điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Điểm tương tự nhau hầu hết của sản phẩm vươn lên là áp và máy vạc năng lượng điện là: 

  Bạn đang xem: điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là

  • A. Cùng là máy năng lượng điện động.
  • B. Cùng là máy năng lượng điện tĩnh
  • C. Cùng là máy năng lượng điện xoay chiều sở hữu lõi thép và thừng quấn.
  • D. Khi hoạt động và sinh hoạt dựa vào hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ và lực năng lượng điện kể từ.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Lưới năng lượng điện vương quốc sở hữu chức năng:
 • Mạch năng lượng điện phụ thân trộn phụ thân thừng, Ud = 380V, chuyển vận là phụ thân năng lượng điện trở Rp đều bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A.
 • Hãy giải thích vì sao nguồn điện phụ thân trộn thường được nối hình sao có thừng trung tính ?
 • Điểm tương tự nhau hầu hết của sản phẩm vươn lên là áp và máy vạc năng lượng điện là: 
 • Lõi thép của sản phẩm vươn lên là áp bao gồm nhiều lá thép chuyên môn năng lượng điện mỏng dính, đập cơ hội năng lượng điện, ghép chặt lại nhằm mục tiêu. 
 • Nối tam giác I d = √ 3 . I p , vô cơ hội vướng hình sao I d = I p .
 • Một tải phụ thân trộn gồm phụ thân điện trở R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện phụ thân pha  có Ud = 380V.
 • Khái niệm về mạch năng lượng điện xoay chiều phụ thân pha: 
 • Máy vạc năng lượng điện xoay chiều là máy năng lượng điện vươn lên là đổi: 
 • Trong máy vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, phụ thân suất năng lượng điện động vô phụ thân cuộn dây : 
 • Các color cơ phiên bản vô máy thu hình color là:     
 • Máy vươn lên là áp là:         
 • Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều phụ thân trộn năng lượng điện áp trộn Up là: 
 • Góc lệch sóng Một trong những sđđ trong số thừng quấn máy vươn lên là áp phụ thân trộn là:
 • Trong mạch năng lượng điện xoay chiều phụ thân trộn. Chọn đáp án sai. 
 • Nguồn phụ thân trộn đối xứng sở hữu Ud = 220V chuyển vận nối hình sao với RA = 12,5W;  RB = 12,5W;  RC = 25W loại năng lượng điện trong số trộn là g
 • Trên nhãn mô tơ ko đồng nhất phụ thân trộn sở hữu ghi D/Y; 220V/380V;  3000 vòng/phút; cosj = 1,2 đại lượng nào là ghi sai: 
 • Mắc 9 đèn điện sở hữu U = 220V vô mạch năng lượng điện phụ thân trộn 4 thừng sở hữu Ud = 380V. Cách vướng nào là bên dưới đấy là đúng: 
 • Máy vươn lên là áp hoạt động và sinh hoạt dựa trên:   
 • Căn cứ vô đâu nhằm phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM
 • Lưới năng lượng điện truyền đạt sở hữu cung cấp năng lượng điện áp 
 • Lưới năng lượng điện phân phối sở hữu cung cấp năng lượng điện áp: 
 • Để nâng lên năng suất truyền đạt năng lượng điện năng kể từ điểm phát hành năng lượng điện cho tới điểm hấp phụ năng lượng điện lúc này người tớ sử dụng
 • Nguyên lý hoạt động và sinh hoạt của sản phẩm vạc năng lượng điện xoay chiều phụ thân pha: 
 • Máy vươn lên là áp ko thực hiện chuyển đổi đại lượng nào là sau đây: 
 • Cách nối thừng của vươn lên là áp phụ thân trộn nào là thực hiện mang đến thông số vươn lên là áp thừng rộng lớn nhất: 
 • Máy vươn lên là áp hoạt động và sinh hoạt dựa vào
 • Điểm tương tự nhau hầu hết của sản phẩm vươn lên là áp và máy vạc năng lượng điện là ở chỗ: 
 • Hộp đấu thừng bên trên vỏ mô tơ năng lượng điện xoay chiều phụ thân trộn sở hữu 6 cọc đấu thừng nhằm mục tiêu thuận tiện mang đến việc: 
 • Động cơ năng lượng điện rất có thể bị cháy lúc nào ? 
 • Hệ số trượt vô mô tơ ko đồng nhất phụ thân trộn được xác lập theo đuổi biểu thức nào là sau đây:
 • Sở dĩ gọi mô tơ ko đồng nhất vì như thế tốc độ: 

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA