điểm chuẩn đại học hàng hải 2022

trà my   -   Chủ nhật, 20/08/2023 14:38 (GMT+7)

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học hàng hải 2022

Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam nhập hai năm qua loa lên đến mức 34,75 điểm.

Bình luận:

Bạn suy nghĩ gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi comment.

Gửi comment

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì