giải bài tập hoá 11

Cuốn sách Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11 Phần Hữu Cơ gom học viên tương tự quý thầy giáo viên tóm Chắn chắn kiến thức và kỹ năng nên nhớ tương tự cơ hội xử lý những dạng bài bác tập luyện thông thường gặp gỡ vô lịch trình chất hóa học lớp 11.

Bạn đang xem: giải bài tập hoá 11

Cuốn sách bao hàm :

Chương IV: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Chương V: Hidrocacbon no

Chương VI: Hidrocacban ko no: anken – ankađien – ankin

Xem thêm: 9 hành tinh trong hệ mặt trời

Chương VII: Aren

Chương VIII: Dẫn xuất halogen – xeton và axit cacboxylic

Chương IX: Anđehit – xeton và axit cacboxylic.

Tham khảo thêm:

Xem thêm: nam quốc sơn hà nam đế cư

  • Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 11 Cơ Bản
  • Hướng Dẫn Học và Làm Bài Tiếng Anh 11
  • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Vật Lý 11