giải thích sự xuất hiện các con đường cố định co2 ở thực vật c4 và cam

Bạn đang xem: Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

1. Các nhóm thực vật C3,4TRÁI CAM

– Nhóm C3: Thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như đới ôn hòa. CO. quá trình cố định2 xảy ra trong tế bào mô đệm.

Bạn đang xem: giải thích sự xuất hiện các con đường cố định co2 ở thực vật c4 và cam

– Nhóm C4: Thích hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm. CO. quá trình cố định2 xảy ra ở cả tế bào mô đệm và tế bào vỏ mạch.

– Nhóm CAM: thích hợp với điều kiện khô hạn ở hoang mạc. CO. quá trình cố định2 xảy ra vào ban đêm trong lục lạp của tế bào trung mô.

2, CO. chu kỳ cố định2 thuộc nhóm thực vật C4CO2

a, Thực vật4

* Đối tượng thực vật gốc4

– Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ngô, cao lương …

– Thực vật4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ và ánh sáng cao => tiến hành quang hợp theo các C. đi xe đạp4.


* Chu trình quang hợp ở C. thực vật4

Xảy ra ở hai loại tế bào là tế bào mô đệm và tế bào vỏ mạch.

– Trong tế bào mô đệm, CO. cố định diễn ra2 Trước hết

 • CO. người chấp nhận2 Đầu tiên là hợp chất 3C (axit photphoenl pyruvic – PEP).
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C (axit oxaloacetic – AOA), sau đó AOA được chuyển thành hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi được chuyển đến tế bào bó mạch.

Trong tế bào vỏ mạch, khí CO. giai đoạn cố định diễn ra2 lần 2

 • AM bị phân hủy giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Calvin và tạo thành một hợp chất 3C gọi là axit pyruvic
 • Axit pyruvic quay trở lại tế bào mô đệm để tái tạo CO. người chấp nhận2 đầu tiên là PEP
 • Chu kỳ C3 diễn ra như ở thực vật C3

– Thực vật4 vượt trội so với thực vật3:

 • Cường độ quang hợp cao hơn, CO. điểm bồi thường2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, yêu cầu nước thấp → cây C4 có năng suất cao hơn cây C3
 • Chu kỳ C4 bao gồm 2 Pha đầu tiên của chu trình C4 diễn ra trong lục lạp của tế bào nhu mô lá, và pha thứ hai của chu trình Calvin diễn ra trong lục lạp của tế bào bó mạch.

b, Thực vật CAM

* Đối tượng thực vật CAM

– Gồm các loài xương rồng, sống trên sa mạc khô cằn như xương rồng, dứa, thanh long…

* Chu trình quang hợp ở thực vật CAM

– Để tránh thất thoát nước, khí khổng của các loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm => cố định CO2 theo con đường CAM.

– Vào ban đêm, nhiệt độ môi trường giảm xuống, tế bào khí khổng mở ra, khí CO2 khuếch tán qua lá

 • CO. người chấp nhận2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA.
 • AOA được chuyển đổi thành AM được vận chuyển vào các ô lưu trữ.

Vào ban ngày, khi khí khổng đóng:

 • AM bị phân hủy giải phóng CO.2 cung cấp chu trình Calvin và axit pyruvic tái tạo chất nhận ban đầu PEP.

– Chu trình CAM tương tự như chu trình C4, sự khác biệt về thời gian: cả hai pha của chu trình C4 tất cả đều diễn ra trong ngày; và chu trình CAM, giai đoạn đầu tiên sửa chữa CO2 thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và có chu kỳ CO. sự cố định2 theo chu trình Calvin thực hiện trong ngày khi khí khổng đóng.

Giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM (Hình 2)

3. giải thích sự xuất hiện của CO. con đường cố định2 ở thực vật C4 và CAM

Sự xuất hiện của CO. con đường cố định2 Ở thực vật C4, CAM là một trong những đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường giúp chúng tồn tại và phát triển, ngược lại sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên (thuyết tiến hóa). của Darwin). Sự thích ứng đó có thể được giải thích như sau:

– Thuộc nhóm Thực vật C4 trong đó có một số loài thực vật ở vùng nhiệt đới như ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu,… Sống lâu ngày trong điều kiện nóng ẩm: nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao, CO. nồng độ2 giảm đi, O. nồng độ2 được tăng lương. Do đó, để đảm bảo rằng luôn có đủ CO2 cần thiết để thực vật C4 CO. sự cố định2 theo chu trình Hatch-Slack. Trong chu trình này, các sản phẩm chính được tạo ra là axit oxaloacetic, axit malic và axit aspartic. Các chất này được chuyển hóa thành axit malic. Axit malic sẽ được đưa vào tế bào bó mạch để dự trữ. Khi cần cố định CO2, axit malic sẽ được vận chuyển đến lục lạp tại đây axit malic bị khử cacboxyl, CO2 được giải phóng và đi vào chu trình Calvin để tạo ra chất hữu cơ. Có thể nói axit malic là nguồn cung cấp CO chủ yếu.2 Lý tưởng cho thực vật sống ở nơi có CO. nồng độ cao2 ngắn.

