emigrate là gì

Nhiều người vẫn thông thường vướng mắc và đem lầm lẫn về sự dùng những từ:
Emigrate, immigrate, migrate. Vậy dùng những kể từ này ra làm sao cho tới hợp ý lý? Có vẻ như không tồn tại sự phân biệt rõ rệt về phong thái sử dụng.

Bạn đang xem: emigrate là gì

Cả phụ thân kể từ đều phải có xuất xứ kể từ động kể từ “migrare“ vô giờ Latin Có nghĩa là trả một chiếc gì ê kể từ điểm này cho tới điểm không giống. Đây cũng đó là xuất xứ cộng đồng của 4 động kể từ giờ Anh sau:


Migrate
: /mī′grāt′/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Được dùng làm chỉ sự dịch rời điểm trú ngụ, rất có thể là trong thời điểm tạm thời hoặc vĩnh viễn, từ 1 địa điểm, vùng, hoặc vương quốc cho tới điểm không giống.

Emigrate ( = e (“out”) + migrate ): /ĕm′ĭ-grāt′/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Để chỉ sự dịch rời thoát khỏi vương quốc và lăm le cư ở một nước không giống.

Immigrate ( = yên ổn (in/into ) + migrate): /ĭm′ĭ-grāt′/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Để chỉ việc cho tới lăm le cư hoặc ngụ tại một vương quốc mới nhất ko nên là vương quốc gốc của mình.

Transmigrate ( = trans (across) + migrate): /trăns-mī′grāt′, trănz-/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Nói về vong linh, kể từ này dùng làm phát biểu cho tới việc vong linh của những người nào là ê sau thời điểm bị tiêu diệt tiếp tục đầu bầu hoặc nhập vào một trong những cơ thể/người không giống.

Xem thêm: đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

Các động kể từ này sinh rời khỏi một vài dạng danh kể từ, một vài vô ê cũng rất được dùng như thể tính từ:

 • migration
 • migrant
 • emigration
 • emigrant
 • immigration
 • immigrant
 • transmigration

Ví dụ về phong thái dùng những từ:

 • There is a chagllenge for policy- makers to tướng understand the obstacles migrants face in nước Australia. (Có một thử thách cho những mái ấm hoạch lăm le quyết sách nhằm nắm vững những trở quan ngại tuy nhiên những người dân thiên cư bắt gặp nên ở Australia)
 • Committee on Migrant Workers discusses role of migration statistics for treaty reporting and migration policies . (Ủy ban những người dân lạo động thiên cư thảo luận về tầm quan trọng của đo đếm việc thiên cư so với report hiệp ước và quyết sách di cư)

Mặc cho dù ko phổ cập, nhị tính kể từ tại đây thỉnh phảng phất tao vẫn thấy được sử dụng: immigrationalmigrational, ví dụ bên trên title một vài bài xích báo hoặc bài xích nghiên cứu:

 • From Multiculturalism to tướng Immigrational Survavalism (http://www.novinite.com/articles/131463/From+Multiculturalism+to+Immigrational+Survavalism )
 • Immigrational Background Affects the Effectiveness of a School-based Overweight Prevention Program Promoting Water Consumption (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19713953 )

Một lỗi hoặc bắt gặp nên là lầm lẫn thân thiết immigrate (người nhập cư) và emigrate (người di cư). Cách nhằm phân biệt nhị kể từ này là chỉ việc ghi nhớ rằng chi phí tố “im” tức thị “nhập” và chi phí tố “e” tức thị “xuất”.

Ví dụ:

When Charles Darnay fled France to tướng escape the guillotine, he was an emigrant. When he settled in England, he was an immigrant.
(Khi Charles Darnay chạy trốn ngoài Pháp nhằm bay án chém đầu, anh ấy là 1 người thiên cư. Khi anh ấy lăm le cư ở Anh, anh ấy là 1 người nhập cư).

 

Nghe trừng trị âm:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=o6oMx7steqU]

Xem thêm: lý tưởng sống của thanh niên hiện nay