irritated là gì

Trong giờ Anh với thật nhiều kể từ vựng đòi hỏi được dùng kèm cặp với giới kể từ sẽ tạo trở thành một kể từ ghép với nghĩa. Tại những nội dung bài viết trước, FLYER vẫn ra mắt cho tới chúng ta một vài kể từ ghép kèm theo giới kể từ như “responsible”, “depend”, hoặc “accused”. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong FLYER mò mẫm hiểu về “annoyed” nhằm coi “annoyed” chuồn với giới kể từ gì và cơ hội dùng bọn chúng vào cụ thể từng tình huống ví dụ nhé! 

1. Định nghĩa “Annoy”

1.1. “Annoy” là gì? 

Bạn đang xem: irritated là gì

“Annoy” /əˈnɔɪ/ là một trong nước ngoài động kể từ, đem nghĩa “làm phiền”, “quấy rầy” hoặc “chọc tức”. 

Định nghĩa "annoy"
Định nghĩa “annoy”

Ví dụ:

 • My neighbor really annoys má because he sings loudly all day. 

Hàng thôn của tôi thực sự nhiều chuyện tôi khi anh ấy cứ hát ồn ã một ngày dài. 

Ngoài rời khỏi, nhập một vài ba tình huống “annoy” cũng khá được hiểu là làm những công việc mang đến ai cơ cảm nhận thấy “hơi tức giận” hoặc “buồn bã”. 

Ví dụ:

 • I’m so sánh disappointed and annoyed at the fact that no one remembered my birthday. 

Tôi vô cùng tuyệt vọng và với chút tức giận/buồn buồn bực khi không có bất kì ai ghi nhớ cho tới sinh nhật của tớ. 

Tìm hiểu thêm thắt về nước ngoài động kể từ và nội động kể từ nhập giờ Anh.

1.2. Các kể từ loại của “annoy”

Từ một động từ “annoy”, chúng ta suy rời khỏi được những dạng kể từ loại không giống bao gồm: 

Từ vựng 

Từ loại 

Giải nghĩa 

Annoyance 

/əˈnɔɪ·əns/

Danh kể từ kiểm đếm được

(Countable noun) 

Mối phiền não, điều không dễ chịu. 

Ví dụ:

One of my greatest annoyances was being bitten by mosquitoes every night. 

Một trong mỗi côn trùng phiền não lớn số 1 của tôi là bị loài muỗi gặm từng tối. 

Danh kể từ ko kiểm đếm được (Uncountable noun) 

Sự gây phiền hà, sự phiền toái.   

Ví dụ:

I can understand your annoyance

Tôi rất có thể nắm được sự phiền toái của khách hàng. 

Annoyingly

/əˈnɔɪ·ɪŋ·li/

Trạng kể từ (adv) 

Theo cơ hội khiến cho ai cơ cảm nhận thấy không dễ chịu.  

Ví dụ:

That tuy nhiên is annoyingly repetitive. 

Bài hát cơ lặp chuồn tái diễn một cơ hội không dễ chịu. 

Annoying

/əˈnɔɪ·ɪŋ/

Tính từ (adj) 

Khiến ai cơ cảm nhận thấy phiền toái. 

Ví dụ:

It’s annoying when my xế hộp alarm keeps going off for no reason. 

Thật phiền toái khi thông báo xe cộ xe hơi của tôi liên tiếp kêu nhưng mà không tồn tại lí bởi. 

Annoyed

/əˈnɔɪd/

Tính từ (adj) 

Bị thực hiện mang đến bực bản thân, bị nhiều chuyện. 

Ví dụ:

I’m really annoyed with my neighbor who sings all day.

Tôi thực sự bực bản thân với những người láng giềng luôn luôn hát hò một ngày dài.

Từ loại của “annoy”

Trong số những kể từ loại bên trên, tính kể từ “annoyed” là dạng luôn luôn đòi hỏi được dùng kèm cặp với những giới kể từ sẽ tạo trở thành kể từ ghép với nghĩa hoàn hảo. Về cơ bạn dạng, với tư giới kể từ chủ yếu chuồn với “annoyed” là “with, at/about, to tát và by”. 

2. 4 giới kể từ theo đòi sau “annoyed” thông thường gặp

2.1. Annoyed with 

“Annoyed” chuồn với giới kể từ “with”
“Annoyed” chuồn với giới kể từ “with”

“Annoyed” đi kèm cặp với giới kể từ “with” nhằm thể hiện nay việc công ty ngữ thấy không dễ chịu vị một ai đó/sự vật/sự việc này cơ. 

Có nhị cấu hình với “annoyed with”: 

1. Diễn miêu tả sự không dễ chịu vì như thế bị nhiều chuyện vị một hành vi nhưng mà ai này đã tạo ra. 

Annoyed with somebody at/about something (hoặc for doing something)

 Ví dụ:

 • I was pretty annoyed with the cashier about his disrespectful behavior. 

Tôi khá không dễ chịu với những người thu ngân vì như thế hành động thiếu hụt tôn trọng của anh ấy ấy. 

 • The director was so sánh annoyed with Jame for turning up late. 

Giám đốc vẫn vô cùng không dễ chịu vì như thế Jame cho tới muộn. 

2. Diễn miêu tả sự không dễ chịu hoặc với trở thành con kiến với ai cơ (không vì như thế nguyên do gì cả). 

Annoyed with somebody

Ví dụ:

 • Mary was so sánh annoyed with her deskmate. 

Mary vô cùng không dễ chịu với chúng ta nằm trong bàn của cô ấy ấy. 

2.2. Annoyed at/about

“Annoyed” chuồn với giới kể từ “at/about”
“Annoyed” chuồn với giới kể từ “at/about”

 “Annoyed at/about” đem nghĩa “chủ ngữ không dễ chịu vì như thế điều gì đó” (chẳng hạn như 1 điều đòi hỏi, một ra quyết định hoặc phương thức thực hiện). 

Annoyed at/about something

Ví dụ:

 • My mother was annoyed at the way I washed the dishes. 

Mẹ của tôi vẫn vô cùng không dễ chịu với cơ hội tôi cọ chén bát. 

 • They were so sánh annoyed at the wage cut decision.  

Họ vẫn vô cùng bức xúc trước ra quyết định hạn chế lương lậu. 

2.3. Annoyed to 

“Annoyed” chuồn với giới kể từ “to”
“Annoyed” chuồn với giới kể từ “to”

Theo sau “annoyed to” thông thường là một trong động kể từ chỉ hành vi, trình diễn miêu tả sự không dễ chịu của công ty ngữ khi coi thấy/phát hiện/nghe thấy điều gì. 

 Annoyed to tát find, see, discover, hear… 

Ví dụ:

 • Jame was annoyed to discover that the cát had broken his vase. 

Jame không dễ chịu khi vạc hình thành con cái mèo vẫn làm vỡ tung lọ hoa của tớ. 

2.4. Annoyed by 

Trong những trường hợp tiếp xúc, người tớ cũng thông thường sử dụng “annoyed by” nhằm nói tới hiện trạng khó khăn chịu/bị nhiều chuyện vị một hành động ví dụ, chung quy. 

Ví dụ:

 • I am annoyed by your loud music. 

Tôi vạc phiền vì như thế âm thanh quá to của khách hàng. (Bất cứ lúc nào chúng ta nhảy nhạc rộng lớn tôi đều thấy phiền).  

Tuy nhiên, “annoyed by” thông thường khá khan hiếm bắt gặp, nên là nó cũng tương đối ít khi xuất hiện nay trong những bài bác giảng, bài bác tập luyện học tập thuật về ngữ pháp giờ Anh. 

Thông thông thường, người tớ dùng “annoyed by” thay cho mang đến “annoyed at/about”.

Ví dụ: 

I am annoyed by your loud music.

=  I am annoyed at your loud music. 

3. Cấu trúc không giống chứa chấp “annoyed”

Cấu trúc “annoyed that”
Cấu trúc “annoyed that”

Bên cạnh việc dùng “annoyed + giới từ” còn tồn tại một cấu hình không giống chứa chấp “annoyed” cũng tương đối phổ cập. Cấu trúc này được dùng để làm miêu tả sự không dễ chịu hoặc bị nhiều chuyện, vì như thế (ai/cái gì) làm cái gi, cụ thể: 

Be/ get + annoyed + that + S + V (mệnh đề trả chỉnh)

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì

Trong đó: 

 • S: Chủ ngữ
 • V: Động từ

Ví dụ:

 • The director was annoyed that Jame hadn’t come. 

Giám đốc tức bực vì như thế Jame dường như không cho tới. 

Trong cấu hình này, “that” rất có thể được loại bỏ đi. 

Ví dụ:

 • The director was annoyed Jame hadn’t come.

Hoặc “that” rất có thể được thay cho thế vị những kể từ nối chỉ nguyên vẹn nhân là “because”, “as” và “since”. 

Ví dụ:

 • The director was annoyed because Jame hadn’t come

= The director was annoyed as Jame hadn’t come

= The director was annoyed since Jame hadn’t come

4. Các cơ hội miêu tả không giống đồng nghĩa tương quan với “annoyed”

Từ đồng nghĩa tương quan với “annoyed”
Từ đồng nghĩa tương quan với “annoyed”

Ngoại trừ “annoyed”, nhập giờ Anh cũng đều có một vài cơ hội miêu tả không giống thể thực trạng thái không dễ chịu, tức bực, buồn phiền hoặc bị nhiều chuyện, này là “irritated”, “bored”, “miffed” và “upset”. 

4.1. Irritated

“Irritated” cũng là một trong tính kể từ đem nghĩa “khó chịu”, “cáu kỉnh”, tuy nhiên mô tả cường độ không dễ chịu cao hơn nữa “annoyed”. Theo sau “irritated” là những giới kể từ “at”, “by và “with” + danh kể từ hoặc cụm danh kể từ. 

Irritated (at/by/with something)

Ví dụ:

 • I began to tát get irritated by her attitude.  

Tôi chính thức trở thành vạc gắt với thái chừng của cô ấy ấy. 

 • Nana was deeply irritated at being thwarted. 

Nana vẫn vô nằm trong tức phẫn nộ khi bị cản ngăn. 

4.2. Bored

Tính kể từ “bored” được dùng để làm mô tả xúc cảm nhàm ngán, mất mặt hào hứng với điều gì cơ hoặc vì như thế chúng ta không tồn tại gì nhằm thực hiện. 

Ví dụ:

 • I was so sánh bored that I slept through the second half of the film. 

Tôi ngán đến mức độ ngủ quên xuyên suốt nửa sau của bộ phim truyện. 

Có nhị cấu hình với “bored” phổ biến: 

1. Chán vì thế thực hiện gì: 

Bored with/of doing something

Ví dụ:

 • My mom was getting bored of watching the same TV program every day. 

Mẹ tôi vẫn ngán khi nên coi và một công tác TV thường ngày. 

2. Chán vì như thế điều gì:  

Bored with something

Ví dụ:

 • The children were bored with the cold weather. 

Lũ trẻ em ngán chán nản vì như thế khí hậu giá rét (khiến bọn chúng ko thể ra bên ngoài chơi). 

4.3. Miffed

Tính kể từ tiếp sau đồng nghĩa tương quan với “annoyed” là “miffed”. “Miffed” khi kèm theo với những giới kể từ “at/about/by” đem nghĩa “phật ý vì như thế điều gì”. 

Miffed at/about/by something

Ví dụ:

 • He was miffed about not getting chosen for this role. 

Anh ấy vẫn mất lòng vì như thế ko được lựa chọn mang đến vai trình diễn này. 

Trong tình huống theo đòi sau “miffed” là một trong mệnh đề, nó mong muốn nói đến việc việc “chủ ngữ bị mất lòng vì như thế “ai này đã thực hiện gì”. 

Miffed that + S + V

Ví dụ:

 • He is a bit miffed that we are not taking her with us. 

Anh ấy tương đối mất lòng vì như thế công ty chúng tôi ko trả anh ấy chuồn nằm trong.

4.4. Upset 

Có 4 cách sử dụng “upset” nhằm trình diễn miêu tả hiện trạng buồn buồn bực, không dễ chịu hoặc bị nhiều chuyện. Cụ thể: 

1. Khó chịu/buồn buồn bực về điều gì: 

Upset about/at/over something

Ví dụ:

 • Mary was still upset about her divorce.

Mary vẫn buồn vì như thế cuộc li thơm của cô ấy ấy. 

2. Khó chịu/buồn buồn bực vì như thế thực hiện gì:

Upset about/at/over doing something

Ví dụ:

 • Mary was still upset over divorcing her husband. 

Mary vẫn buồn vì như thế vẫn li thơm với ck.

3. Khó chịu/buồn buồn bực vì như thế ai đó đã thực hiện gì: 

Upset (that) + S + V 

Ví dụ:

 • Mary was upset that her husband had decided to tát divorce her  

Mary buồn vì như thế ck cô ấy vẫn ra quyết định li thơm với cô.

4. Khó Chịu đựng với ai: 

Upset with somebody

Ví dụ:

 • I think Mary is upset with her husband. 

Tôi nghĩ về Mary đang được không dễ chịu với ck cô ấy. 

5. Bài tập

6.Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, FLYER vẫn ra mắt cụ thể về những giới kể từ theo đòi sau “annoyed” và cơ hội vận dụng bọn chúng vào cụ thể từng tình huống ví dụ. Hi vọng sau khoản thời gian học tập không còn lý thuyết và hoàn thiện những bài bác tập luyện lắp đặt kèm cặp, bạn đã sở hữu thể rút rời khỏi câu vấn đáp rõ nét mang đến thắc mắc “annoyed chuồn với giới gì?” và dùng thuần thục bọn chúng nhập bất kể trường hợp này. 

Học thêm thắt về những cơ hội miêu tả sự không dễ chịu, khó chịu qua chuyện đoạn phim này nhé!

Để kế tiếp mò mẫm hiểu về kể từ ghép hao hao nhiều kỹ năng giờ Anh thú vị không giống, hãy nhờ rằng ghé thăm hỏi Phòng luyện đua ảo FLYER nhằm ĐK nằm trong học tập, nằm trong thực hiện giới hạn max những đề đua được đội hình FLYER biên soạn cùng họa đồ thiết kế tế bào phỏng game sống động giúp cho bạn dễ nắm bắt và dễ dàng ghi nhớ bài học kinh nghiệm. Với FLYER, việc học tập giờ Anh ko lúc nào là khó! 

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, phán xét về chống đua ảo FLYER

Ngoài rời khỏi, chúng ta cũng rất có thể nhập cuộc group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER nhằm update những kỹ năng và tư liệu giờ Anh tiên tiến nhất chúng ta nhé!

Xem thêm: 

Xem thêm: điều ước mong manh luôn có anh dang cánh tay

 • “Depend” chuồn với giới kể từ gì? Depend On và Depend Upon không giống nhau như nào?
 • Decide chuồn với giới kể từ gì? 5 phút nắm rõ cách sử dụng, kèm cặp ví dụ & bài bác tập
 • “Absent” chuồn với giới kể từ gì? Tìm hiểu những cấu hình, kể từ đồng nghĩa tương quan với “absent”