công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật tính như vậy nào? những em cần thiết nắm vững những kỹ năng này vận dụng nhằm giải câu hỏi tính chu vi hình chữ nhật và những dạng bài xích liên quan

Bạn đang xem: công thức tính chu vi hình chữ nhật

Trong kỹ năng toán lớp 3 những em học viên đã và đang được học tập về định nghĩa, đặc điểm và công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật. Các em cần thiết nắm vững những kỹ năng này vận dụng nhằm giải câu hỏi tính chu vi hình chữ nhật và những dạng bài xích tương quan. Cùng Clevai tổ hợp lại kỹ năng này và thực hành thực tế trong số câu hỏi thực tiễn nhé.

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật vì chưng tổng phỏng lâu năm toàn bộ những cạnh. Đây cũng chính là công thức cộng đồng Lúc tính chu vi toàn bộ những hình.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: “Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn rồi nhân 2”.

Công thức: Phường = (a + b) x 2

Trong đó: 

  • P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • a là chiều lâu năm hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)

2. Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật vì chưng tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn, vì chưng một nửa chu vi hình chữ nhật.

Công thức: C = P/2 = a + b

Trong đó:

  • C là nửa chu vi hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • a là chiều lâu năm hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)

3. Một số dạng bài xích tập luyện về chu vi hình chữ nhật

Có nhiều loại bài xích tập luyện đòi hỏi những em học viên cần thiết nắm vững công thức chu vi hình chữ nhật nhằm thực hiện bài xích. Dưới đấy là một trong những dạng bài xích tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 và 4, những em học viên và bố mẹ nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

3.1 Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật Lúc cho thấy thêm chu vi và phỏng lâu năm của một cạnh

Từ tài liệu đề bài xích cho tới chu vi của hình chữ nhật, những em tính được nửa chu vi hình chữ nhật. Sau bại lấy nửa chu vi hình chữ nhật trừ chuồn phỏng lâu năm cạnh vẫn biết sẽ tiến hành phỏng lâu năm cạnh còn sót lại.

Ví dụ: Tính chiều lâu năm hình chữ nhật biết chu vi là trăng tròn centimet, chiều rộng lớn là 4 centimet.

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: trăng tròn : 2 = 10 centimet.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: nửa chu vi - chiều rộng lớn = 10 - 4 = 6 centimet.

3.2  Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và hiệu/tổng đằm thắm chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

Các em phụ thuộc vào tài liệu đề bài xích cho tới nhằm tính chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật không biết. Khi với không thiếu thốn vấn đề chiều lâu năm, chiều rộng lớn thì vận dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3.

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn là 3 centimet, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 2 centimet.

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu một đôi giày Converse chính hãng?

Hướng dẫn giải: 

Theo tài liệu câu hỏi thể hiện chênh chéo đằm thắm chiều lâu năm và chiều rộng lớn, tao tính được chiều lâu năm hình chữ nhật là 5 centimet.

Chu vi của hình chữ nhật là: Phường = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 = (3 + 5) x 2  = 16 centimet.

3.3 Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và diện tích S của hình chữ nhật.

Tính chu vi hình chữ nhật phụ thuộc vào diện tích S và phỏng lâu năm 1 cạnh

Muốn tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 nhập dạng bài xích tập luyện này, những em cần thiết nắm vững công thức tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật. Tùy theo dõi đề bài xích cho tới tài liệu thế nào nhằm thám thính rời khỏi chiều lâu năm, chiều rộng lớn, tiếp sau đó vận dụng công thức nhằm tính.

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn là 2 centimet, diện tích S là 10 cm2.

Hướng dẫn giải:

Theo tài liệu câu hỏi thể hiện diện tích S hình chữ nhật, tao tính được chiều lâu năm vì chưng 5 centimet.

Chu vi của hình chữ nhật là: Phường = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 = (2 + 5) x 2  = 14 centimet.

3.4  Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi và diện tích S.

Các em học viên đặt điều chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật là ẩn không biết (a và b). Sau bại phụ thuộc vào tài liệu đề bài xích nhằm tìm kiếm được tổng và tích của a và b, kể từ bại thám thính rời khỏi nhì số a và b.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật với chu vi là 14 centimet, diện tích S là 10 cm2. Tính chiều rộng lớn và chiều lâu năm của hình chữ nhật bại.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật là 14 centimet nên tao với a + b = 14 : 2 = 7 centimet.

Diện tích hình chữ nhật là 10 cm2 nên tao với a x b = 10

Tích a x b = 10 với 2 bội số tương thích là (1, 10) và (2, 5). Dựa nhập tài liệu a + b = 7 thì sản phẩm sau cuối chiều lâu năm hình chữ nhật là 5 centimet, chiều rộng lớn hình chữ nhật là 2 centimet.

Trên trên đây Clevai vẫn nằm trong độc giả thám thính hiểu rõ ràng công thức tính chu vi hình chữ nhật nhập toán lớp 3 và lớp 4. Hy vọng sẽ hỗ trợ những em học viên nắm vững công thức và thực hiện đơn giản những dạng bài xích tập luyện tương quan.

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi