crowded nghĩa là gì

Crowded cút với giới kể từ gì? Đây là thắc mắc khá thịnh hành của rất nhiều bạn làm việc giờ anh. Để nắm rõ rộng lớn về ý nghĩa sâu sắc, ngữ pháp tương tự cơ hội dùng crowded vô Tiếng Anh ra làm sao, hãy thăm dò hiểu nằm trong tailieuielts.com nhé!

Tìm hiểu về kể từ crowded

Bạn đang xem: crowded nghĩa là gì

Crowded

 • Từ loại: tính kể từ (adjective)
 • Cách đọc: UK  /ˈkraʊ.dɪd/ US  /ˈkraʊ.dɪd/
 • Nghĩa: nhộn nhịp, mọi người, nhiều người

Ví dụ:

 • By eleven o’clock the cửa hàng was crowded. (Vào khi chục một giờ cửa hàng vẫn nhộn nhịp khách hàng.)

>>> Xem thêm:

 • Succeeded tức là gì? Succeeded cút với giới kể từ gì?
 • Satisfied cút với giới kể từ gì? Cách dùng satisfied vô tiếng Anh
 • Look cút với giới kể từ gì? Cách người sử dụng look vô giờ anh sao cho tới chuẩn

Crowded cút với giới kể từ gì?

Khi rằng và ghi chép, kể từ crowded được dùng không hề ít, vậy crowded cút với những giới kể từ nào?

Khoảng 28% tình huống người sử dụng crowded with 

The cửa hàng was crowded with people.

Quán nhộn nhịp nghịt người.

His yard seemed crowded with people.

Sân ngôi nhà anh ấy nhường nhịn như rất nhiều người.

The bouncy castles were very crowded with kids a lot bigger than vãn our Chi 4-year-old.

Những thành tháp hài hước đem thật nhiều những đứa trẻ con to hơn Chi 4 tuổi tác của Shop chúng tôi.

The beach is not that clean and rather crowded with people picnicking.

Bãi biển lớn ko được thật sạch sẽ và đem khá mọi người cút dã nước ngoài.

>>> Tham khảo:

 • Responsible cút với giới kể từ gì? Cấu trúc responsible vô tiếng Anh
 • Well known cút với giới kể từ gì? Phân biệt Famous, Well-known, Notorious & Infamous
 • Acquainted cút với giới kể từ gì? Và bài tập vận dụng có đáp án

Khoảng 15% tình huống người sử dụng crowded in

It was super crowded in the behind area.

Ở điểm hâu phương thì siêu nhiều người.

Ho Chi Minh đô thị was the most crowded in Vietnam.

Thành phố Sài Gòn là điểm nhộn nhịp nhất nước Việt Nam.

Khoảng  10% tình huống người sử dụng crowded on

Very crowded on Saturday, less so sánh on Monday.

Rất nhộn nhịp vô loại bảy, không nhiều nhộn nhịp rộng lớn vô loại nhị.

This place can get quite crowded on this weekend.

Nơi này rất có thể khá nhộn nhịp vô vào ngày cuối tuần này.

Route 66: Big club with mostly R &B; and Hiphop tunes, can be very crowded on the weekends.

Route 66: Câu lạc cỗ rộng lớn với đa số R&B; và nhạc điệu Hip Hop, rất có thể rất nhiều đúc vô vào ngày cuối tuần.

>>> Xem thêm:

 • Tổng phù hợp cơ hội dùng một trong những Giới kể từ phổ biến vô giờ Anh
 • Help cút với giới kể từ gì? Và cấu trúc help vô giờ anh
 • Contrary cút với giới kể từ gì? Cấu trúc contrary vô giờ Anh?

Khoảng 9% tình huống người sử dụng crowded at

And not too crowded at 10 pm Sunday night.

Và không thật nhộn nhịp vô 10 giờ tối Chủ nhật.

The cửa hàng is always over crowded at that time.

Vào khoảng chừng thời hạn cơ, quán khi nào thì cũng nhộn nhịp khách hàng.

There are stunning views from beyond here so sánh this place gets crowded at sunset.

Có tầm coi tuyệt đẹp nhất kể từ xa cách nên điểm này trở thành nhộn nhịp vô khi hoàng hít. 

Khoảng 9% tình huống người sử dụng crowded for

It all got too crowded for Linh.

Tất cả trở thành vượt lên trên chuyển vận so với Linh.

Happy restaurants are generally too crowded for us and the food is always too late.

Nhà sản phẩm Hạnh phúc rằng cộng đồng là vượt lên trên nhộn nhịp so với Shop chúng tôi và thực phẩm luôn luôn vượt lên trên muộn.

>>> Xem thêm:

 • Pleased cút với giới kể từ gì? Cách người sử dụng please vô giờ anh sao cho tới chuẩn
 • Made cút với giới kể từ gì? Phân biệt made by, made for, made from, …
 • Aware cút với giới kể từ gì? Cấu trúc, cách dùng aware vô tiếng Anh

Khoảng 6% tình huống người sử dụng crowded during

This place is so sánh crowded during rush hour.

Nơi này rất nhiều vô xuyên suốt giờ du lịch.

Crowded during the spring season.

Suốt ngày xuân luôn luôn nhộn nhịp người.

Trung Nguyen coffee is normally very crowded during the school holidays, weekends and festive holidays.

Cà phê Trung Nguyên thông thường rất nhiều người trong những kỳ ngủ học tập, vào ngày cuối tuần và những ngày liên hoan.

Khoảng 4% tình huống người sử dụng crowded by

Bus expected to lớn be less crowded by then.

Xe buýt dự loài kiến tiếp tục không nhiều nhộn nhịp rộng lớn vô khi sau.

Of the areas we visit, this place is in one of the more crowded by juniors.

Trong số những điểm Shop chúng tôi cho tới thăm hỏi quan lại, điểm này là 1 trong trong mỗi điểm nhộn nhịp rộng lớn với những người dân nhỏ tuổi tác.

>>> Tham khảo:

 • Fond cút với giới kể từ gì? Fond of + V gì? Cách dùng fond phổ biến
 • Fill cút với giới kể từ gì? Cách dùng fill vô tiếng Anh
 • Tổng hợp các tính từ cút với giới từ thông dụng nhất

Khoảng 2% tình huống người sử dụng crowded around

It’s not to lớn crowded around here.

Ở phía trên ko nhộn nhịp.

This place starts getting crowded around sunset, from 5.

Nơi phía trên chính thức nhộn nhịp vào lúc hoàng hít, kể từ 5 giờ.

Xem thêm: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

The boat to lớn Vietnam is going to lớn be more and more crowded around July for some years to lớn come.

Thuyền cho tới Vietnam tiếp tục càng ngày càng nhiều hơn thế nữa vào lúc mon 7 trong mỗi năm cho tới.

Khoảng 2% tình huống người sử dụng crowded of

Besides, crowded of them regard recognizing woman as a sexual device as something hurtful.

Bên cạnh cơ, nhiều người vô số chúng ta coi việc coi nhận phụ phái đẹp như 1 trang bị dục tình là 1 trong điều gì cơ khiến cho thương tổn.

It is the busiest 1 and most crowded of the city’s boroughs, with a population mật độ trùng lặp từ khóa of about 70,000 people per square mile.

Đây là khu vực sầm uất số 1 và nhộn nhịp nhất vô số những quận của TP.HCM, với tỷ lệ dân sinh khoảng chừng 70.000 người bên trên một dặm vuông.

>>> Xem ngay:

 • Feel cút với giới kể từ gì? Và cách sử dụng feel vô giờ anh
 • Similar cút với giới kể từ gì? Cách người sử dụng Similar vô giờ Anh
 • Full cút với giới kể từ gì? Cách dùng full vô tiếng Anh

Khoảng 2% tình huống người sử dụng crowded into :

At daybreak, scores more crowded into churches across the island to lớn give thanks.

Vào khi rạng sáng sủa, nhiều người cho tới những nhà thời thánh bên trên hòn đảo nhằm tạ ơn.

So that left the poor people from the ‘ Mary Celeste ‘ crowded into a tiny boat at the mercy of the Atlantic, in heavy seas.

Vì vậy, điều này khiến cho những người dân nghèo nàn kể từ ‘Mary Celeste’ chi chít vô một cái thuyền nhỏ nhỏ xíu ở Đại Tây Dương, vô biển lớn rộng lớn.

Khoảng 1% tình huống dùng crowded inside 

It was very crowded inside the walls of the City 

Bên trong những bức tường chắn của Thành phố rất nhiều đúc 

It was just her and bu, but I felt rather crowded inside the lift with her.

Chỉ đem cô ấy và tôi, tuy nhiên tôi cảm nhận thấy khá eo hẹp và chật vô cầu thang máy với cô ấy

>>> Xem thêm:

 • Famous cút với giới kể từ gì? Cách dùng Famous vô tiếng Anh
 • Important cút với giới kể từ gì? Cách phân biệt Important to lớn hoặc for?
 • Interesting cút với giới kể từ gì? Phân biệt Interested in và interesting to

Khoảng 1% tình huống dùng crowded after 

Breakfast Búp Phê is great though it gets crowded after 8 am.

Bữa sáng sủa tự động lựa chọn là tuyệt hảo tuy nhiên nó sẽ bị nhộn nhịp sau 9h sáng sủa.

Almost all golf courses are magically less crowded after Tet holiday.

Hầu như toàn bộ những sảnh gôn đều không nhiều nhộn nhịp rộng lớn một cơ hội kỳ kỳ lạ sau Tết. 

Khoảng 1% tình huống dùng crowded like

I didn’t want it too crowded like Ho Chi Minh đô thị.

Tôi không thích một điểm vượt lên trên nhộn nhịp như TP.HCM Sài Gòn.

Also not too crowded like it is in Cape Cod between Memorial and Labor Day.

Cũng không thật nhộn nhịp như ở Cape Cod thân thuộc Lễ Tưởng niệm và Ngày Lao động.

Where would you suggest to lớn go? Not too crowded like Sai Gon, but a more local chillout area.

Bạn tiếp tục đề xuất cút đâu? Không vượt lên trên nhộn nhịp như Sài Thành, tuy nhiên nên nhộn nhịp rộng lớn là 1 trong điểm thư giãn giải trí địa hạt.

>>> Tham khảo:

 • Get cút với giới kể từ gì? Và cách dùng get vô tiếng anh chuẩn
 • Successful cút với giới kể từ gì? Cấu trúc Successful vô tiếng anh
 • Spend cút với giới kể từ gì? Cấu trúc, cách dùng spend vô tiếng Anh

Khoảng 1% tình huống dùng crowded from

Bali becomes crowded from June to lớn September and also in December (for the winter holidays).

Bali trở thành nhộn nhịp từ thời điểm tháng 6 cho tới mon 9 và cả vô mon 12 (cho kỳ ngủ đông).

The choice was complicated by the need to lớn provide a larger harbour of refuge at Holyhead, as this became too crowded from ships seeking asylum.

Sự lựa lựa chọn vô cùng phức tạp vì như thế nhu yếu cung ứng một bến cảng trú ẩn to hơn bên trên Holyhead, vì như thế điểm này trở thành vượt lên trên nhộn nhịp vì như thế những tàu van tị nạnh nàn.

Khoảng 1% tình huống dùng crowded out 

Thanks to lớn my profligate blogging and tweeting, all the other Kevin Marks’s get crowded out of the results on google.

Nhờ sự ghi chép blog và tweet có trách nhiệm của tôi, toàn bộ những người dân không giống của Kevin Marks đều xuất hiện vô sản phẩm trên top google.

As I note in my book, one study of Tunisians looking for work reported that young adults felt crowded out of benefits in the family, school, and labor markets.

Như tôi vẫn cảnh báo vô cuốn sách của tôi, một nghiên cứu và phân tích về những người dân Tunisia đang được thăm dò việc vẫn report rằng những người dân trẻ con tuổi tác cảm nhận thấy ngột ngạt vì như thế ko thừa kế lợi kể từ mái ấm gia đình, ngôi trường học tập và thị ngôi trường làm việc.

>>> Xem thêm:

 • Find cút với giới kể từ gì? Và các cách dùng find phổ biến
 • Arrive cút với giới kể từ gì? Cách dùng và bài tập ứng dụng
 • Cấu trúc different cút với giới kể từ gì? Và bài tập ứng dụng có đáp án

Khoảng 1% tình huống dùng crowded to

In the urban centres, maternity wards are often over crowded to the extent that pregnant women sleep on floors.

Ở những trung tâm khu đô thị, những khu vực mẹ thông thường nhộn nhịp mà đến mức phụ phái đẹp có thai nên ngủ bên trên sàn ngôi nhà.

Birds all have their own personalities and some are worse than vãn others, sometimes they don’t lượt thích each other and if it feels crowded to them they will peck each other to lớn death.

Các loại chim đều phải có tính cơ hội riêng biệt và một trong những con cái xấu xa rộng lớn những loại không giống, thỉnh thoảng bọn chúng ko ưa nhau và nếu như cảm nhận thấy rất nhiều đồng loại, thì bọn chúng tiếp tục phẫu thuật nhau cho tới bị tiêu diệt.

Khoảng 1% tình huống dùng crowded under

It sure is getting crowded under that ole bus.

Chắc chắn là rất nhiều đúc bên dưới con xe buýt cũ cơ.

Khoảng 1% tình huống dùng crowded as 

Maybe it is less crowded as the first one.

Có lẽ tiếp tục không nhiều nhộn nhịp rộng lớn chuyến trước tiên.

It was very crowded as the judging was being done in the small rooms adjoining the halls in the Direct Energy Centre.

Nơi phía trên trở thành nhộn nhịp Khi việc Đánh Giá đang rất được tiến hành trong những chống nhỏ ngay tắp lự kề với những hội ngôi trường vô Trung tâm Năng lượng Trực tiếp.

The self-fertilised plants were in consequence not so sánh much crowded as the crossed, and thus had an advantage over them. 

Các cây tự động thụ phân rất ít như cây lai, và vì thế chất lượng tốt thế rộng lớn bọn chúng.

Trên đó là nội dung bài viết về crowded cút với giới kể từ gì và những cấu tạo của crowded vô giờ anh. Mong rằng qua loa phía trên tailieuielts.com đã hỗ trợ những các bạn sẽ tóm Chắn chắn những cấu tạo ngữ pháp này. Chúc chúng ta học hành sướng vẻ!

>>> Xem thêm:

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

 • Popular cút với giới kể từ gì? Các cụm từ tương quan cho tới Popular thông dụng
 • Give cút với giới kể từ gì? Cấu trúc và cách dùng give chi tiết
 • Effect cút với giới kể từ gì? Và cấu tạo effect vô tiếng anh