công thức câu điều kiện loại 1

3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh (Conditional sentences)

Bạn đang xem: công thức câu điều kiện loại 1


Mục lục:

 1. Câu ĐK là gì?
 2. 3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh
  • Câu ĐK loại 1 (If loại 1)
  • Câu ĐK loại 2 (If loại 2)
  • Câu ĐK loại 3 (If loại 3)
 3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện
 4. Câu ĐK cởi rộng
 5. Tổng kết

1. Câu ĐK là gì?

💡 Câu ĐK là câu trình diễn mô tả một vụ việc tiếp tục xẩy ra với ĐK một vụ việc không giống xẩy ra, hoặc thưa nôm mãng cầu là câu "nếu... thì..."

Câu "nếu... thì..." sẽ sở hữu được 2 vế: vế nếuvế thì:

 • Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.
 • Nếu tôi học tập bài bác chịu thương chịu khó hơn thì tôi vẫn ganh đua đậu rồi.

Tương tự động vì vậy, câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu được 2 vế: vế nếuvế thì. Vế nếu thông thường được gọi là mệnh đề if, còn vế thì hoặc được gọi là mệnh đề chính.

 • If John is late, we will wait for him.
  Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.

 • If I had studied harder, I would have passed the exam.
  Nếu tôi vẫn học tập bài bác chịu thương chịu khó hơn thì tôi vẫn ganh đua đậu rồi.

2. 3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

✅ Tóm tắt:

Trong giờ đồng hồ Anh đem 3 loại câu ĐK chủ yếu.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1:  [If + thì thời điểm hiện tại đơn],  [will + động kể từ vẹn toàn mẫu]
 • Câu ĐK loại 2:  [If + thì vượt lên khứ đơn],  [would + động kể từ vẹn toàn mẫu]
 • Câu ĐK loại 3:  [If + thì vượt lên khứ hoàn thành],  [would + have + V3/V-ed]

Trong giờ đồng hồ Anh đem 3 loại câu ĐK chủ yếu. Các loại câu ĐK này được sử dụng mang đến 3 tình huống không giống nhau và có 3 cơ hội phân tách thì động kể từ không giống nhau mang đến mệnh đề ifmệnh đề chính.

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1, hoặc thỉnh phảng phất được gọi tắt là "If loại 1", được dùng để làm nói đến một vụ việc rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này nếu như mang 1 ĐK nào là bại liệt.

Câu ĐK loại 1
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK rất có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này. Nói về một sản phẩm rất có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này nếu như ĐK trong mệnh đề if xẩy ra.
Cách phân tách động từ Thì thời điểm hiện tại đơn will + động kể từ vẹn toàn mẫu
Ví dụ If it rains,
Nếu trời mưa,
we will cancel the trip.
chúng tôi tiếp tục bỏ chuyến du ngoạn.
Giải thích "Trời mưa" một ĐK rất có thể thực sự xảy ra trong thời điểm hiện tại hoặc sau này. Chúng tớ chưa chắc chắn sẽ sở hữu được mưa hay là không. "Chúng tôi tiếp tục bỏ chuyến đi" là 1 trong kết quả có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này. Trong tình huống trời mưa vô thời điểm hiện tại hoặc sau này thì tiếp tục bỏ chuyến du ngoạn.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế will bằng may hoặc might. Khi sử dụng may hoặc might, phỏng chắc chắn rằng của hành vi thấp hơn đối với will:

 • If it rains, we will cancel the trip. = Nếu trời mưa, công ty chúng tôi sẽ hủy chuyến du ngoạn.
 • If it rains, we might cancel the trip. = Nếu trời mưa, bọn chúng tôi đem thể sẽ hủy chuyến du ngoạn.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể sử dụng những động kể từ khuyết thiếu khác ví như can để mô tả sự được cho phép hoặc tài năng, must để mô tả sự buộc phải, should để mô tả điều khuyên:

 • If you want lớn send a parcel, you can go lớn the post office across the street. = Nếu mình muốn gửi một bưu khiếu nại, các bạn có thể trải qua bưu năng lượng điện ở mặt mũi bại liệt lối.
 • If your work is done, you can leave early. = Nếu việc làm của người sử dụng vẫn xong xuôi, các bạn có thể về sớm.
 • If he wants lớn pass the exam, he must study hard. = Nếu anh ấy ham muốn ganh đua đậu, anh ấy phải học chịu thương chịu khó.
 • If your tooth aches, you should go lớn the dentist's. = Nếu răng của người sử dụng bị nhức, các bạn nên đến khám xét nha sĩ.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 1:

 • If I have time, I will watch a movie.
  Nếu tôi đem thời hạn, tôi tiếp tục coi một bộ phim truyền hình.