– Trong nhóm thực vật CAM có những thực vật sống ở hoang mạc trong điều kiện khô cằn lâu ngày như dứa, xương rồng, cây thuốc bỏng, cây mọng nước ở sa mạc .. Vì lấy được rất ít nước nên nhóm thực vật. Sinh vật này phải tiết kiệm nước càng nhiều càng tốt bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và do đó CO. hấp thu2 phải diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở. CO2 Sau khi được chấp nhận, nó sẽ đi vào chu trình Hatch – Slack như ở TV C4. Bằng cách này, các không bào rất lớn của tế bào thịt lá không chỉ dùng để chứa nước mà còn chứa một lượng cacbon đáng kể cho hoạt động quang hợp trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào quá trình trao đổi CO.2. Đối với các loài linh trưởng khô cằn, sự phân chia theo thời gian của CO. sự cố định2 vào ban đêm và loại bỏ CO2 sáng hôm sau là một địa điểm thích nghi về mặt sinh thái đảm bảo đủ CO2 ngay cả khi thiếu nước hoặc đóng khí khổng vào ban ngày. Từ sự thích nghi trên, chúng ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của các con đường cố định CO2 ở TV C4 và CAM giúp nó có thể tồn tại bền vững trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt và luôn thay đổi

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Video về Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Wiki về Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM -

1. Các nhóm thực vật C3,4TRÁI CAM

- Nhóm C3: Thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như đới ôn hòa. CO. quá trình cố định2 xảy ra trong tế bào mô đệm.

- Nhóm C4: Thích hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm. CO. quá trình cố định2 xảy ra ở cả tế bào mô đệm và tế bào vỏ mạch.

- Nhóm CAM: thích hợp với điều kiện khô hạn ở hoang mạc. CO. quá trình cố định2 xảy ra vào ban đêm trong lục lạp của tế bào trung mô.

2, CO. chu kỳ cố định2 thuộc nhóm thực vật C4CO2

a, Thực vật4

* Đối tượng thực vật gốc4

- Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ngô, cao lương ...

- Thực vật4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ và ánh sáng cao => tiến hành quang hợp theo các C. đi xe đạp4.


* Chu trình quang hợp ở C. thực vật4

Xảy ra ở hai loại tế bào là tế bào mô đệm và tế bào vỏ mạch.

- Trong tế bào mô đệm, CO. cố định diễn ra2 Trước hết

 • CO. người chấp nhận2 Đầu tiên là hợp chất 3C (axit photphoenl pyruvic - PEP).
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C (axit oxaloacetic - AOA), sau đó AOA được chuyển thành hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi được chuyển đến tế bào bó mạch.

Trong tế bào vỏ mạch, khí CO. giai đoạn cố định diễn ra2 lần 2

 • AM bị phân hủy giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Calvin và tạo thành một hợp chất 3C gọi là axit pyruvic
 • Axit pyruvic quay trở lại tế bào mô đệm để tái tạo CO. người chấp nhận2 đầu tiên là PEP
 • Chu kỳ C3 diễn ra như ở thực vật C3

- Thực vật4 vượt trội so với thực vật3:

 • Cường độ quang hợp cao hơn, CO. điểm bồi thường2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, yêu cầu nước thấp → cây C4 có năng suất cao hơn cây C3
 • Chu kỳ C4 bao gồm 2 Pha đầu tiên của chu trình C4 diễn ra trong lục lạp của tế bào nhu mô lá, và pha thứ hai của chu trình Calvin diễn ra trong lục lạp của tế bào bó mạch.

b, Thực vật CAM

* Đối tượng thực vật CAM

- Gồm các loài xương rồng, sống trên sa mạc khô cằn như xương rồng, dứa, thanh long…

Xem thêm: minh beta việt nam ơi lời bài hát

* Chu trình quang hợp ở thực vật CAM

- Để tránh thất thoát nước, khí khổng của các loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm => cố định CO2 theo con đường CAM.

- Vào ban đêm, nhiệt độ môi trường giảm xuống, tế bào khí khổng mở ra, khí CO2 khuếch tán qua lá

 • CO. người chấp nhận2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA.
 • AOA được chuyển đổi thành AM được vận chuyển vào các ô lưu trữ.

Vào ban ngày, khi khí khổng đóng:

 • AM bị phân hủy giải phóng CO.2 cung cấp chu trình Calvin và axit pyruvic tái tạo chất nhận ban đầu PEP.

- Chu trình CAM tương tự như chu trình C4, sự khác biệt về thời gian: cả hai pha của chu trình C4 tất cả đều diễn ra trong ngày; và chu trình CAM, giai đoạn đầu tiên sửa chữa CO2 thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và có chu kỳ CO. sự cố định2 theo chu trình Calvin thực hiện trong ngày khi khí khổng đóng.

Giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM (Hình 2)

3. giải thích sự xuất hiện của CO. con đường cố định2 ở thực vật C4 và CAM

Sự xuất hiện của CO. con đường cố định2 Ở thực vật C4, CAM là một trong những đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường giúp chúng tồn tại và phát triển, ngược lại sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên (thuyết tiến hóa). của Darwin). Sự thích ứng đó có thể được giải thích như sau:

- Thuộc nhóm Thực vật C4 trong đó có một số loài thực vật ở vùng nhiệt đới như ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu,… Sống lâu ngày trong điều kiện nóng ẩm: nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao, CO. nồng độ2 giảm đi, O. nồng độ2 được tăng lương. Do đó, để đảm bảo rằng luôn có đủ CO2 cần thiết để thực vật C4 CO. sự cố định2 theo chu trình Hatch-Slack. Trong chu trình này, các sản phẩm chính được tạo ra là axit oxaloacetic, axit malic và axit aspartic. Các chất này được chuyển hóa thành axit malic. Axit malic sẽ được đưa vào tế bào bó mạch để dự trữ. Khi cần cố định CO2, axit malic sẽ được vận chuyển đến lục lạp tại đây axit malic bị khử cacboxyl, CO2 được giải phóng và đi vào chu trình Calvin để tạo ra chất hữu cơ. Có thể nói axit malic là nguồn cung cấp CO chủ yếu.2 Lý tưởng cho thực vật sống ở nơi có CO. nồng độ cao2 ngắn.

- Trong nhóm thực vật CAM có những thực vật sống ở hoang mạc trong điều kiện khô cằn lâu ngày như dứa, xương rồng, cây thuốc bỏng, cây mọng nước ở sa mạc .. Vì lấy được rất ít nước nên nhóm thực vật. Sinh vật này phải tiết kiệm nước càng nhiều càng tốt bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và do đó CO. hấp thu2 phải diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở. CO2 Sau khi được chấp nhận, nó sẽ đi vào chu trình Hatch - Slack như ở TV C4. Bằng cách này, các không bào rất lớn của tế bào thịt lá không chỉ dùng để chứa nước mà còn chứa một lượng cacbon đáng kể cho hoạt động quang hợp trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào quá trình trao đổi CO.2. Đối với các loài linh trưởng khô cằn, sự phân chia theo thời gian của CO. sự cố định2 vào ban đêm và loại bỏ CO2 sáng hôm sau là một địa điểm thích nghi về mặt sinh thái đảm bảo đủ CO2 ngay cả khi thiếu nước hoặc đóng khí khổng vào ban ngày. Từ sự thích nghi trên, chúng ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của các con đường cố định CO2 ở TV C4 và CAM giúp nó có thể tồn tại bền vững trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt và luôn thay đổi

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

1. Các nhóm thực vật C3,4TRÁI CAM

– Nhóm C3: Thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như đới ôn hòa. CO. quá trình cố định2 xảy ra trong tế bào mô đệm.

– Nhóm C4: Thích hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm. CO. quá trình cố định2 xảy ra ở cả tế bào mô đệm và tế bào vỏ mạch.

– Nhóm CAM: thích hợp với điều kiện khô hạn ở hoang mạc. CO. quá trình cố định2 xảy ra vào ban đêm trong lục lạp của tế bào trung mô.

2, CO. chu kỳ cố định2 thuộc nhóm thực vật C4CO2

a, Thực vật4

* Đối tượng thực vật gốc4

– Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ngô, cao lương …

– Thực vật4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ và ánh sáng cao => tiến hành quang hợp theo các C. đi xe đạp4.


* Chu trình quang hợp ở C. thực vật4

Xảy ra ở hai loại tế bào là tế bào mô đệm và tế bào vỏ mạch.

– Trong tế bào mô đệm, CO. cố định diễn ra2 Trước hết

 • CO. người chấp nhận2 Đầu tiên là hợp chất 3C (axit photphoenl pyruvic – PEP).
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C (axit oxaloacetic – AOA), sau đó AOA được chuyển thành hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi được chuyển đến tế bào bó mạch.

Trong tế bào vỏ mạch, khí CO. giai đoạn cố định diễn ra2 lần 2

 • AM bị phân hủy giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Calvin và tạo thành một hợp chất 3C gọi là axit pyruvic
 • Axit pyruvic quay trở lại tế bào mô đệm để tái tạo CO. người chấp nhận2 đầu tiên là PEP
 • Chu kỳ C3 diễn ra như ở thực vật C3

– Thực vật4 vượt trội so với thực vật3:

 • Cường độ quang hợp cao hơn, CO. điểm bồi thường2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, yêu cầu nước thấp → cây C4 có năng suất cao hơn cây C3
 • Chu kỳ C4 bao gồm 2 Pha đầu tiên của chu trình C4 diễn ra trong lục lạp của tế bào nhu mô lá, và pha thứ hai của chu trình Calvin diễn ra trong lục lạp của tế bào bó mạch.

b, Thực vật CAM

* Đối tượng thực vật CAM

– Gồm các loài xương rồng, sống trên sa mạc khô cằn như xương rồng, dứa, thanh long…

* Chu trình quang hợp ở thực vật CAM

– Để tránh thất thoát nước, khí khổng của các loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm => cố định CO2 theo con đường CAM.

– Vào ban đêm, nhiệt độ môi trường giảm xuống, tế bào khí khổng mở ra, khí CO2 khuếch tán qua lá

 • CO. người chấp nhận2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA.
 • AOA được chuyển đổi thành AM được vận chuyển vào các ô lưu trữ.

Vào ban ngày, khi khí khổng đóng:

 • AM bị phân hủy giải phóng CO.2 cung cấp chu trình Calvin và axit pyruvic tái tạo chất nhận ban đầu PEP.

– Chu trình CAM tương tự như chu trình C4, sự khác biệt về thời gian: cả hai pha của chu trình C4 tất cả đều diễn ra trong ngày; và chu trình CAM, giai đoạn đầu tiên sửa chữa CO2 thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và có chu kỳ CO. sự cố định2 theo chu trình Calvin thực hiện trong ngày khi khí khổng đóng.

Giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM (Hình 2)

3. giải thích sự xuất hiện của CO. con đường cố định2 ở thực vật C4 và CAM

Sự xuất hiện của CO. con đường cố định2 Ở thực vật C4, CAM là một trong những đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường giúp chúng tồn tại và phát triển, ngược lại sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên (thuyết tiến hóa). của Darwin). Sự thích ứng đó có thể được giải thích như sau:

– Thuộc nhóm Thực vật C4 trong đó có một số loài thực vật ở vùng nhiệt đới như ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu,… Sống lâu ngày trong điều kiện nóng ẩm: nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao, CO. nồng độ2 giảm đi, O. nồng độ2 được tăng lương. Do đó, để đảm bảo rằng luôn có đủ CO2 cần thiết để thực vật C4 CO. sự cố định2 theo chu trình Hatch-Slack. Trong chu trình này, các sản phẩm chính được tạo ra là axit oxaloacetic, axit malic và axit aspartic. Các chất này được chuyển hóa thành axit malic. Axit malic sẽ được đưa vào tế bào bó mạch để dự trữ. Khi cần cố định CO2, axit malic sẽ được vận chuyển đến lục lạp tại đây axit malic bị khử cacboxyl, CO2 được giải phóng và đi vào chu trình Calvin để tạo ra chất hữu cơ. Có thể nói axit malic là nguồn cung cấp CO chủ yếu.2 Lý tưởng cho thực vật sống ở nơi có CO. nồng độ cao2 ngắn.

– Trong nhóm thực vật CAM có những thực vật sống ở hoang mạc trong điều kiện khô cằn lâu ngày như dứa, xương rồng, cây thuốc bỏng, cây mọng nước ở sa mạc .. Vì lấy được rất ít nước nên nhóm thực vật. Sinh vật này phải tiết kiệm nước càng nhiều càng tốt bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và do đó CO. hấp thu2 phải diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở. CO2 Sau khi được chấp nhận, nó sẽ đi vào chu trình Hatch – Slack như ở TV C4. Bằng cách này, các không bào rất lớn của tế bào thịt lá không chỉ dùng để chứa nước mà còn chứa một lượng cacbon đáng kể cho hoạt động quang hợp trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào quá trình trao đổi CO.2. Đối với các loài linh trưởng khô cằn, sự phân chia theo thời gian của CO. sự cố định2 vào ban đêm và loại bỏ CO2 sáng hôm sau là một địa điểm thích nghi về mặt sinh thái đảm bảo đủ CO2 ngay cả khi thiếu nước hoặc đóng khí khổng vào ban ngày. Từ sự thích nghi trên, chúng ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của các con đường cố định CO2 ở TV C4 và CAM giúp nó có thể tồn tại bền vững trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt và luôn thay đổi

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM bên dưới để https://indonesia-hanoi.org.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: indonesia-hanoi.org.vn

#Giải #thích #sự #xuất #hiện #các #con #đường #cố #định #CO2 #ở #thực #vật #và #CAM

Xem thêm: vẽ tranh ước mơ của em làm bác sĩ