đại học tôn đức thắng học phí

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

Bạn đang xem: đại học tôn đức thắng học phí

1.1. Học phí trung bình:

Nhóm ngành

Tên ngành

Học phí trung bình

Nhóm ngành 1

Thiết tiếp hình họa, Thiết tiếp công nghiệp, Thiết tiếp thiết kế bên trong, Thiết tiếp thời trang

24.000.000 đồng/năm

Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập PC, Mạng PC và truyền thông dữ liệu

Kỹ thuật chất hóa học, Công nghệ sinh học

Kiến trúc, Kỹ thuật thiết kế, Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng giao thông vận tải, Quy hoạch vùng và Đô thị

Công nghệ chuyên môn môi trường thiên nhiên, Khoa học tập môi trường thiên nhiên, Báo hộ lao động

Nhóm ngành 2

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc)

20.500.000 đồng/năm

Kế toán

Xã hội học tập, Công tác xã hội, nước ta học tập công nhân Du lịch và lữ khách, nước ta học tập công nhân Du lịch và quản lý và vận hành du lịch

Toán phần mềm, Thống kê

Quản lý thể thao thể thao

QTKD công nhân Quản trị Nhà sản phẩm - hotel, QTKD CN Quản trị nguồn lực lượng lao động, Kinh doanh quốc tế, Marketing

Quan hệ lao động

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Luật

Ngành khác

Dược

46.000.000 đồng/năm

Học phí ngành Golf bám theo quãng thời gian huấn luyện và đào tạo như sau:

Đơn vị: đồng

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Năm 1

          15.957.150

          22.650.100

         3.080.000

Năm 2

          32.066.100

          32.135.400

         3.813.700

Năm 3

          32.476.400

          25.752.100

         5.280.000

Năm 4

          26.345.000

          16.409.800

 

- Mức tiền học phí tạm thu của SV nhập học tập (năm 2021) như sau:

+ Nhóm ngành 1 tạm thời thu: 12.000.000 đồng.
+ Nhóm ngành 2 tạm thời thu: 10.500.000 đồng.
+ Ngành Dược tạm thời thu: 23.000.000 đồng.
+ Ngành Golf tạm thời thu: 16.000.000 đồng.

- Dựa bên trên đơn giá bán tiền học phí bám theo môn học tập và tổng số môn học tập của SV nhập học tập kỳ một năm học tập 2021-2022, Nhà Trường tiếp tục kết gửi phần chênh chênh chếch tiền học phí (thừa hoặc thiếu) lịch sự học tập kỳ tiếp theo sau của năm học tập 2021-2022.

1.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp tiền học phí bám theo từng học tập kỳ, nhờ vào thành phẩm ĐK plan học hành, ĐK môn học tập của SV.

- Sinh viên với nhiệm vụ tiến hành đích quy tấp tểnh bám theo “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu tiền học phí nhập học: bám theo thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự loài kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai tiền học phí bám theo thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

1.3. Các môn kĩ năng Tiếng Anh, Tin học:

Học phí Tiếng Anh bám theo lịch trình huấn luyện và đào tạo (trừ giờ Anh dự bị) và môn hạ tầng Tin học tập tiếp tục tính nhập tiền học phí trung bình cộng đồng bám theo khuông lịch trình huấn luyện và đào tạo.

a. Về Tiếng Anh:

- Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá chuyên môn giờ Anh đầu khóa bám theo đề thi đua 4 kĩ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá bám theo đề Cambridge English Placement Test).

- Trường thích hợp đạt chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever bám theo quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình huấn luyện và đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang đến học tập phần được miễn.

- Trường thích hợp ko đạt Lever Tiếng Anh 1, SV nên học tập bổ sung cập nhật những học tập phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng biệt tiền học phí mang đến học tập phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khuông lịch trình bới tạo).

b. Về Tin học:

Sinh viên tiếp tục với Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang đến học tập phần Thương hiệu Tin học tập ứng.

2. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

2.1. Học phí:

- Học phí lịch trình Chất lượng cao khóa tuyển chọn sinh vào năm 2021 được xác lập bám theo quãng thời gian huấn luyện và đào tạo nhập 4 năm học tập coi phụ lục 2.1; so với những ngành huấn luyện và đào tạo cấp cho vì thế kỹ sư, tiền học phí của năm loại 5 (học kỳ loại 9) sẽ tiến hành update và thông tin sau khoản thời gian Sở GD&ĐT phát hành quy tấp tểnh về chuẩn chỉnh lịch trình huấn luyện và đào tạo so với những chuyên môn của dạy dỗ đại học; nút tiền học phí này sẽ không bao hàm tiền học phí Kỹ năng Tiếng Anh.

- Mức tiền học phí tạm thu (chưa tính tiền học phí Tiếng Anh) khi SV nhập học tập năm 2021 như sau:

+ Ngành: Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, Luật, nước ta học tập – công nhân Du lịch và Quản lý du lịch: 18.200.000 đồng.

+ Ngành: Công nghệ sinh học tập, Kỹ thuật thiết kế, Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập môi trường thiên nhiên, Khoa học tập PC, Thiết tiếp vật họa: 18.700.000 đồng.

+ Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 22.000.000 đồng.

+ Mức tạm thời thu tiền học phí Tiếng Anh (2 cấp cho độ/học kỳ): 7.000.000 đồng (không tạm thời thu tiền học phí giờ Anh so với ngành ngữ điệu Anh). Học phí cụ thể được thể hiện nay nhập Bảng 1.

2.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp tiền học phí bám theo từng học tập kỳ, theo như đúng quãng thời gian huấn luyện và đào tạo và được công phụ thân bên trên phụ lục 2.1.

- Sinh viên với nhiệm vụ tiến hành đích quy tấp tểnh bám theo “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu tiền học phí nhập học: bám theo thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự loài kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai tiền học phí bám theo thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

2.3. Các môn kĩ năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá chuyên môn giờ Anh đầu khóa bám theo đề thi đua 4 kĩ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá bám theo đề Cambridge English Placement Test).

- Trường thích hợp đạt chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever bám theo quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình huấn luyện và đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang đến học tập phần được miễn.

- Trường thích hợp ko đạt những Lever bám theo quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình huấn luyện và đào tạo, SV nên học tập bổ sung cập nhật những học tập phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng biệt tiền học phí mang đến học tập phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khuông lịch trình bới tạo).

- Học phí những học tập phần lịch trình giờ Anh Inspire English:

Bảng 1 Học phí bám theo Chương trình giờ Anh Inspire English

Đơn vị: đồng

Xem thêm: 1 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông

STT

Trình độ

Môn học

Số tiền

A. Các học tập phần Tiếng anh dự bị

1

A1

English Foundation 1 (75 tiết)

3.500.000

2

English Foundation 2 (75 tiết)

3.500.000

3

A1

English Foundation 3 (75 tiết)

3.500.000

B. Các học tập phần bám theo khuông lịch trình bới tạo

1

A1

English 1 (75 tiết)

3.500.000

2

B1

English 2 (75 tiết)

3.500.000

3

English 3 (75 tiết)

3.500.000

4

B1+

English 4 (75 tiết)

3.500.000

5

English 5 (75 tiết)

3.500.000

6

B2

English 6 (75 tiết)

3.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên tiếp tục với Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang đến học tập phần Thương hiệu Tin học tập ứng.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

3.1. Học phí:

- Học phí lịch trình ĐH vì thế giờ Anh khóa tuyển chọn sinh vào năm 2021 được xác lập bám theo quãng thời gian huấn luyện và đào tạo nhập 4 năm học tập coi phụ lục 3.1, so với những ngành huấn luyện và đào tạo cấp cho vì thế kỹ sư, tiền học phí của năm loại 5 (học kỳ loại 9) sẽ tiến hành update và thông tin sau khoản thời gian Sở GD&ĐT phát hành quy tấp tểnh về chuẩn chỉnh lịch trình huấn luyện và đào tạo so với những chuyên môn của dạy dỗ đại học; nút tiền học phí này sẽ không bao hàm tiền học phí Kỹ năng Tiếng Anh.

- Đối với SV trúng tuyển chọn nhập lịch trình ĐH vì thế giờ Anh tuy nhiên ko đạt chuẩn chỉnh nguồn vào giờ Anh (IELTS 5.0 hoặc tương tự, hoặc với thành phẩm kì thi đua reviews năng lượng giờ Anh đầu khóa ko đạt đầu vào), SV nên học tập lịch trình giờ Anh dự bị triệu tập cho tới khi đạt chuyên môn tương tự giờ Anh chuẩn chỉnh nguồn vào của lịch trình. Học phí của lịch trình dự bị giờ Anh khoảng tầm 13.500.000 đồng/học kỳ.

- Mức tiền học phí tạm thu (chưa tính tiền học phí Tiếng Anh) khi SV nhập học tập năm 2021 như sau:

+ Ngành Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, nước ta học tập (du lịch và quản lý và vận hành du lịch: 27.500.000 đồng.
+ Ngành Công nghệ sinh học tập, Kỹ thuật thiết kế, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập máy tính: 28.700.000 đồng.
+ Ngành Marketing, Quản trị marketing (Nhà sản phẩm - Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 29.000.000 đồng.
+ Mức tạm thời thu tiền học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thời thu tiền học phí giờ Anh so với ngành ngữ điệu Anh)

3.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp tiền học phí bám theo từng học tập kỳ, theo như đúng quãng thời gian huấn luyện và đào tạo và được công phụ thân bên trên phụ lục 3.1.

- Sinh viên với nhiệm vụ tiến hành đích quy tấp tểnh bám theo “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu tiền học phí nhập học: bám theo thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự loài kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai tiền học phí bám theo thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

3.3. Các môn kĩ năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

- Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá chuyên môn giờ Anh đầu khóa bám theo đề thi đua 4 kĩ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá bám theo đề Cambridge English Placement Test)

- Trường thích hợp đạt chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever bám theo quy tấp tểnh nhập khuông lịch trình huấn luyện và đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang đến học tập phần được miễn. Học phí trung bình của lịch trình giờ Anh bám theo khuông lịch trình huấn luyện và đào tạo khoảng tầm 26.500.000 đồng.

- Học phí những học tập phần lịch trình giờ Anh World English (Intensive):

Bảng 2 Học phí bám theo Chương trình giờ Anh World English (Intensive)

Đơn vị: đồng

STT

Trình độ

Môn học

Số tiền

A. Các học tập phần Tiếng anh dự bị

1

B1

Preliminary English (225 tiết)

13.500.000

B. Các học tập phần bám theo khuông lịch trình bới tạo

1

B1+

Influencer English (120 tiết)

8.500.000

2

B2

Researcher English (120 tiết)

8.500.000

4

B2+

Master English (135 tiết)

9.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên tiếp tục với Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang đến học tập phần hạ tầng Tin học tập ứng.

Xem thêm: lãi suất tái chiết khấu là gì