ch3-ch2-oh + cuo

CuO + CH3CH2OH = CH3CHO + Cu + H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CuO | Đồng (II) oxit | rắn + CH3CH2OH | Etanol | lỏng = CH3CHO | Andehit axetic | khí + Cu | đồng | rắn + H2O | nước | lỏng, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

Bạn đang xem: ch3-ch2-oh + cuo

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O
   • Điều kiện phản ứng để CuO (Đồng (II) oxit) tác dụng CH3CH2OH (Etanol) là gì ?
   • Làm cách nào để CuO (Đồng (II) oxit) tác dụng CH3CH2OH (Etanol)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

CuO + CH3CH2OH CH3CHO + Cu + H2O
Đồng (II) oxit Etanol Andehit axetic đồng nước
Copper(II) oxide Ethanol Ethanal Copper
(rắn) (lỏng) (khí) (rắn) (lỏng)
(đen) (không màu) (không màu) (đỏ) (không màu)
80 46 44 64 18

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O

CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O là Phản ứng oxi-hoá khử, CuO (Đồng (II) oxit) phản ứng với CH3CH2OH (Etanol) để tạo ra CH3CHO (Andehit axetic), Cu (đồng), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để CuO (Đồng (II) oxit) tác dụng CH3CH2OH (Etanol) là gì ?

Không có

Làm cách nào để CuO (Đồng (II) oxit) tác dụng CH3CH2OH (Etanol)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CuO (Đồng (II) oxit) phản ứng với CH3CH2OH (Etanol) và tạo ra chất CH3CHO (Andehit axetic) phản ứng với Cu (đồng) phản ứng với H2O (nước).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CuO (Đồng (II) oxit) tác dụng CH3CH2OH (Etanol) và tạo ra chất CH3CHO (Andehit axetic), Cu (đồng), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O là gì ?

kết tủa đỏ.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CuO Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ CuO Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra Cu (đồng)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra Cu (đồng)

Xem thêm: minh beta việt nam ơi lời bài hát

Phương Trình Điều Chế Từ CuO Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CH2OH Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CH2OH (Etanol) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CH2OH (Etanol) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CH2OH Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CH2OH (Etanol) ra Cu (đồng)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CH2OH (Etanol) ra Cu (đồng)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CH2OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CH2OH (Etanol) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CH2OH (Etanol) ra H2O (nước)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Xem thêm: bài viết tri ân thầy cô 20/11