dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn là nhì nhập số 6 thì giờ Anh cơ bạn dạng tuy nhiên người học tập giờ Anh rất cần được cầm Chắn chắn. Hai thì này còn có chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng và cấu hình không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống đặc trưng khiến cho lầm lẫn đằm thắm cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm mò mẫm đi ra điểm như thể và không giống nhau đằm thắm bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được trúng ở hiện tại tại 
 • Thói thân quen mặt hàng ngày
 • Tên, tuổi hạc, nghề nghiệp và công việc, nguồn gốc của những người, sự vật, hiện tại tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin cẩn ở hiện tại tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc nói
 •  
 • Một hành vi, vụ việc đang được xẩy ra xung xung quanh thời khắc nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay sát, một plan vẫn lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp lên đường tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn

Ex: Alex is Marie’s husband

Alex là ông chồng của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel quí ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là một trong những bác bỏ sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi tu một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được hiểu một cuốn sách đặc biệt cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa đặc biệt to tướng. 

Ex: I am flying to tướng Thủ đô New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Thì thời điểm hiện tại đơn trình diễn miêu tả một chân lý, một thực sự phân minh, một thói thân quen ở thời điểm hiện tại, điển hình nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh xoay Mặt Trời”.

undefined

Click Download ngayexternal icon

2. So sánh cấu hình thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn
Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ to tướng be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cấu trúc của thì thời điểm hiện tại đơn được phân thành 3 thể xác minh, phủ toan và nghi vấn vấn

3. Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn
Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn miêu tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → Quý Khách thông thường xuyên thủ thỉ riêng rẽ nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ đem tính ý kiến đề nghị, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

Thí sinh tránh việc bỏ lỡ những tín hiệu xác lập thì thời điểm hiện tại đơn, thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

4. Cách phân chia động kể từ thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp tục
Chủ ngữThì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp tục đem cơ hội phân chia động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân chia động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì thời điểm hiện tại đơn 

Trong câu xác minh, nếu như ngôi nhà ngữ của thì thời điểm hiện tại đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm điểm được, tao cần thiết tăng đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết đốc bởi vì “o, x, sh, ch, sh, ss” tăng đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết đốc bởi vì “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở thành “i” và tăng đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ sót lại tăng thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường phù hợp bất quy tắc: Ngoài những kể từ đem quy tắc kể bên trên, mang trong mình 1 động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành gửi trở thành HAS. 

>>> Xem tức thì nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội tăng s/es nhập thì thời điểm hiện tại đơn

4.2. Quy tắc phân chia động kể từ thì thời điểm hiện tại tiếp diễn 

Nếu như thì thời điểm hiện tại đơn đem quy tắc tăng e/es sau động kể từ thì thì thời điểm hiện tại tiếp tục đem quy tắc tăng -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết đốc bởi vì “e”, các bạn vứt “e” và tăng -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là 1 âm tiết, kết đốc bởi vì “nguyên âm + phụ âm”, các bạn gấp rất nhiều lần phụ âm và tăng - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, run rẩy - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có khá nhiều âm tiết, kết đốc bởi vì phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ có được nhì ngôi trường hợp

 • Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng

  Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, tăng -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp rất nhiều lần phụ âm cuối, tăng -ing. Ví dụ: Submit - submitting

(5) Đối với động kể từ kết đốc bởi vì đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở thành “y” và tăng “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài luyện phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) to tướng school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) to tướng take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...sánh loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh xao one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take u to tướng the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì thời điểm hiện tại đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đó là tổ hợp kỹ năng và kiến thức về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết vẫn giúp đỡ bạn làm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh và sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những kỳ đua tới đây.

Xem thêm: tác động của qui luật giá trị