hippo là gì

Chào chúng ta, những nội dung bài viết trước Vuicuoilen đang được reviews về tên thường gọi của một trong những loài vật như con cái heo, con cái heo rừng, con cái báo, con cái hổ, con cái sư tử, con cái linh dương, con cái hươu, con cái nai, con cái trườn, con cái trâu, con cái hươu cao cổ, con cái đà điểu, con cái dơi, con cái kên kên, loại cá sấu, con cái tình nhân nông, … Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nối tiếp lần hiểu về một loài vật không giống cũng khá thân thuộc này là con cái trâu nước. Nếu chúng ta không biết con cái trâu nước giờ đồng hồ anh là gì thì nên nằm trong Vuicuoilen lần hiểu tức thì tại đây nhé.

 • Con ngựa vằn giờ đồng hồ anh là gì
 • Con ngựa giờ đồng hồ anh là gì
 • Con trâu giờ đồng hồ anh là gì
 • Con loài chuột giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 27 giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Con trâu nước giờ đồng hồ anh là hippo, phiên âm hiểu là /ˈhɪp.əʊ/

Bạn đang xem: hippo là gì

Hippo /ˈhɪp.əʊ/

https://indonesia-hanoi.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Hippo.mp3

Để hiểu đích thị kể từ hippo vô cùng đơn giản và giản dị. quý khách chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ hippo rồi rằng theo dõi là hiểu rõ tức thì. Tất nhiên, chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu theo dõi phiên âm /ˈhɪp.əʊ/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì như thế hiểu theo dõi phiên âm các bạn sẽ không biến thành sót âm như khi nghe đến. Về yếu tố hiểu phiên âm của kể từ hippo thế này chúng ta cũng có thể coi thêm thắt nội dung bài viết Cách hiểu phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm biết phương pháp hiểu ví dụ.

Lưu ý nhỏ: từ hippo này nhằm chỉ cộng đồng mang đến con cái trâu nước. Các mình muốn chỉ ví dụ về tương đương trâu nước, loại trâu nước này thì nên người sử dụng kể từ vựng riêng rẽ nhằm chỉ loại trâu nước đó. Ví dụ như trâu nước núi, trâu nước đồng vì như thế hoặc trâu nước Grevy tiếp tục mang tên gọi ví dụ không giống nhau chứ không cần gọi cộng đồng là hippo.

Xem thêm: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Xem thêm thắt một trong những loài vật không giống vô giờ đồng hồ anh

Ngoài con cái trâu nước thì vẫn còn tồn tại thật nhiều loại động vật hoang dã không giống, chúng ta cũng có thể xem thêm thêm thắt thương hiệu giờ đồng hồ anh của những loài vật không giống vô list tiếp sau đây để sở hữu vốn liếng kể từ giờ đồng hồ anh phong phú và đa dạng rộng lớn khi tiếp xúc nhé.

 • Piggy /’pigi/: con cái heo con
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con cái ngựa con
 • Nightingale /ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl/: chim họa mi
 • Spider /ˈspaɪ.dər/: con cái nhện
 • Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: loài chuột sóc
 • Duck /dʌk/: con cái vịt
 • Puppy /ˈpʌp.i/: con cái chó con
 • Vulture /ˈvʌl.tʃər/: con cái kền kền
 • Tabby mèo /ˈtæb.i kæt/: con cái mèo mướp
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: con cái bướm
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: loại cá ngựa
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con cái tình nhân nông
 • Beaver /ˈbiː.vər/: con cái hải ly
 • Dog /dɒɡ/: con cái chó
 • Kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: con cái loài chuột túi
 • Salmon /´sæmən/: cá hồi
 • Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 • Blue whale /bluː weɪl/: cá voi xanh
 • Clam /klæm/: con cái ngêu
 • Hawk /hɔːk/: con cái diều hâu
 • Squid /skwɪd/: con cái mực
 • Fighting fish /ˈfaɪ.tɪŋ fɪʃ/: loại cá chọi
 • Pomfret /ˈpɒm.frɪt/: loại cá chim
 • Falcon /ˈfɒl.kən/: con cái chim ưng
 • Deer /dɪə/: con cái nai
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: con cái châu chấu
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/: con cái bọ hung
 • Seal /siːl/: con cái hải cẩu
 • Cheetah /ˈtʃiː.tə/: báo săn
 • Koala /koʊˈɑl·ə/: gấu túi, gấu kao-la
 • Moose /muːs/: con cái nai sừng tấm ở Bắc Âu, Bắc Mỹ
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: con cái gián
 • Climbing perch /ˈklaɪmɪŋpɜːrtʃ/: cá rô đồng
 • Louse /laʊs/: con cái chấy
 • Tigress /ˈtaɪ.ɡrəs/: con cái hổ cái
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc con cái trâu nước giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp là hippo, phiên âm hiểu là /ˈhɪp.əʊ/. Lưu ý là hippo nhằm chỉ con cái trâu nước rằng chung quy chứ không chỉ có loại trâu nước ví dụ này cả. Về cơ hội trừng trị âm, kể từ hippo vô giờ đồng hồ anh trừng trị âm cũng rất dễ dàng, chúng ta chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ hippo rồi hiểu theo dõi là hoàn toàn có thể trừng trị âm được kể từ này. Nếu mình muốn hiểu kể từ hippo chuẩn chỉnh hơn vậy thì hãy coi cơ hội hiểu theo dõi phiên âm rồi hiểu theo dõi cả phiên âm nữa tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn.

Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng