dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục là gì? Cách sử dụng thì động kể từ này như vậy nào? Làm thế này nhằm phân biệt thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục với thì thời điểm hiện tại trả thành? Tất cả sẽ tiến hành trả lời vô nội dung bài viết sau đây của Athena

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chào mừng chúng ta tiếp tục con quay quay về với đề chính ngữ pháp sâu sát về thì động kể từ giờ Anh của Athena. Trong những nội dung bài viết trước tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau đi kiếm hiểu công thức, cách sử dụng và tín hiệu nhận thấy của những thì thời điểm hiện tại đơn, thời điểm hiện tại tiếp tục và thời điểm hiện tại triển khai xong. Hôm ni tất cả chúng ta nối tiếp cùng với nhau đoạt được 1 thì động kể từ không giống, này là thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục. Thì động kể từ này tiếp tục khó khăn rộng lớn 3 thì động từ xưa tiếp tục học tập tuy nhiên chúng ta cũng chớ vượt lên lo ngại nhé vì thế Athena tiếp tục với bí mật gom chúng ta ghi lưu giữ được thì động kể từ này thời gian nhanh và dễ nắm bắt nhất. Chúng tao cùng với nhau lời giải thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục tức thì tại đây nhé.

1.Định nghĩa thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục (Present perfect continuous)

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn là thì động kể từ dùng để làm biểu diễn miêu tả vụ việc tiếp tục chính thức vô vượt lên khứ, vẫn còn đó nối tiếp ở thời điểm hiện tại và rất có thể tiếp tục ở sau này. Thì động kể từ này thông thường được dùng nhằm trình bày về việc việc tiếp tục kết cổ động tuy nhiên thành quả vẫn còn đó tác động cho tới thời điểm hiện tại. 

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

2.Cấu trúc thì hiện tại taị triển khai xong tiếp diễn

Dưới đấy là cấu tạo rất đầy đủ của thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

 2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

 • he/she/it + has+ been+v-ing
 • I/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

 • I have been studying Music for 3 years. – Tôi tiếp tục học tập music được 3 năm.
 • We have been waiting here for 3 hours! – Chúng tôi tiếp tục ngóng ở phía trên tía giờ đồng hồ đeo tay.
 • They have been standing in the rain for one hour. – Họ tiếp tục đứng bên dưới mưa khoảng chừng 1 giờ đồng hồ
 • She has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy tiếp tục coi rất nhiều TV.
 • He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy tiếp tục thao tác ở doanh nghiệp được 5 năm
 • It has been raining since last morning – Trời tiếp tục mưa Tính từ lúc sáng sủa qua

2.2. Thể phủ định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

 • He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy đang không học tập giờ ANh từ thời điểm năm ngoái
 • I haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi tiếp tục  không gặp gỡ Jim trong cả 2 mon.

2.3.Công thức thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục ở  thể nghi ngại vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

 Trả lời:      

 • Yes, I/ we/ you/ they + have     
 • Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

 • No, I/ we/ you/ they + haven’t
 • No, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

 • Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy tiếp tục ngóng ở phía trên 3 tiếng?)
 • Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack đã từng bài xích tập dượt về ko nhà?)
 • Have you been using my mobile phone again? Yes, I have (Bạn vừa phải lại sử dụng điện thoại cảm ứng của tôi đấy à?)

3.Cách dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục dùng khi nào? Cùng xem thêm cách sử dụng thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục và ví dụ ví dụ sau đây nhé!

 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục dùng để làm biểu diễn miêu tả hành vi chính thức ở vượt lên khứ , ra mắt liên tiếp và kéo dãn ở thời điểm hiện tại, nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề tính liên tục của hành vi và thông thường vấn đáp mang lại thắc mắc How long ( được bao lâu rồi), since và for

 Ví dụ: 

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy tiếp tục đợi khoảng chừng 2 giờ đồng hồ đeo tay.

-They have been swimming since last December. – Họ đã từng đi tập bơi từ thời điểm tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi tiếp tục gõ phiên bản thảo kể từ 8 giờ sáng

 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục dùng để làm nói đến hành vi tiếp tục kết cổ động vô vượt lên khứ tuy vậy thành quả vẫn trông thấy được

 Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, so sánh he is very tired now

(Anh ấy tiếp tục thao tác 12 giờ đồng hồ đeo tay nên lúc này anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị thải hồi cũng chính vì chúng ta tiếp tục vi phạm nhiều lỗi)

4.Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Dưới đấy là những tín hiệu nhận thấy của thì thời điểm hiện tại tiếp tục triển khai xong và ví dụ minh họa nhằm chúng ta đơn giản theo dõi dõi.

Trạng từ

Vị trí cụm từ

Ví dụ

for the whole + N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day.
(Họ tiếp tục hát một ngày dài rồi)

-I have been working  for the whole night

(Tôi tiếp tục thao tác tiếp tục bữa tối ni rồi.)

-for + khoảng chừng thời hạn (for months, for years: vô khoảng
-since + mốc thời gian: kể từ khi
(since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm
(Cô ấy rời khỏi ngoài kể từ 7 giờ tối.)

My father has been watching TV  for 2 hours
(Bố tôi tiếp tục coi TV được 2 giờ rồi.)

All + thời gian
(all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

 morning
(Cô ấy thủ thỉ với chúng ta cả buổi sớm.)

5.Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại trả thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong biểu diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra đoạn rồi (tức hành vi hoàn toàn vẹn).

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục biểu diễn miêu tả hành vi vẫn còn đó đang được nối tiếp xẩy ra (tức hành vi ko hoàn toàn vẹn).
Ví dụ:

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong nhấn mạnh vào kết quả của hành động (diễn miêu tả ai đó đã thực hiện gì? được bao nhiêu? Hay  được mấy lần tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại (trả điều mang lại câu hỏi  How many?/ How much)

Ví dụ: I have visited Sai Gon 4 times

( Tôi đã từng đi thăm hỏi Sài gòn 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vào tính liên tục của hành vi (diễn tả ai này đã làm những gì ? được bao lâu tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại (trả điều mang lại thắc mắc How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi tiếp tục thao tác cả ngày)

Dấu hiệu nhận biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh

6.Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Bài 1: Chọn đáp án đúng

 1. He ………………….. motorbikes for 2 years
  A. has been riding        B. has ridden        C. has been ridden        D. have been riding
  2. My sister _____ for you since yesterday.
  A. has been looked        B. has been looking        C. have been looking        D. looked
  3. Why are your hands so sánh dirty? I…………………my bike
  A. repaired        B. have been repaired        C. has been repaired        D. have been repairing
  4. We……………around Scotland for 8 years
  A. travelled        B. have travelled        C. have been travelling        D. has been travelling
  5. Sandy……………….dinner 4 times this week
  A. has cooked        B. has been cooking        C. have been cooking        D. cooked
 2. I ……………… lớn learn English for years but I have not succeeded yet.
  A. have been trying         B. have tried        C. tried        D. A & B
  7. I ……………… lớn Thành Phố New York three times this year.
  A. have been being        B. have been        C. was        D. has been
  8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy.
  A. have written        B. have been writing        C. has written        D. has been writing
  9. I love this film. I………………it four or five times already.
  A. have been seeing        B. have seen        C. has seen        D. had seen
  10. How long you ………………English? For 5 years
  A. have you studied        B. have been studying        C. studied        D. vì thế you study

Bài 2: Chọn đáp án chính A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day and now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day and now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going lớn watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going lớn watch TV.

4.

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning and she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning and she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ rệt cơ hội dùng và cấu tạo của thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục là chúng ta tiếp tục cầm vững chắc 1 chủ thể ngữ pháp cơ phiên bản của giờ Anh rồi ê. quý khách hàng hãy nỗ lực ghi lưu giữ cơ hội dùng từng thì động kể từ bằng phương pháp thực hiện nhiều bài xích tập dượt tương quan nhé. Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: chu vi và diện tích hình vuông

>>Xem thêm

1.Thì thời điểm hiện tại trả thành

2.Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn