chuyên đề giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình lớp 9 violet

Tài liệu gồm 52 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 9 chương 4 bài số 8.

Bạn đang xem: chuyên đề giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình lớp 9 violet

A. TRỌNG TÂM CẦN ĐẠT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Bước 1. Lập phương trình:
+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số.
+ Biểu diễn các dữ kiện chưa biết qua ẩn số.
+ Lập phương trình biểu thị tương quan giữa ẩn số và các dữ kiện đã biết.
Bước 2. Giải phương trình.
Bước 3. Đối chiếu nghiệm của phương trình với điều kiện của ẩn số (nếu có) và với đề bài để đưa ra kết luận.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Bài toán về năng suất lao động.
Năng suất được tính bằng tỉ số giữa khối lượng công việc và thời gian hoàn thành.
Dạng 2. Toán về công việc làm chung, làm riêng.
Thường coi khối lượng công việc là 1 đơn vị.
Năng suất 1 + Năng suất 2 = Tổng năng suất.
Dạng 3. Toán về quan hệ các số.
Dạng 4. Toán có nội dung hình học.
Dạng 5. Toán chuyển động.
Quãng đường = Vận tốc x Thời gian.
Dạng 6. Toán về chuyển động trên dòng nước.
Vận tốc tàu khi xuôi dòng = Vận tốc của tàu khi nước yên lặng + Vận tốc dòng nước.
Vận tốc tàu khi ngược dòng = Vận tốc của tàu khi nước yên lặng – Vận tốc dòng nước.
Dạng 7. Các dạng khác.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
B. NÂNG CAO – PHÁT TRIỂN TƯ DUY
C. TRẮC NGHIỆM RÈN PHẢN XẠ
D. PHIẾU BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh