công thức câu điều kiện loại 2

3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh (Conditional sentences)

Bạn đang xem: công thức câu điều kiện loại 2


Mục lục:

 1. Câu ĐK là gì?
 2. 3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh
  • Câu ĐK loại 1 (If loại 1)
  • Câu ĐK loại 2 (If loại 2)
  • Câu ĐK loại 3 (If loại 3)
 3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện
 4. Câu ĐK banh rộng
 5. Tổng kết

1. Câu ĐK là gì?

💡 Câu ĐK là câu thao diễn mô tả một vụ việc tiếp tục xẩy ra với ĐK một vụ việc không giống xẩy ra, hoặc thưa nôm mãng cầu là câu "nếu... thì..."

Câu "nếu... thì..." sẽ có được 2 vế: vế nếuvế thì:

 • Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.
 • Nếu tôi học tập bài xích cần cù hơn thì tôi đang được thi đua đậu rồi.

Tương tự động vì vậy, câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh sẽ có được 2 vế: vế nếuvế thì. Vế nếu thông thường được gọi là mệnh đề if, còn vế thì hoặc được gọi là mệnh đề chính.

 • If John is late, we will wait for him.
  Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.

 • If I had studied harder, I would have passed the exam.
  Nếu tôi đang được học tập bài xích cần cù hơn thì tôi đang được thi đua đậu rồi.

2. 3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

✅ Tóm tắt:

Trong giờ đồng hồ Anh sở hữu 3 loại câu ĐK chủ yếu.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1:  [If + thì thời điểm hiện tại đơn],  [will + động kể từ nguyên vẹn mẫu]
 • Câu ĐK loại 2:  [If + thì vượt lên trên khứ đơn],  [would + động kể từ nguyên vẹn mẫu]
 • Câu ĐK loại 3:  [If + thì vượt lên trên khứ hoàn thành],  [would + have + V3/V-ed]

Trong giờ đồng hồ Anh sở hữu 3 loại câu ĐK chủ yếu. Các loại câu ĐK này được sử dụng cho tới 3 tình huống không giống nhau và có 3 cơ hội phân chia thì động kể từ không giống nhau cho tới mệnh đề ifmệnh đề chính.

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1, hoặc thỉnh phảng phất được gọi tắt là "If loại 1", được dùng để làm nói đến một vụ việc rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này nếu như sở hữu một ĐK nào là bại liệt.

Câu ĐK loại 1
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK rất có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này. Nói về một thành quả rất có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này nếu như ĐK trong mệnh đề if xẩy ra.
Cách phân chia động từ Thì thời điểm hiện tại đơn will + động kể từ nguyên vẹn mẫu
Ví dụ If it rains,
Nếu trời mưa,
we will cancel the trip.
chúng tôi tiếp tục bỏ chuyến du ngoạn.
Giải thích "Trời mưa" một ĐK rất có thể thực sự xảy ra trong thời điểm hiện tại hoặc sau này. Chúng tao không biết sẽ có được mưa hay là không. "Chúng tôi tiếp tục bỏ chuyến đi" là 1 trong những kết quả có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này. Trong tình huống trời mưa vô thời điểm hiện tại hoặc sau này thì tiếp tục bỏ chuyến du ngoạn.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế will bằng may hoặc might. Khi người sử dụng may hoặc might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi thấp hơn đối với will:

 • If it rains, we will cancel the trip. = Nếu trời mưa, Shop chúng tôi sẽ hủy chuyến du ngoạn.
 • If it rains, we might cancel the trip. = Nếu trời mưa, bọn chúng tôi sở hữu thể sẽ hủy chuyến du ngoạn.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể người sử dụng những động kể từ khuyết thiếu khác ví như can để diễn tả sự được cho phép hoặc tài năng, must để diễn tả sự đề xuất, should để diễn tả điều khuyên:

 • If you want to tát send a parcel, you can go to tát the post office across the street. = Nếu mình muốn gửi một bưu khiếu nại, các bạn có thể trải qua bưu năng lượng điện ở mặt mày bại liệt đàng.
 • If your work is done, you can leave early. = Nếu việc làm của chúng ta đang được đoạn, các bạn có thể về sớm.
 • If he wants to tát pass the exam, he must study hard. = Nếu anh ấy mong muốn thi đua đậu, anh ấy phải học cần cù.
 • If your tooth aches, you should go to tát the dentist's. = Nếu răng của chúng ta bị nhức, các bạn nên đến nhà lao nha sĩ.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 1:

 • If I have time, I will watch a movie.
  Nếu tôi sở hữu thời hạn, tôi tiếp tục coi một tập phim.

 • If we don't hurry up, we will miss our flight.
  Nếu tất cả chúng ta ko thời gian nhanh lên thì tất cả chúng ta tiếp tục trễ chuyến cất cánh đấy.

 • Katy will be mad if Sam is late again.
  Katy tiếp tục vô cùng tức giận nếu như Sam cho tới trễ đợt nữa.

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 ("If loại 2") được dùng để làm nói đến một vụ việc KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại nếu như sở hữu một ĐK nào là bại liệt.

Câu ĐK loại 2
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK nhưng mà người thưa tin cậy rằng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại. Nói về một thành quả CÓ THỂ xẩy ra vô thời điểm hiện tại nếu như ĐK trong mệnh đề if CÓ xẩy ra vô thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, vì như thế điều kiện mệnh đề if KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại, nên thành quả này cũng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại.
Cách phân chia động từ Thì vượt lên trên khứ đơn
Lưu ý đặc biệt: thì vượt lên trên khứ đơn thông thường của động kể từ "to be" là "was" hoặc "were", tuy nhiên trong câu ĐK, toàn bộ mái ấm ngữ đều người sử dụng "were", mặc dù là số không nhiều hoặc số nhiều.
would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
Ví dụ If I spoke German,
Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức,
I would work in Germany.
tôi tiếp tục thao tác ở Đức.
Giải thích Hiện bên trên, người thưa ko biết thưa giờ đồng hồ Đức, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là bản thân biết thưa giờ đồng hồ Đức. Trong tình huống fake sử người thưa biết thưa giờ đồng hồ Đức thì chúng ta tiếp tục thao tác ở Đức. Nhưng vô thực tiễn thời điểm hiện tại thì chúng ta ko biết thưa giờ đồng hồ Đức và chúng ta cũng ko đang được thao tác ở Đức.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi tiếp tục rời đi:

 • If I spoke German, I would work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức, tôi sẽ làm việc ở Đức.
 • If I spoke German, I might work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức, tôi có thể sẽ thao tác ở Đức.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would vày could nhằm thao diễn tả một tài năng tiếp tục xẩy ra.

 • If I had a lot of money, I would travel anywhere I want. = Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi sẽ chuồn phượt bất kể điểm nào là tôi quí.
 • If I had a lot of money, I could travel anywhere I want. = Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi sẽ sở hữu thể chuồn phượt bất kể điểm nào là tôi quí.

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 2:

 • If she knew that, she would be very surprised.
  Nếu cô ấy biết chuyện bại liệt, cô ấy tiếp tục vô cùng bất thần.

 • If I were you, I wouldn't tự that.
  Nếu tôi là các bạn thì tôi sẽ không còn thực hiện vậy. (hiển nhiên tôi ko cần là bạn)

 • They would be very sad if they heard that from you.
  Họ tiếp tục vô cùng buồn nếu như chúng ta nghe được điều bại liệt kể từ các bạn. (nhưng chúng ta ko nghe được điều đó)

Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 ("If loại 3") dùng để làm nói đến một vụ việc ĐÃ KHÔNG THỂ xảy đi ra vô vượt lên trên khứ nếu như sở hữu một ĐK nào là bại liệt.

Câu ĐK loại 3
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về ĐK ĐÃ KHÔNG xẩy ra vô vượt lên trên khứ. Nói về thành quả ĐÃ CÓ THỂ xảy vô vượt lên trên khứ nếu như ĐK vô mệnh đề if ĐÃ xẩy ra vô vượt lên trên khứ.
Tuy nhiên, vì như thế mệnh đề if ĐÃ KHÔNG xẩy ra vô vượt lên trên khứ, nên thành quả này cũng ĐÃ KHÔNG THỂ xẩy ra vô vượt lên trên khứ.
Cách phân chia động từ Thì vượt lên trên khứ trả thành would + have + V3/V-ed
Ví dụ If I had studied harder,
Nếu tôi đang được học tập bài xích cần cù hơn
I would have passed the exam.
thì tôi đang được thi đua đậu rồi.
Giải thích Trong vượt lên trên khứ, người thưa dường như không học tập bài xích cần cù, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là chúng ta đang được học tập bài xích cần cù rộng lớn. Trong tình huống fake sử người thưa đang được học tập bài xích cần cù vô vượt lên trên khứ thì chúng ta đang được thi đua đậu vô vượt lên trên khứ. Nhưng vô thực tiễn thì chúng ta dường như không học tập bài xích cần cù vô vượt lên trên khứ, và chúng ta cũng ko thi đua đậu vô vượt lên trên khứ.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi tiếp tục rời đi:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. = Nếu tôi đang được học tập bài xích cần cù rộng lớn, thì tôi đã thi đậu rồi.
 • If I had studied harder, I might have passed the exam. = Nếu tôi đang được học tập bài xích cần cù rộng lớn, thì tôi có thể đã thi đua đậu rồi.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would vày could nhằm thao diễn tả một tài năng tiếp tục xẩy ra.

 • If I had saved enough money, I would have bought a new xế hộp. = Nếu tôi đang được tiết kiệm chi phí đầy đủ chi phí, thì tôi đã mua sắm một con xe vừa rồi.
 • If I had saved enough money, I could have bought a new xế hộp. = Nếu tôi đang được tiết kiệm chi phí đầy đủ chi phí, thì tôi đã sở hữu thể mua sắm một con xe vừa rồi.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 3:

 • If it hadn't rained, she would have gone to tát the beach.
  Nếu như trời dường như không mưa thì cô ấy đã từng đi đi ra bãi tắm biển. (nhưng trời đang được mưa, nên cô dường như không đi ra biển)

 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
  Nếu tôi biết các bạn đang được vào viện thì tôi đã đi đến thăm hỏi các bạn rồi. (nhưng tôi dường như không biết, nên tôi dường như không đến)

 • She would have been there on time if her xế hộp hadn't broken down.
  Cô ấy sở hữu thể đến trúng giờ nếu như xe cộ của cô ấy ấy đang được không biến thành hỏng. (nhưng xe cộ cô ấy hỏng, nên cô ấy đã đi đến trễ)


Chúng tôi cũng hiểu là công thức câu ĐK dường như khá khó khăn ghi nhớ, tuy nhiên thiệt đi ra là sở hữu quy luật đấy. Chúng tao nằm trong học tập tức thì ở đoạn tiếp sau nhé:

3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện

✅ Tóm tắt:

Khi đem kể từ loại 1 lịch sự loại 2, hoặc loại 2 lịch sự loại 3, các bạn chỉ việc "lùi thì":

 • Loại 1 → Loại 2: lùi thì thời điểm hiện tại đơn → vượt lên trên khứ đơn
 • Loại 2 → Loại 3: lùi thì vượt lên trên khứ đơn → vượt lên trên khứ trả thành

Công thức câu điều kiện

Cách phân chia thì động kể từ vô câu điều kiện

Ví dụ

Ví dụ cơ hội phân chia thì động kể từ vô câu điều kiện


Học tiếp với Tiếng Anh Mỗi Ngày

Để học tập những phần tiếp sau của bài xích này, cũng như các bài học kinh nghiệm không giống của Chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn cần phải có một Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, hoặc Tài khoản Luyện thi đua TOEIC.

Với Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, các bạn sẽ được học:

 • Toàn cỗ 50 chủ thể ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chính yếu (Chương trình Ngữ pháp PRO)
 • Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng
 • Luyện nghe qua chuyện audios và videos.
 • Tất cả những vấn đề hữu ích về kỳ thi đua IELTS & Hướng dẫn luyện thi đua.
 • nhiều chức năng học tập giờ đồng hồ Anh chính yếu không giống.

Xem toàn cỗ chức năng của TK Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày

(Nếu các bạn mong muốn luyện thi đua TOEIC, coi cụ thể về các TK Luyện thi đua TOEIC)

Một điểm ấn tượng là chúng ta có thể học tập demo trọn vẹn không lấy phí trước lúc mua thông tin tài khoản. Tạo cho chính bản thân một thông tin tài khoản không lấy phí và chính thức học tập demo ngay:

Tạo một thông tin tài khoản miễn phí là chúng ta có thể chính thức học tập demo ngay