 • If we don't hurry up, we will miss our flight.
  Nếu tất cả chúng ta ko nhanh chóng lên thì tất cả chúng ta tiếp tục trễ chuyến cất cánh đấy.

 • Katy will be mad if Sam is late again.
  Katy tiếp tục rất rất phẫn nộ nếu như Sam cho tới trễ đợt nữa.

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 ("If loại 2") được dùng để làm nói đến một vụ việc KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại nếu như mang 1 ĐK nào là bại liệt.

Câu ĐK loại 2
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK tuy nhiên người thưa tin cẩn rằng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại. Nói về một sản phẩm CÓ THỂ xẩy ra vô thời điểm hiện tại nếu như ĐK trong mệnh đề if CÓ xẩy ra vô thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, vì thế điều kiện mệnh đề if KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại, nên sản phẩm này cũng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại.
Cách phân tách động từ Thì vượt lên khứ đơn
Lưu ý đặc biệt: thì vượt lên khứ đơn thông thường của động kể từ "to be" là "was" hoặc "were", tuy nhiên trong câu ĐK, toàn bộ căn nhà ngữ đều sử dụng "were", cho dù là số không nhiều hoặc số nhiều.
would + động kể từ vẹn toàn mẫu
Ví dụ If I spoke German,
Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức,
I would work in Germany.
tôi tiếp tục thao tác ở Đức.
Giải thích Hiện bên trên, người thưa ko biết thưa giờ đồng hồ Đức, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là bản thân biết thưa giờ đồng hồ Đức. Trong tình huống fake sử người thưa biết thưa giờ đồng hồ Đức thì chúng ta tiếp tục thao tác ở Đức. Nhưng vô thực tiễn thời điểm hiện tại thì chúng ta ko biết thưa giờ đồng hồ Đức và chúng ta cũng ko đang được thao tác ở Đức.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc chắn rằng của hành vi tiếp tục hạn chế đi:

 • If I spoke German, I would work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức, tôi sẽ làm việc ở Đức.
 • If I spoke German, I might work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức, tôi có thể sẽ thao tác ở Đức.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bởi could nhằm trình diễn tả một tài năng tiếp tục xẩy ra.

 • If I had a lot of money, I would travel anywhere I want. = Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi sẽ cút du ngoạn bất kể điểm nào là tôi quí.
 • If I had a lot of money, I could travel anywhere I want. = Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi sẽ đem thể cút du ngoạn bất kể điểm nào là tôi quí.

Xem thêm: đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 2:

 • If she knew that, she would be very surprised.
  Nếu cô ấy biết chuyện bại liệt, cô ấy tiếp tục rất rất bất thần.

 • If I were you, I wouldn't bởi that.
  Nếu tôi là các bạn thì tôi sẽ không còn thực hiện vậy. (hiển nhiên tôi ko nên là bạn)

 • They would be very sad if they heard that from you.
  Họ tiếp tục rất rất buồn nếu như chúng ta nghe được điều bại liệt kể từ các bạn. (nhưng chúng ta ko nghe được điều đó)

Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 ("If loại 3") dùng để làm nói đến một vụ việc ĐÃ KHÔNG THỂ xảy rời khỏi vô vượt lên khứ nếu như mang 1 ĐK nào là bại liệt.

Câu ĐK loại 3
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về ĐK ĐÃ KHÔNG xẩy ra vô vượt lên khứ. Nói về sản phẩm ĐÃ CÓ THỂ xảy vô vượt lên khứ nếu như ĐK vô mệnh đề if ĐÃ xẩy ra vô vượt lên khứ.
Tuy nhiên, vì thế mệnh đề if ĐÃ KHÔNG xẩy ra vô vượt lên khứ, nên sản phẩm này cũng ĐÃ KHÔNG THỂ xẩy ra vô vượt lên khứ.
Cách phân tách động từ Thì vượt lên khứ trả thành would + have + V3/V-ed
Ví dụ If I had studied harder,
Nếu tôi vẫn học tập bài bác chịu thương chịu khó hơn
I would have passed the exam.
thì tôi vẫn ganh đua đậu rồi.
Giải thích Trong vượt lên khứ, người thưa dường như không học tập bài bác chịu thương chịu khó, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là chúng ta vẫn học tập bài bác chịu thương chịu khó rộng lớn. Trong tình huống fake sử người thưa vẫn học tập bài bác chịu thương chịu khó vô vượt lên khứ thì chúng ta vẫn ganh đua đậu vô vượt lên khứ. Nhưng vô thực tiễn thì chúng ta dường như không học tập bài bác chịu thương chịu khó vô vượt lên khứ, và chúng ta cũng ko ganh đua đậu vô vượt lên khứ.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc chắn rằng của hành vi tiếp tục hạn chế đi:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. = Nếu tôi vẫn học tập bài bác chịu thương chịu khó rộng lớn, thì tôi đã thi đậu rồi.
 • If I had studied harder, I might have passed the exam. = Nếu tôi vẫn học tập bài bác chịu thương chịu khó rộng lớn, thì tôi có thể đã ganh đua đậu rồi.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bởi could nhằm trình diễn tả một tài năng tiếp tục xẩy ra.

 • If I had saved enough money, I would have bought a new xế hộp. = Nếu tôi vẫn tiết kiệm chi phí đầy đủ chi phí, thì tôi đã mua sắm một con xe vừa rồi.
 • If I had saved enough money, I could have bought a new xế hộp. = Nếu tôi vẫn tiết kiệm chi phí đầy đủ chi phí, thì tôi đã đem thể mua sắm một con xe vừa rồi.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 3:

 • If it hadn't rained, she would have gone lớn the beach.
  Nếu như trời dường như không mưa thì cô ấy đã đi được rời khỏi bãi tắm biển. (nhưng trời vẫn mưa, nên cô dường như không rời khỏi biển)

 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
  Nếu tôi biết các bạn vẫn vào viện thì tôi đã đi vào thăm hỏi các bạn rồi. (nhưng tôi dường như không biết, nên tôi dường như không đến)

 • She would have been there on time if her xế hộp hadn't broken down.
  Cô ấy đem thể đến đích thị giờ nếu như xe cộ của cô ý ấy vẫn không xẩy ra lỗi. (nhưng xe cộ cô ấy lỗi, nên cô ấy đã đi vào trễ)


Chúng tôi cũng hiểu là công thức câu ĐK có vẻ như tương đối khó khăn ghi nhớ, tuy nhiên thiệt rời khỏi là đem quy luật đấy. Chúng tớ nằm trong học tập ngay lập tức tại vị trí tiếp sau nhé:

3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện

✅ Tóm tắt:

Khi gửi kể từ loại 1 thanh lịch loại 2, hoặc loại 2 thanh lịch loại 3, các bạn chỉ việc "lùi thì":

 • Loại 1 → Loại 2: lùi thì thời điểm hiện tại đơn → vượt lên khứ đơn
 • Loại 2 → Loại 3: lùi thì vượt lên khứ đơn → vượt lên khứ trả thành

Công thức câu điều kiện

Cách phân tách thì động kể từ vô câu điều kiện

Ví dụ

Ví dụ cơ hội phân tách thì động kể từ vô câu điều kiện


Học tiếp với Tiếng Anh Mỗi Ngày

Để học tập những phần tiếp sau của bài bác này, cũng giống như các bài học kinh nghiệm không giống của Chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn cần phải có một Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, hoặc Tài khoản Luyện ganh đua TOEIC.

Với Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, các bạn sẽ được học:

 • Toàn cỗ 50 chủ thể ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chính yếu (Chương trình Ngữ pháp PRO)
 • Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng
 • Luyện nghe qua loa audios và videos.
 • Tất cả những vấn đề hữu ích về kỳ ganh đua IELTS & Hướng dẫn luyện ganh đua.
 • nhiều tác dụng học tập giờ đồng hồ Anh chính yếu không giống.

Xem toàn cỗ tác dụng của TK Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày

(Nếu các bạn muốn làm luyện ganh đua TOEIC, coi cụ thể về các TK Luyện ganh đua TOEIC)

Một điểm ấn tượng là bạn cũng có thể học tập demo trọn vẹn không lấy phí trước lúc mua thông tin tài khoản. Tạo cho chính bản thân một thông tin tài khoản không lấy phí và chính thức học tập demo ngay:

Tạo một thông tin tài khoản miễn phí là bạn cũng có thể chính thức học tập demo ngay