chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào

Chiến lược “Chiến tranh giành viên bộ” Thành lập nhập thực trạng nào?

Bạn đang xem: chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào

Chiến lược “Chiến tranh giành viên bộ” Thành lập nhập thực trạng nào?


 Sau thất bại của kế hoạch “Chiến tranh giành đơn phương”

Sau cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sau trào lưu “Đồng Khởi”

Sau thất bại của “Chiến lược cuộc chiến tranh quánh biệt”.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Sau thất bại ở kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt”. Mĩ tăng mạnh cuộc chiến tranh xâm lăng, gửi quý phái kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ” ở miền Nam và không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc.

Chọn đáp án: D

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Chương trình khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị của Pháp bắt đầ

  Chương trình khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị của Pháp chính thức nhập năm nào?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị thực dân Pháp đầu

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa nhập những ngành nào?

  Xem thêm: cách sử dụng que thử rụng trứng

 • Vì sao nhập quy trình khai quật nằm trong địa thứ tự thứ hai, tư bản

  Vì sao nhập quy trình khai quật nằm trong địa thứ tự thứ hai, tư phiên bản Pháp giới hạn cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu ở Việt Nam?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị của thực dân Pháp

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị của thực dân Pháp, thái chừng chủ yếu trị của giai cung cấp đại địa căn nhà phong con kiến như vậy nào? 

 • Trong những điểm sáng sau, điểm sáng này là cơ phiên bản nhất của giai

  Trong những điểm sáng sau, điểm sáng này là cơ phiên bản nhất của giai cung cấp người công nhân Việt Nam?

 • Tại sao đế quốc Pháp lại tăng mạnh khai quật VN ngay lập tức sa

  Tại sao đế quốc Pháp lại tăng mạnh khai quật VN ngay lập tức sau thời điểm kết đốc cuộc chiến tranh trái đất loại nhất?

 • Điểm mới nhất nhập lịch trình khai quật nằm trong địa thứ tự loại hai

  Điểm mới nhất nhập lịch trình khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị của Pháp là gì?

 • Giai cung cấp này đem con số tăng nhanh nhất có thể nhập cuộc khai thá

  Giai cung cấp này đem con số tăng nhanh nhất có thể nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại hai?

 • Thủ đoạn rạm duy nhất của thực dân Pháp trong nghành nghề nông

  Thủ đoạn rạm duy nhất của thực dân Pháp trong nghành nghề nông nghiệp ở VN sau CTTG loại nhất là gì?

 • Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ nhưng mà Pháp triển khai ở VN nh

  Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ nhưng mà Pháp triển khai ở VN nhằm mục đích mục tiêu gì?

  Xem thêm: mở bài chung cho nghị luận văn học