc này (ko nhảy việc) là lựa lựa chọn đáng tin cậy rất nhiều đối với quy đổi việc làm nhằm dò la kiếm sự lý tưởng nhập việc làm.

 • The combination of the increasingly competitive job market and the rising cost of living means that job security has become the most important consideration for job seekers.

Sự phối hợp của thị ngôi trường việc thực hiện càng ngày càng tuyên chiến và cạnh tranh và ngân sách sinh hoạt tăng vọt đồng nghĩa tương quan với việc sự ổn định quyết định nhập việc làm đang trở thành yếu tố cần thiết nhất so với ứng cử viên.

 • Spending several months or even a year seeking a rewarding job is much better than vãn spending a lifetime stuck in a job that we are reluctant to tát vì thế just because it is safe and stable.

Dành vài ba mon hoặc thậm chí còn 1 năm nhằm dò la kiếm một việc làm khiến cho bản thân lý tưởng tiếp tục đảm bảo chất lượng rất nhiều đối với việc dành riêng cả đời bị vướng kẹt nhập một việc làm nhưng mà tất cả chúng ta miễn chống thực hiện chỉ vì như thế nó đáng tin cậy và ổn định quyết định. 

Bài kiểu mẫu kể từ vựng IELTS Job Satisfaction

Đề thi

Some people argue that job satisfaction is more important than vãn job security, while others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important. Discuss both these views and give your own opinion. (Đề ganh đua thiệt ngày 5/3/2020)

Một số người nhận định rằng sự lý tưởng nhập việc làm cần thiết rộng lớn sự ổn định quyết định, đáng tin cậy nhập việc làm, trong những lúc những người dân không giống tin tưởng rằng bọn họ ko thể luôn luôn chờ mong sự lý tưởng nhập việc làm, và một việc làm lâu nhiều năm là cần thiết rộng lớn. Thảo luận cả nhị quan tiền đặc điểm đó và thể hiện chủ ý của riêng biệt của người sử dụng.

Bài mẫu

It is argued by some that job security is not as important as how satisfied we feel with what we vì thế, whereas others believe that we should vì thế a job that frees us from unemployment stress and ensures we have a stable income. I am personally in favour of the viewpoint of the first group.

People who lượt thích the idea of doing a permanent job say that, in today’s cut-throat labour market where thousands of new graduates face unemployment annually, staying in the same job is a much safer choice than switching jobs to find job satisfaction. The combination of the increasingly competitive job market and the rising cost of living means that job security has become the most important consideration for job seekers. Many people experience temporary unemployment after quitting their previous jobs to tát look for new ones that offer a higher level of job satisfaction. For those who are primary breadwinners, this is a risky decision.

Xem thêm: trường kinh doanh và công nghệ hà nội

Despite the above arguments, I feel that we should never stop looking for jobs that make us happy and fulfilled. I personally believe that no matter how competitive the labour market is, there are always enough jobs for everyone. Spending several months or even a year seeking a rewarding job is much better than vãn spending a lifetime stuck in a job that we are reluctant to tát vì thế just because it is safe and stable. My grandfather, for example, has always regretted not following the photography career that he would have loved to tát have had; instead, he chose to tát be a teacher because of a stable monthly paycheck.

In conclusion, although some argue that a secure job is more important than a satisfying job, I am of the opinion that we should always look for a job that brings us happiness and fulfilment rather than vãn stability.

(witten by Nguyen Huyen)

Bài dịch

Một số người nhận định rằng sự đáp ứng, ổn định quyết định nhập việc làm ko cần thiết bằng sự việc tất cả chúng ta cảm nhận thấy lý tưởng ra sao với những gì tất cả chúng ta đang khiến, trong những lúc những người dân không giống tin tưởng rằng tất cả chúng ta nên thực hiện một việc làm nhưng mà canh ty hóa giải tất cả chúng ta ngoài mệt mỏi của sự việc thất nghiệp và đáp ứng tất cả chúng ta với thu nhập ổn định quyết định. Cá nhân tôi cỗ vũ ý kiến của tập thể nhóm trước tiên.

Những người mến phát minh thực hiện một việc làm lâu nhiều năm bảo rằng, nhập thị ngôi trường làm việc tuyên chiến và cạnh tranh nóng bức ngày này, điểm hàng nghìn SV mới nhất đảm bảo chất lượng nghiệp nên đương đầu với thất nghiệp thường niên, ko nhảy việc là lựa lựa chọn đáng tin cậy rất nhiều đối với quy đổi việc làm nhằm dò la kiếm sự lý tưởng nhập việc làm. Sự phối hợp thân thích thị ngôi trường việc thực hiện càng ngày càng tuyên chiến và cạnh tranh và ngân sách sinh hoạt càng ngày càng tăng đồng nghĩa tương quan với việc sự đáp ứng, ổn định quyết định nhập việc làm đang trở thành sự xem xét cần thiết nhất so với ứng cử viên. hầu hết người trải qua quýt thất nghiệp trong thời điểm tạm thời sau thời điểm vứt việc làm trước đó nhằm dò la kiếm việc làm mới nhất tạo nên cường độ lý tưởng cao hơn nữa. Đối với những người dân là trụ cột chủ yếu, đấy là một ra quyết định khủng hoảng rủi ro.

Bất chấp những lập luận bên trên, tôi cảm nhận thấy rằng tất cả chúng ta chớ lúc nào ngừng dò la kiếm những việc làm khiến cho tất cả chúng ta niềm hạnh phúc và thoả nguyện. Cá nhân tôi tin tưởng rằng cho dù thị ngôi trường làm việc với tuyên chiến và cạnh tranh cho tới đâu, luôn luôn với đầy đủ việc thực hiện mang lại người xem. Dành vài ba mon hoặc thậm chí còn 1 năm nhằm dò la kiếm một việc làm khiến cho bản thân lý tưởng tiếp tục đảm bảo chất lượng rất nhiều đối với việc dành riêng cả đời bị vướng kẹt nhập một việc làm nhưng mà tất cả chúng ta miễn chống thực hiện chỉ vì như thế nó đáng tin cậy và ổn định quyết định. Chẳng hạn, ông tôi luôn luôn ăn năn hận vì như thế không áp theo nghề ngỗng nhiếp hình ảnh nhưng mà ông từng yêu thương thích; thay cho nhập cơ, ông lựa chọn thực hiện nghề giáo vì như thế nút lương bổng ổn định quyết định mỗi tháng.

Tóm lại, tuy nhiên một số trong những chủ ý ​​cho rằng một việc làm đáng tin cậy cần thiết rộng lớn một việc làm khiến cho bản thân lý tưởng, tôi nhận định rằng tất cả chúng ta hãy luôn luôn dò la kiếm một việc làm tạo nên mang lại tất cả chúng ta niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn nhu cầu rộng lớn là việc ổn định quyết định.

Xem thêm:

Xem thêm: vẽ ước mơ của em lớp 8

 • Khóa học tập IELTS Vocabulary Online
 • Ebook Từ vựng và Ý tưởng
 • Fanpage IELTS Nguyễn Huyền
5/5 - (3 bình chọn)