dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là nhị nhập số 6 thì giờ Anh cơ phiên bản nhưng mà người học tập giờ Anh rất cần phải bắt chắc hẳn. Hai thì này còn có chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng và cấu tạo không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống đặc biệt quan trọng tạo nên lầm lẫn đằm thắm cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm lần đi ra điểm giống như và không giống nhau đằm thắm bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được chính ở hiện nay tại 
 • Thói thân quen mặt hàng ngày
 • Tên, tuổi tác, công việc và nghề nghiệp, nguồn gốc của những người, sự vật, hiện nay tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin yêu ở hiện nay tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc nói
 •  
 • Một hành vi, vấn đề đang được xẩy ra xung xung quanh thời khắc nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay gần, một plan đang được lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp lên đường tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Ex: Alex is Marie’s husband

Alex là ông xã của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel mến ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là một trong bác bỏ sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi nốc một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được gọi một cuốn sách đặc biệt cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa đặc biệt to tướng. 

Ex: I am flying to tướng Thủ đô New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Thì lúc này đơn trình diễn miêu tả một chân lý, một thực sự rõ ràng, một thói thân quen ở lúc này, nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh tảo Mặt Trời”.

undefined

Click Download ngayexternal icon

2. So sánh cấu tạo thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ to tướng be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cấu trúc của thì lúc này đơn được tạo thành 3 thể xác định, phủ lăm le và nghi kị vấn

3. Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn miêu tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → quý khách thông thường xuyên thì thầm riêng rẽ nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ đem tính kiến nghị, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

Thí sinh tránh việc bỏ lỡ những tín hiệu xác lập thì lúc này đơn, thì lúc này tiếp diễn

4. Cách phân tách động kể từ thì lúc này đơn và lúc này tiếp nối
Chủ ngữThì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

Thì lúc này đơn và tiếp nối đem cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân tách động kể từ thứ bậc 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn 

Trong câu xác định, nếu như công ty ngữ của thì lúc này đơn ở thứ bậc 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm điểm được, tớ cần thiết thêm thắt đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết đốc vì thế “o, x, sh, ch, sh, ss” thêm thắt đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết đốc vì thế “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và thêm thắt đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ sót lại thêm thắt thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường thích hợp bất quy tắc: Ngoài những kể từ đem quy tắc kể bên trên, mang trong mình một động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành gửi trở nên HAS. 

>>> Xem tức thì nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es nhập thì lúc này đơn

4.2. Quy tắc phân tách động kể từ thì lúc này tiếp diễn 

Nếu như thì lúc này đơn đem quy tắc thêm thắt e/es sau động kể từ thì thì lúc này tiếp nối đem quy tắc thêm thắt -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết đốc vì thế “e”, chúng ta vứt “e” và thêm thắt -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là một âm tiết, kết đốc vì thế “nguyên âm + phụ âm”, chúng ta gấp rất nhiều lần phụ âm và thêm thắt - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, lập cập - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có không ít âm tiết, kết đốc vì thế phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ có được nhị ngôi trường hợp

 • Xem thêm: Tại sao nên sở hữu một đôi giày Converse chính hãng?

  Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, thêm thắt -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp rất nhiều lần phụ âm cuối, thêm thắt -ing. Ví dụ: Submit - submitting

(5) Đối với động kể từ kết đốc vì thế đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và thêm thắt “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập luyện phân biệt thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) to tướng school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) to tướng take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...ví loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh rớt one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take bủ to tướng the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đó là tổ hợp kỹ năng và kiến thức về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết đang được khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh và sẵn sàng chất lượng cho những kỳ thi đua tới đây.

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì