công thức tính diện tích hình thang vuông

Xung xung quanh tất cả chúng ta, vô số dụng cụ sở hữu hình trạng thang, ví dụ như: túi đeo, thùng đựng rác rến,… Vậy làm thế nào nhằm tính chu vi và diện tích hình thang? Mời các bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình thang vuông

1. Tính diện tích S hình thang

Hình thang là hình sở hữu 2 cạnh lòng tuy vậy song và tổng toàn bộ những góc bởi vì 3600 .

Diện tích hình thang bởi vì tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thiết 2 đáy. Dưới đấy là một vài tình huống tính diện tích S (S) hình thang các bạn nên biết.

1.1. Cách tính diện tích S của hình thang bất kỳ

Để tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao lấy tầm nằm trong của 2 lòng nhân với độ cao. Công thức ví dụ là:

S = h x (a + b)/2

Trong đó:

S là diện tích S hình thang

a là phỏng lâu năm lòng bé

b là phỏng lâu năm lòng lớn

h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thiết 2 cạnh đáy).

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ diện tích S hình thang

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ phương pháp tính diện tích S của một hình thang

Bạn rất có thể ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của hình thang một cơ hội đơn giản dễ dàng qua loa bài xích thơ bên dưới đây:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn lòng nhỏ nhắn tao đem nằm trong vào

Rồi lấy nhân với chiều cao

Chia song lấy nửa thế nào thì cũng đi ra.”

Công thức tính diện tích S hình thang

Các đại lượng nhập công thức tính diện tích S của hình thang

1.2. Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang sở hữu một góc vuông và độ cao chủ yếu bởi vì cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao có:

S = h x  (a + b)/ 2 = AD x (AB + CD)/2

Trong đó:

S là diện tích S của hình thang vuông.

a và b là phỏng lâu năm của 2 cạnh lòng.

h là phỏng lâu năm cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Tính diện tích S hình thang vuông

Cách tính diện tích S của một hình thang vuông

1.3. Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng là hình thang sở hữu nhị góc kề của một lòng bởi vì nhau;  2 cạnh mặt mày đều bằng nhau và ko tuy vậy song cùng nhau.

Có 2 phương pháp tính diện tích S của hình thang cân:

(1) – sát dụng công thức tính diện tích S của hình thang ngẫu nhiên (ở mục 1)

(2) – Quý khách hàng sở hữu tính diện tích S của hình thang bằng phương pháp phân tách nhỏ rồi nằm trong diện tích S của từng phần lại cùng nhau.

Cụ thể:

Ta sở hữu hình thang cân nặng ABCD sở hữu 2 cạnh mặt mày AD và BC đều bằng nhau (hình mặt mày dưới). Đường cao AH và BK phân tách hình thang đi ra trở nên 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH, BCK.

Khi ê, vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật cho tới ABHK và diện tích S tam giác cho tới ADH và BCK. Kết trái khoáy tính được lấy nằm trong lại cùng nhau tiếp tục đi ra diện tích S hình thang ABCD.

Tính diện tích S hình thang cân

2 phương pháp tính diện tích S hình thang cân

>> Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi và diện tích S hình tròn

2. Ví dụ về tính chất diện tích S hình thang

Ví dụ 1: Cho một hình thang sở hữu chiều lâu năm cạnh a = 40cm, cạnh b = 28cm và độ cao nối kể từ đỉnh hình mon xuống lòng là 24cm. Hỏi diện tích S của hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thang, tao có:

S = h x (a +b)/2  = 24 x  = 816 (cm2)

Vậy diện tích S của hình thang bên trên là 816 (cm2)

Ví dụ 2:

Có một mảnh đất nền hình thang với lòng nhỏ nhắn là 48m, lòng rộng lớn là 60m. Mở rộng lớn nhị lòng về phía phía bên phải của mảnh đất nền với lòng rộng lớn tăng 14m, lòng nhỏ tăng 10m nhận được mảnh đất nền hình thang mới nhất với diện tích S to hơn diện tích S ban sơ là 72m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang ban sơ.

Lời giải:

Theo đề bài xích, diện tích S gia tăng là diện tích S hình thang sở hữu lòng rộng lớn là 14m và lòng nhỏ nhắn là 10m. Từ công thức tính diện tích S của hình thang tao có:

h = (S x 2)/(a + b) = (72 x 2)/(14+10) = 6

Diện tích mảnh đất nền hình thang ban sơ là: S = 6 x (48 + 60)/2 = 324m²

Bài 3:

Cho 1 hình thang vuông sở hữu khoảng cách thân thiết 2 lòng là 32cm, lòng nhỏ bởi vì ¾ lòng rộng lớn. Tính phỏng lâu năm 2 lòng lúc biết diện tích S hình thang vuông là 224cm².

Lời giải:

Từ tài liệu Việc tao có:

 • Chiều cao hình thang là 32cm
 • Tổng phỏng lâu năm nhị lòng là (224 x 2)/32 = 14cm
 • Gọi phỏng lâu năm lòng nhỏ nhắn là a, phỏng lâu năm lòng rộng lớn là b, tao có:

a + b = 14 và a = ¾ b

b = 14 x 4/7 = 8cm

Từ ê tính được lòng rộng lớn bởi vì 8cm, lòng nhỏ nhắn bởi vì 6cm

3. Cách tính chu vi hình thang

Chu vi của hình thang bởi vì nằm trong tổng phỏng lâu năm những cạnh của hình thang. Với từng mô hình thang, tao sẽ có được những phương pháp tính thời gian nhanh rộng lớn. Dưới đấy là công thức tính cho từng mô hình thang.

3.1. Cách tính chu vi hình thang bất kỳ

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi
 • a, b thứu tự là lòng nhỏ nhắn và lòng rộng lớn của hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức tính chu vi của hình thang

3.2. Cách tính chu vi hình thang vuông

Tính chu vi hình thang vuông bằng phương pháp tính với mọi cạnh mặt mày và cạnh lòng.

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là nhị cạnh lòng hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang

Tính chu vi của hình thang vuông

Mô miêu tả công thức tính chu vi cho tới hình thang vuông

3.3. Cách tính chu vi hình thang cân

Muốn tính chu vi hình thang cân nặng tao lấy phỏng lâu năm cạnh mặt mày nhân 2 cùng theo với phỏng lâu năm 2 cạnh lòng.

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • b,c là nhị cạnh lòng hình thang
 • a là cạnh mặt mày hình thang

Cách tính chu vi cho tới hình thang cân

Cách tính chu vi của hình thang cân

Từ công thức phía trên, tao cũng rất có thể dò thám đi ra cạnh mặt mày của hình thang nếu như biết chu vi và 2 cạnh lòng. Cách tính 2 cạnh mặt mày của hình thang cân: Lấy chu vi trừ tổng phỏng lâu năm 2 cạnh lòng, tiếp sau đó phân tách 2.

Công thức: a = [P- (b+c)] /2

Như vậy, nội dung bài viết bên trên trên đây đang được khiến cho bạn hiểu rằng phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thang. Để phần mềm thời gian nhanh và đúng mực các bạn hãy nhờ rằng coi phần ví dụ đang được công ty chúng tôi trả tra nhập bài xích.

Có thể các bạn quan lại tâm:

Xem thêm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn

 • Diện tích hình bình hành
 • Cách tính diện tích S hình thoi