concerned about là gì

Concerned là 1 kể từ thông dụng nhập giờ Anh đem ý tức là “lo lắng”. Nhưng liệu chúng ta đang được nắm vững không còn về Concerned: cách sử dụng, những cấu hình tương quan hoặc Concerned lên đường với giới kể từ gì? Trong nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay, hãy nằm trong The IELTS Workshop mò mẫm hiểu ngay lập tức ý nghĩa sâu sắc, cấu hình, cách sử dụng của Concerned.

1. Concerned nhập giờ Anh là gì?

Concerned nhập giờ Anh là gì?
 • Concerned là kể từ giờ Anh với nghĩa thông dụng là cảm nhận thấy phiền lòng về ai hay là 1 điều nào là cơ.

Bạn đang xem: concerned about là gì

I’m concerned about/for my grandmother’s health.(Tôi đang được phiền lòng về sức mạnh của bà tôi.)

Mary was concerned to lớn hear that her friend had an accident.(Mary đang được phiền lòng lúc biết chúng ta của cô ý ấy gặp gỡ tai nạn ngoài ý muốn.)

Tuy nhiên, Concerned hoàn toàn có thể được vận dụng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau với những nghĩa không giống nhau:

 • Concerned là “involved in something or affected by it” – bị tác động vì thế điều gì, đem tương quan cho tới việc gì cơ.

 Her job is something concerned with providing legal advice to lớn clients.( Công việc của bà ấy tương quan cho tới việc hỗ trợ lời nói răn dạy pháp luật mang lại quý khách hàng.)

 • Concerned còn tồn tại nghĩa là “interested in something dealing with something” – quan hoài cho tới điều gì cơ, nhằm mục tiêu giải quyết và xử lý điều gì.

The public is increasingly concerned with the cost of healthcare. (Công bọn chúng càng ngày càng quan hoài về ngân sách chở che sức mạnh.)

2. Concerned lên đường với giới kể từ gì

2.1. Concerned about/ for/over something

Concerned lên đường với giới kể từ about,  for hoặc over tức là quan tâm, phiền lòng về một điều gì cơ, một yếu tố hoặc trường hợp nào là cơ.

Cấu trúc:

S + tobe concerned for/about/over + someone/ something

 Ví dụ: 

 • My parents are concerned about/for/over my safety when I travel alone.

(Bố u tôi phiền lòng về sự việc đáng tin cậy của tôi khi lên đường du ngoạn 1 mình.)

 • The government is concerned about the rising unemployment rates.

(Chính phủ quan hoài cho tới hiện tượng tỷ trọng thất nghiệp đang được tăng nhiều.)

 • Sarah is concerned for her grades and wants to lớn improve her academic performance.

(Sarah phiền lòng về điểm số của tớ và mong muốn nâng cao kết quả tiếp thu kiến thức.)

 • The company is concerned about the negative feedback from customers and plans to lớn address the issues.

(Công ty quan hoài cho tới phản hồi xấu đi kể từ quý khách hàng và lên plan giải quyết và xử lý những việc đó.)

 • Many people are concerned about the environmental impact of plastic waste.

(Rất nhiều người quan hoài cho tới hiệu quả môi trường xung quanh của rác rến thải vật liệu nhựa.)

Concerned lên đường với giới kể từ gì

2.2. Concerned with

Concerned with đem nghĩa hứng thú, quan hoài cho tới đồ vật gi /có tương quan cho tới, đem nội dung chủ yếu về khuôn gì . Đằng sau giới kể từ with là 1 danh từ, cụm danh kể từ, hoặc mệnh đề.

Cấu trúc ví dụ như sau:  

S + tobe concerned + with + something/ someone

Ví dụ:

 • “This meeting is concerned with budget planning.”

(Cuộc họp này đang được tương quan cho tới plan ngân sách.)

Xem thêm: cấu trúc câu điều kiện loại 1

 • His speech is concerned with environmental poution. 

(Bài tuyên bố của ông ấy đem nội dung chủ yếu về độc hại môi trường xung quanh.)

 • I’m concerned with English sánh I attended English major at the University 

(Tôi quan hoài và quí giờ Anh vì thế tôi đang được theo đuổi học tập chuyên nghiệp ngành giờ Anh bên trên Trường Đại học tập.)

2.3. Concerned in

Concerned lên đường với giới từ IN diễn đạt người trình bày đem bám líu, tương quan và đem phần trách cứ nhiệm với việc gì cơ.

S + tobe concerned + in + something/ someone

Ví dụ:

So far, there has been no evidence indicating that she was concerned in the accident. (Cho đến giờ, vẫn chưa tồn tại vật chứng nào là cho là cô tớ đem tương quan cho tới vụ tai nạn ngoài ý muốn.)

Tuy nhiên, cấu hình concerned in ko được dùng vượt lên trước thông dụng. Thay vì thế “concerned in”, người học tập hoặc thay vì “involved in”.

3. Cụm kể từ đi kèm theo với Concerned

Ngoài những giới kể từ thông thường đi kèm theo Concerned phía bên trên, bên dưới đấy là những cụm kể từ tương quan, thông thường xuyên đi kèm theo với Concerned:

As far as someone tobe concerned: theo đuổi tựa như các gì ai cơ nghĩ/cảm thấy… dùng để lấy đi ra chủ ý của phiên bản thân thích về điều gì cơ.

As far as I’m concerned, the decision to lớn cancel the sự kiện was the right điện thoại tư vấn.

(Theo ý kiến của tôi, ra quyết định bỏ sự khiếu nại là ra quyết định trúng.)

As far as something is concerned: chúng tớ đang được thảo luận hoặc tâm trí về một yếu tố ví dụ.

As far as unemployment’s concerned, investing in job training programs would be a good idea.(Đối với hiện tượng thất nghiệp, góp vốn đầu tư nhập những lịch trình huấn luyện việc là 1 phát minh đảm bảo chất lượng.)

4. Bài tập luyện vận dụng

Để làm rõ rộng lớn về cấu hình Concerned nhập giờ Anh, hãy tổ chức nằm trong The IELTS Workshop đầy đủ không còn bài xích tập luyện tiếp sau đây chúng ta nhé.

Điền giới kể từ quí phù hợp với concerned nhập vị trí trống

 1. I am concerned ___ my daughter’s marks. She did not vì thế very well.
 2. The research project is concerned ___ studying the effects of social truyền thông on mental health.
 3. He is concerned ___ his friend’s mental health and encourages him to lớn seek professional help
 4. My father is concerned ___ science fiction movies. He always watches them in his không tính phí time.
 5. The organization is concerned___ the victims of the natural disaster and is providing aid and tư vấn.

Đáp án

 1. about/ for/over- Tôi phiền lòng về điểm số của phụ nữ tôi. Con gái tôi đã từng bài xích ko đảm bảo chất lượng.
 2. with- Dự án nghiên cứu và phân tích đang được quan hoài cho tới việc nghiên cứu và phân tích hiệu quả của social so với sức mạnh tư tưởng.
 3. about/ for/over- Anh ấy phiền lòng mang lại sức mạnh tư tưởng của người sử dụng và khuyến nghị anh tớ mò mẫm tìm kiếm sự giúp sức có trách nhiệm.
 4. with- Thầy tôi quan hoài cho tới phim khoa học tập viễn tưởng. Thầy tôi luôn luôn coi nó vào thời hạn rảnh.
 5. about/ for/over- Tổ chức quan hoài cho tới những nàn nhân của thiên tai và đang được hỗ trợ sự viện trợ và tương hỗ.)

Tạm kết

Trên đấy là những lý giải cụ thể về ý nghĩa sâu sắc từng giới kể từ lên đường với Concerned, văn cảnh dùng đúng mực nhất cũng tựa như các ví dụ sát với thực tiễn. The IELTS Workshop kỳ vọng chúng ta đang được cầm chắc hẳn và áp dụng hiệu suất cao những cụm kể từ thú vị này nhập bài xích đánh giá giờ Anh hoặc tiếp xúc hằng ngày.

Để nắm vững rộng lớn về những điểm ngữ pháp và kể từ vựng phần mềm nhập giờ Anh, hãy tìm hiểu thêm ngay lập tức khóa học Freshman nhé.

Xem thêm: tính chu vi hình vuông lớp 4

khóa học tập the ielts workshop