dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

Trong giờ Việt không tồn tại định nghĩa về thời điểm hiện tại hoàn thiện. Vì thế khi tham gia học những thì vô giờ Anh, đấy là thì khiến cho nhiều người học tập cảm nhận thấy hồi hộp nhất. Hãy nằm trong ELSA Speak tìm hiểu hiểu kỹ rộng lớn về cấu hình, cách sử dụng và tín hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (Present perfect tense) nhé. 

Bạn đang xem: dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

Định nghĩa thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là gì?

Hầu không còn chúng ta và được thích nghi với thì thời điểm hiện tại hoàn thiện ở lớp 6 hoặc lớp 7. Vậy thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là gì? Present perfect tense được dùng nhằm thao diễn mô tả hành vi xẩy ra vô vượt lên trước khứ, tuy nhiên còn tiếp nối cho tới thời điểm hiện tại, với tác động và hiệu quả cho tới thời điểm hiện tại.

Kiểm tra trừng trị âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

Ví dụ: I have never been there. (Tôi chưa tới tê liệt lúc nào cả.)

Cấu trúc/Công thức thì thời điểm hiện tại hoàn thiện vô giờ Anh 

Cấu trúc của thì này bao hàm nhì bộ phận đó là trợ động kể từ “have/has” và động kể từ ở dạng V3 hoặc past particle verb.

Nếu là thứ bực nhất và thứ bực nhì, tất cả chúng ta sử dụng “have”, thứ bực 3 số không nhiều tiếp tục chuồn nằm trong “has”. Còn động kể từ dạng V3 được kết cấu kể từ động kể từ nguyên vẹn thể bằng phương pháp tăng đuôi –ed. Nhưng cũng đều có nhiều động kể từ ko tuân theo đòi lý lẽ tạo hình này. Để ghi lưu giữ bảng những động kể từ bất quy tắc, tất cả chúng ta chỉ rất có thể tự động bản thân học tập nằm trong. 

Thì thời điểm hiện tại trả thành

1. Câu khẳng định

S+have/has+V3

Ví dụ:

We have come back from Saigon. (Chúng tôi một vừa hai phải về bên kể từ Saigon.)

She has sent letters to tát her friends. (Cô ấy một vừa hai phải gửi lá thư cho tới chúng ta của cô ý ấy.)

2. Câu phủ định

Chỉ cần thiết tăng “not” vào sau cùng trợ động kể từ “have/has”. 

S+have/has not + V3

Ví dụ: 

They have not/haven’t visited him. (Họ dường như không cho tới thăm hỏi anh tao.)

He has not/ hasn’t eaten what she cooked. (Anh tao vẫn ko ăn số nhưng mà cô ấy tiếp tục nấu nướng.)

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là gì | ELSA Speak

3. Câu nghi hoặc vấn

 • Nếu là thắc mắc với kể từ nhằm căn vặn, chỉ việc hòn đảo địa điểm của trợ động kể từ “have” lên trước căn nhà ngữ và sau kể từ nhằm căn vặn. 

Từ nhằm căn vặn +have/has+ S +V3?

Ví dụ:

Where have you been since January? (Bạn tiếp tục ở đâu từ thời điểm tháng Một vậy?)

Why has she studied so sánh hard? (Vì sao cô ấy chịu thương chịu khó học tập vậy?)

 • Nếu là thắc mắc Yes/No, chỉ đơn giản và giản dị là fake trợ động kể từ “have” lên đầu câu. 

Have/has + S+V3?

Yes, S + have/has

No, S + have not/ has not.

Ví dụ: Have you eaten lunch? Yes, I have. (Bạn ăn trưa chưa? Rồi, tôi vừa miệng rồi.)

Has she met him? No, she has not. (Cô ấy tiếp tục bắt gặp anh tao chưa? Chưa, cô ấy vẫn ko bắt gặp.)

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại trả thành 

Mỗi thì vô giờ Anh đều sở hữu tín hiệu phân biệt không giống nhau. Với thì present peferct, vô câu thông thường với sự xuất hiện nay của những kể từ, cụm kể từ như:

 • Just = Recently = Lately (gần trên đây, một vừa hai phải mới)
 • Already (rồi)
 • Since (từ khi)
 • before (trước đây)
 • never (chưa bao giờ)
 • ever (từng)
 • yet (chưa)
 • So far = Until now = Up to tát now = Up to tát the present (cho cho tới bây giờ)
 • For+khoảng thời gian: for 4 years, for a long time, for a month…
 • Since+ mốc thời hạn cụ thể: since 2021, since January…
 • The first/ second… time: phen trước tiên, phen loại hai…

Ví dụ:

I have not met him since 2019. (Tôi ko bắt gặp anh tao kể từ 2019.)

I have not met him for a long time (Tôi ko bắt gặp anh tao kể từ lâu rồi.)

I have never been to tát Thailand. (Tôi ko khi nào ở Thái Lan.)

Học giờ anh 1 kèm cặp 1 với ELSA SPEAK

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành 

1. Cách dùng thì thời điểm hiện tại trả thành

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện dùng để làm thực hiện gì? Thì này được dùng trong những tình huống sau đây:

 • Diễn mô tả hành vi và được chính thức kể từ vượt lên trước khứ vẫn kéo dãn cho đến thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

We have worked at this company since 2011. (Chúng tôi tiếp tục thao tác làm việc cho doanh nghiệp này kể từ 2011).

=> Vào năm 2011 (quá khứ) chúng ta tiếp tục chính thức hành vi “làm việc” bên trên doanh nghiệp lớn này, và cho đến thời gian thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang khiến ở doanh nghiệp lớn tê liệt.)

 • Diễn mô tả hành vi được chính thức vô vượt lên trước khứ, ko nhắc thời gian rõ ràng, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sản phẩm của hành vi với vẫn đang còn mức độ tác động.

Ví dụ:

She has broken up with her boyfriend (so she is very sad now.)

=> Cô ấy một vừa hai phải chia ly với chúng ta trai, sản phẩm là ở thời gian thời điểm hiện tại cô ấy đang được rất rất buồn.

 • Diễn mô tả hành vi xẩy ra rất nhiều lần kể từ vô vượt lên trước khứ và kéo dãn cho tới hiện nay tại

Ví dụ:

We have visited them many times. (Chúng tôi ghé thăm hỏi chúng ta rất nhiều lần.)

=> Trong vượt lên trước khứ và ở thời điểm hiện tại Shop chúng tôi tiếp tục rất nhiều lần (tính tái diễn của hành động) cho tới thăm hỏi chúng ta.

Xem thêm: truyền thống quân đội nhân dân việt nam

 • Diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra vô một khoảng chừng thời hạn tuy nhiên cho tới thời gian thời điểm hiện tại vẫn ko kết thúc đẩy. 

Ví dụ: We have not met her this month. (Chúng tôi ko bắt gặp cô ấy cả mon ni.)

=> Khoảng thời hạn vô câu này là “this month” và nó vẫn chưa kết thúc đẩy. Thời điểm thưa vẫn nằm trong mon này, ko lịch sự mon mới nhất. 

2. Cách dùng/vị trí của trạng kể từ vô thì thời điểm hiện tại trả thành

 • Trạng từ already, never, ever, just tiếp tục đứng sau “have/ has” và đứng trước động kể từ vượt lên trước khứ phân kể từ II..

Tuy nhiên, already cũng rất có thể đứng cuối vô câu.

Ví dụ: I have just come back trang chính – Có nghĩa là “Tôi một vừa hai phải mới nhất về nhà rồi”

Ngoài đi ra, trạng kể từ Yet cũng rất được đứng cuối câu, dùng vô câu phủ quyết định và nghi hoặc vấn.

Ví dụ: She hasn’t told bu about you yet – Có nghĩa là “Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn

 • Những trạng kể từ như so far, recently, lately, up to tát present, up to tát this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian thì rất có thể hàng đầu hoặc là cuối câu.

Ví dụ: Bạn rất có thể viết lách là “I have seen this film recently” hoặc ” Recently, I have seen this film

Câu bên trên đều Có nghĩa là “tôi tiếp tục coi bộ phim truyện tê liệt thời gian gần đây rồi”.

