hệ sinh thái đặc trưng của khu vực cực nam trung bộ nước ta là

Câu hỏi:

05/03/2022 19,311

Bạn đang xem: hệ sinh thái đặc trưng của khu vực cực nam trung bộ nước ta là

A. xa cách cầu xin cây bụi. 

Đáp án chủ yếu xác

B. rừng thưa nhiệt đới thô.

C. rừng nhiệt đới.

D. rừng thường xanh xao bên trên đá vôi.

Đáp án: A

Hệ sinh thái đặc trưng của khu vực vực cực Nam Trung Bộ nước tao là  xa cách cầu xin cây bụi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm vạn vật thiên nhiên nổi trội của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở việt nam là

Câu 2:

Đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi ở việt nam với điểm sáng là

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về việc phân hóa vạn vật thiên nhiên bám theo chừng cao của nước ta?

Câu 4:

Hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa gió rét cách tân và phát triển bên trên những loại thổ nhưỡng quan trọng đặc biệt ở nước ta không phải là loại rừng

Câu 5:

Đặc điểm vạn vật thiên nhiên nổi trội của miền Nam Trung Sở và Nam Sở việt nam là

Câu 6:

Cảnh quan liêu rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô được tạo hình tối đa ở vùng nào?

Câu 7:

Khí hậu miền Nam Trung Sở và Nam Sở với điểm sáng nào là sau đây?

Câu 8:

Đặc trưng của nhiệt độ miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là

Câu 9:

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc việt nam với điểm sáng nào là sau đây?

Câu 10:

Đặc điểm nổi trội của vạn vật thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở việt nam là

Câu 11:

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên bám theo chừng cao ở việt nam bộc lộ rõ ràng qua loa những trở thành phần

Xem thêm: 9 hành tinh trong hệ mặt trời