hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề bài

Bạn đang xem: hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất nhằm lại những kết quả gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vô sgk Lịch sử 11 trang 36 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

* Hậu trái khoáy của cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất:

- Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất kết thúc đẩy với việc thất bại của phe Liên minh, gây ra thiệt kinh áp lực về người và của:

+ hầu hết thành phố Hồ Chí Minh, thôn mạc, đàng sá, cầu và cống, nhà máy sản xuất bị đập phá diệt. Chiến phí lên đến 85 tỉ đôla.

+ 10 triệu con người bị tiêu diệt, rộng lớn đôi mươi triệu con người bị thương.

+ Các nước Châu Âu trở nên con cái nợ của Mĩ.

- Bản loại toàn cầu được phân tách lại: Đức rơi rụng không còn nằm trong địa; Anh, Pháp, Mĩ không ngừng mở rộng thêm thắt nằm trong địa của tớ.

- Từ vô trận đánh tranh giành, cách mệnh mon Mười Nga thành công xuất sắc lưu lại bước đem rộng lớn vô viên diện chủ yếu trị toàn cầu.

Loigiaihay.com

Xem thêm: điều ước mong manh luôn có anh dang cánh tay