>>> Xem thêm: Trạng kể từ chỉ gia tốc (Frenquency) vô giờ Anh

>>> Xem thêm: Câu đối chiếu vô giờ Anh

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp nối | ELSA Speak

Cách phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện  

1. Phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp nối

Xét về những nhân tố cơ bạn dạng, thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp nối khá tương đương với thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Tuy nhiên, thì thời điểm hiện tại hoàn thiện nhấn mạnh vấn đề cho tới sản phẩm của hành vi còn thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp nối lại quan hoài cho tới thời hạn xẩy ra hành vi tê liệt.

Cụ thể, cấu hình của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp nối là:

 • Câu ở thể khẳng định: S + has/have + been + Ving
 • Câu ở thể phủ định: S + has/have + not + been + Ving
 • Câu ở thể nghi hoặc vấn: Has/Have + S + been + Ving?

Đặc biệt, những tín hiệu (trạng từ) nhằm phân biệt thì này là all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon.

2. Phân biệt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và vượt lên trước khứ đơn

Nhiều người học tập cảm nhận thấy trở ngại nhằm xác lập hành vi nằm trong thời điểm hiện tại hoàn thiện và vượt lên trước khứ đơn. Vậy nhì thì này còn có gì không giống nhau? 

 • Với thời điểm hiện tại hoàn thiện, vấn đề ra mắt vô vượt lên trước khứ và hoàn thiện vô 1 thời điểm vượt lên trước khứ tuy nhiên ko xác định

Ví dụ:

We have met them at coffee cửa hàng. (Chúng tôi một vừa hai phải bắt gặp chúng ta ở quán cafe.)

=> Hành động chạm chán tiếp tục ra mắt ở thời gian vượt lên trước khứ, và đã và đang kết thúc đẩy tuy nhiên vô thời gian nào là đúng đắn ko được nhắc cho tới.

 • Với vượt lên trước khứ đơn, vấn đề ra mắt và kết thúc đẩy bên trên 1 thời điểm xác lập vô vượt lên trước khứ

Ví dụ:

We met them at coffee cửa hàng last night.(Chúng tôi tiếp tục bắt gặp chúng ta ở quán cafe tối qua chuyện.)

=> Hành động chạm chán tiếp tục ra mắt và kết thúc đẩy ở 1 thời điểm vượt lên trước khứ xác lập là “ngày ngày qua.”

 • Với thì thời điểm hiện tại hoàn thiện, mặc dù hành vi tiếp tục ra mắt tuy nhiên sản phẩm vẫn còn đấy hiệu quả cho tới thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

I have eaten 2 cakes this morning. (Sáng ni tôi ăn nhì dòng sản phẩm bánh)

=> Thời điểm thưa vẫn nằm trong buổi sáng sớm và người thưa vẫn rất có thể kế tiếp ăn tăng.

 • Với vượt lên trước khứ đơn, hành vi tiếp tục xẩy ra và kết thúc đẩy ở vượt lên trước khứ, ko tương quan cho tới thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

I ate 2 cakes this morning. (Sáng ni tôi tiếp tục ăn nhì dòng sản phẩm bánh).

=> Thời điểm thưa không thể là buổi sáng sớm nữa, và người thưa ko ăn tăng dòng sản phẩm bánh nào là ngoài nhì dòng sản phẩm tiếp tục ăn.

 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện thông thường với những trừ “yet, never, already, ever, for, since, before…”.

Ví dụ:

I have lived here since 2019.

 • Quá khứ đơn thông thường với sự xuất hiện nay của những kể từ “yesterday, last+thời gian lận, ago, in+past time…)

Ví dụ:

I lived here in 2019.

>>> Xem thêm: Thì thời điểm hiện tại tiếp nối vô giờ Anh

>>> Xem thêm: Mệnh đề trạng ngữ vô giờ Anh

>>> Xem thêm: Thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple)

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện dùng để làm làm những gì | ELSA Speak

Những câu ví dụ về thì thời điểm hiện tại trả thành

 1. I have seen that movie twenty times – Tôi tiếp tục coi bộ phim truyện tê liệt trăng tròn phen rồi
 2. I think I have met him once before – Tôi nghĩ về tôi đã bắt gặp anh ấy trước đó
 3. There have been many earthquakes in California – Đã có không ít trận động khu đất xẩy ra ở California
 4. People have traveled to the Moon – Con người tiếp tục du hành lên phía trên mặt trăng
 5. People have not traveled to Mars – Con người ko du hành lên sao hỏa
 6. Have you read the book yet? – Quý Khách tiếp tục phát âm cuốn sách này trước tê liệt chưa?
 7. Nobody has ever climbed that mountain – Không một ai từng trèo lên ngọn núi kia
 8. I have been to France three times – Tôi từng cho tới Pháp 3 lần
 9. I think I have seen that movie before – Tôi nghĩ về bản thân ko coi bộ phim truyện này trước đó
 10. He has never traveled by train – Anh ấy ko khi nào chuồn tàu hỏa

Bài luyện dùng thì thời điểm hiện tại trả thành

Chia dạng trúng của động kể từ cho tới vô ngoặc

 1. We ….(be) in Thailand many times.
 2. It is the second time I…(travel) Ho Chi Minh thành phố.
 3. ….(order) you pizza at this restaurant?
 4. Until now, we…(wait) for her. 
 5. Why bởi you come back home? You…(live) that thành phố for a long time. 
 6. We…(learn) English for two months. But we…(know) how to tát speak with an accurate accent. 
 7. You know, she….(meet) the boy whose name is Jack.
 8. We don’t want to tát move. We…(work) at your company since 2011.

Bạn tiếp tục nắm rõ rộng lớn về thì thời điểm hiện tại hoàn thiện của giờ Anh chưa ạ? Quý Khách rất có thể rèn luyện nhiều hơn thế nữa nữa, các bạn hãy chuyển vận và hưởng thụ với phần mềm luyện thưa giờ Anh ELSA Speak. Những bài bác luyện nhưng mà ELSA Speak thể hiện chắc chắn rằng tiếp tục giúp đỡ bạn không thể hồi hộp khi dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện.

ELSA Speak là phần mềm học tập giờ Anh tiên phong hàng đầu lúc bấy giờ. Nhờ technology A.I. tân giờ, khối hệ thống rất có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trừng trị âm tức thì ngay tắp lự. Quý Khách sẽ tiến hành chỉ dẫn cụ thể cơ hội nhấn âm, nhả tương đối, bịa đặt lưỡi sao cho tới chuẩn chỉnh nhất.

Học giờ Anh nằm trong ELSA Speak

Thông qua chuyện 5.000+ bài học kinh nghiệm, 290+ chủ thể, các bạn sẽ nâng lên kĩ năng giờ Anh một cơ hội trọn vẹn, kể từ trừng trị âm, nghe, lốt nhấn, đối thoại, intonation,… Hệ thống tiếp tục giúp đỡ bạn kiến thiết quãng thời gian học tập cá thể hóa, dựa vào sản phẩm của bài bác đánh giá năng lượng nguồn vào.

Chỉ cần thiết 10 phút luyệ luyện nằm trong ELSA Speak thường ngày, trình độ chuyên môn giờ Anh của các bạn sẽ được nâng cao lên tới mức 40%. Vậy thì còn do dự gì nhưng mà ko ĐK ELSA Pro nhằm hưởng thụ tức thì hôm nay!

1. Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là gì?


Present perfect thao diễn mô tả hành vi, vấn đề tiếp tục chính thức vô vượt lên trước khứ, kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại và tương lai

2. Dấu hiệu phân biệt Present perfect là?


Với thì present peferct, vô câu thông thường với sự xuất hiện nay của những kể từ, cụm kể từ như: Just = Recently = Lately (gần trên đây, một vừa hai phải mới), Already (rồi), Since (từ khi), before (trước đây), never (chưa bao giờ), ever (từng), yet (chưa)…

Xem thêm: hà nội đà nẵng bao nhiêu km